ഖേർ ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അവകാശം വേർതിരിക്കുന്നു

മെയ് മാസത്തിൽ തന്റെ 70-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച പ്രശസ്ത ഐതിഹാസികതാരം ചേഹാർ തന്റെ അടുത്ത ജന്മദിനം കാണാൻ കഴിയാതെ വരും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഗായകൻ തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 305 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥ തന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നൽകും.

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി കരുതുന്നു

ഇൻസൈഡർ അനുസരിച്ച് ചെർ, അവളുടെ അവസാനം അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും, റിയൽറ്ററുകളോടൊപ്പം, തന്റെ കുട്ടികൾക്കായി വീടുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നുവെന്നും തോന്നുന്നു - മുൻപ് ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്ന കോസാ ബോണോ, പിന്നീട് ഫ്ലോർ മാറ്റി, ഏലീജ ബ്ലൂ ഒൽമന.

ബെവർലി ഹിൽസിൽ പോപ്പിസ്റ്റാരും ഇതിനകം തന്നെ തന്റെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ വീട് വാങ്ങുകയുണ്ടായി. അത് അവളുടെ ഒരു സമ്പൂർണ തുകയായി കണക്കിലെടുത്തിരുന്നു.

89 കാരനായ ജോർജ് ഹോൾട്ടിനെയാണ് മദർ ഷേർ. അസ്വസ്ഥനാകുന്ന ഒരു നർത്തകിയെ അവൾക്കായി കരുതുന്നു.

വായിക്കുക

പരിഭ്രാന്തിയുടെ കാരണം

2014-ൽ ഓസ്കാർ, ഗ്രാമി, മറ്റ് ഭാവി ബഹുമതികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു വൈറൽ അണുബാധ ലഭിച്ചു. സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അണുബാധ മൂലം വൃക്കകൾക്ക് ഗുരുതരമായ സങ്കീർണ്ണതയുണ്ടായി. ഡ്രസിംഗ് ടു കിൽ ടൂർ ഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഡോക്ടർമാരുടെ എല്ലാ ശുപാർശകളും നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിലും, ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപക്ഷേ സജീവ ടൂറുകളിലേക്ക് മടങ്ങിവരാനാകില്ല, അവൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു.