അലഗോൻർ സ്കാർഗാർഡ് മാർപ്പാ റോബി ഫാഷൻ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു

ടാർസൻ ജാവയെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു! ജോൺ ക്ലേറ്റന്റെ "ടാർസാൻ" എന്ന പുതിയ രൂപത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ സ്കാർസാർഡ്, ലണ്ടനിലെ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഫോട്ടോയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ നേരിടാൻ സ്ക്രീൻ ഷോയായ മർഗോ റോബിക്ക് സഹായകമായി.

ഒരു തമാശ നിമിഷം

ഇന്നലെ, "ടാർസൻ" എന്ന ലണ്ടൻ പ്രീമിയർ. ലെജന്റ് "മതിയായ നക്ഷത്ര പ്രേക്ഷകരെ ശേഖരിച്ചു. 39 കാരനായ അലക്സാണ്ടർ സ്കാർസാർഡിന്റെയും 26 കാരനായ മാർഗോട്ട് റോബിയുടെയും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അതിഥികൾ അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ആരാധകരുടെ ഒരു കൂട്ടം ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

പെട്ടെന്നുതന്നെ, മി മൂവയിൽ നിന്ന് നടിയിലെ വേഷം ധരിച്ചെങ്കിലും, യഥാർത്ഥക്കാരനെന്ന നിലയിൽ സ്കർസ്ഗാർഡിനെ അഭിനന്ദിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിലും, പിരിമുറുക്കവുമായി സഹകരിച്ച ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൊണ്ടും, ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.

കൃതജ്ഞതയുടെ കവി എന്ന നിലയിൽ മാജിയുടെ കവിളിൽ കരച്ചിൽ വെടിയുകയും ചെയ്തു.

വായിക്കുക

കളങ്കയുള്ള വസ്ത്രധാരണം

ഈ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ, റോബി ഒരു മുൻകാല പിൻവശം ധരിക്കാൻ ധരിച്ചിരുന്നു, അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നെങ്കിലും, അവളുടെ ഉടമയെയും അവളുടെ കൂട്ടാളികളെയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നു. മിന്നലിനൊപ്പം കുഴപ്പമില്ലാതെ, ഉയർന്ന മുറിവുകളുള്ള വിഭാഗവും ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർന്നുനിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സൗന്ദര്യം പലപ്പോഴും സ്കർസ് ഗാർഡ് എന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, അലക്സാണ്ടർ രണ്ടു തവണ അയാളെ കടിച്ചു.