ആംബാംയോഷ്യ

ആദ്യകാല ഘട്ടങ്ങളിൽ സാധാരണയായി 5 ആഴ്ച വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗർഭാവസ്ഥയാണ് ഗർഭാശയം. ഗർഭസ്ഥശിശുവിൻറെ രൂപത്തിൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിൻറെ രൂപവത്കരണത്തിന് ശേഷമാവുന്ന ഗർഭധാരണം 5 ആഴ്ച ആകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭ്രൂണം വളരെ വിരളമാണ്. ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ മുട്ടയില് ഭ്രൂണത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യം ഒരു അനാഫൈലക്സിസ് ഫീച്ചര് ആണ്. അള്ബ്രോണിയന് 5 ആഴ്ചയിലേറെയും കൃത്യമായ ഗര്ഭകാലഘട്ടത്തില് സംസാരിക്കാം, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ മുട്ടയുടെ വലിപ്പം 20 മില്ലീമീറ്ററിലധികം ആയിരിക്കും.

എന്നാൽ, അംബെംബോണിയയും തണുത്തുറഞ്ഞ ഗർഭവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അംബ്രോയോണി പ്രാരംഭത്തിൽ (5 ആഴ്ചയിലധികം കാലയളവിൽ), നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രൂണം കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഗർഭസ്ഥശിശുവിനു മുൻപ് സങ്കീർണമായ ഗർഭധാരണം നടത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ വളർച്ചയും വളർച്ചയും നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ നേരത്തെ കണ്ട കാർഡിയാക് പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയോ ചെയ്തു.

HCG ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഗര്ഭപിണ്ഡം, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ മുട്ട മുതലായവയ്ക്ക് ശേഷം, HCG- ന് ആല്ബ്രൊനിയത്തില് ഒരേ അളവില് വളരാനോ തുടരാനോ കഴിയും. ആംബ്രാനിനുണ്ടാകുന്ന എച്ച്.ജി.ജിയുടെ വളർച്ച ഗർഭാവസ്ഥയുടെ സാധാരണ വികാസത്തിന്റെ സൂചനയായിരിക്കില്ല. കാരണം, അംബ്രയോറിയന്റെ രോഗനിർണയം അൾട്രാസൗണ്ട് മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാണ്.

അതേ സമയം, അംബേരീയ ഗർഭം, ഇത് സാധാരണ ഡോക്ടർമാരിൽ ആംബാംഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് വളരെ അപൂർവ്വമായി സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഗർഭിണികളുടെ 15% ൽ കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രക്രിയകൾ ലംഘനത്തെ അജ്ഞാതമായ കാരണങ്ങളാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആംബ്രോമീനിയയുടെ സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ:

രോഗനിർണയം പലപ്പോഴും അജ്ഞാത രോഗനിർണ്ണയമാണെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്, കാരണം രോഗനിർണയം അൾട്രാസൌണ്ട് യൂണിറ്റിന്റെ ഡോക്ടറെ ആശ്രയിച്ച് അവന്റെ ശ്രദ്ധ, യോഗ്യതയും അനുഭവവും ആണ്. അതിനാൽ, പലപ്പോഴും അനുമാനം സംശയത്തോടെ, അതു 7-14 ദിവസം ശേഷം രണ്ടാം അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ഗർഭിണികളുടെ സമയം, ഡോക്ടർമാർ, ഒരു ഭാവി അമ്മ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള പിശകുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്.

5-6 ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം, ഭ്രൂണം ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ മുട്ടയില് പാടില്ല, കൂടാതെ ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് നിശ്ചയിക്കാന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്, തണുത്തുറഞ്ഞ ഗർഭവും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രെട്ടിറ്റേജും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ആംബ്രോമിനു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്നു, ഗര്ഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ജനിതക, ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി അയയ്ക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഈ രീതിക്ക് വളരെ ചെറിയ മൂല്യമുണ്ട്. ഗര്ഭിണിയായ ഗർഭധാരണത്തിനു ശേഷം, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ സെല്ലുകള് അവരുടെ വിഭജനത്തെ തടഞ്ഞുവെയ്ക്കുകയും അത് ജനിതക വൈകല്യങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാന് അസാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത.

ആമ്പ്ര്രിൻ ചികിത്സ

ആംബ്രോമോന് പ്രത്യേക ചികിത്സയില്ല. ഇരു പങ്കാളികളുടെയും ഒരു സർവേ നടത്തുക എന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. അടുത്ത ആശയത്തിനു മുൻപ് ഒരു ദമ്പതികൾ വൈറ്റമിൻ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഒരു പരിശോധനാ പരമ്പരയും ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ പ്രീ-ഗർഭധാരണം അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ, സോമാറ്റിക്, പകർച്ചവ്യാധികൾ, ലൈംഗികരോഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ആമ്പ്രീഷ്യൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ തിരുത്തൽ - അണുബാധയുള്ള ചികിത്സ, ആവശ്യമെങ്കിൽ imunocorrection, പ്രത്യേക ചികിത്സ എന്നിവ.

ആംബ്രോമോണിയയുടെ പരിണതഫലങ്ങൾ

ചട്ടം എന്ന നിലയിൽ, ആംബ്രോമിൻ പാത്തോളജി നിർബ്ബന്ധിതമായ ആവർത്തനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല - 90% സ്ത്രീകളിൽ അടുത്ത ഗർഭം സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ അംബ്രയോഷ്യൻ, മരവിപ്പിച്ച ഗർഭധാരണത്തിന്റെ പല എപ്പിസോഡുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ, ഇവയുടെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പരിശോധനകൾ ഒഴിവാക്കണം.

ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം, ഗർഭിണിയാകുമ്പോഴുള്ള ഗർഭാവസ്ഥയിലെ ഗർഭസ്ഥശിശുവിൻറെ സമയബന്ധിതമായ കണ്ടുപിടിത്തം, മരവിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗർഭസ്ഥശിശുവിച്ഛേദം നീക്കം ചെയ്യുക എന്നിവ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു, anembrionia കാര്യത്തിൽ, യാതൊരു ഗർഭസ്ഥശിശുക്കളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടെ ആവർത്തിച്ചു അൾട്രാസൗണ്ട് കാലഹരണപ്പെടൽ, പുഞ്ചിരി ആൻഡ് സെപ്റ്റിക് സങ്കീർണ്ണതകൾ വികസനം തടയുന്നതായി കാണിക്കുന്നു.