ഈസ്റ്റർ മുയൽ തുണികൊണ്ടുള്ളതാണ് - പാറ്റേൺ, മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്

ഈസ്റ്റർ മുയൽ - പലപ്പോഴും ഈസ്റ്റർ കാർഡുകൾ, ചിത്രങ്ങളും സെർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടെത്തി ഒരു കഥാപാത്രം. സുവനീർ ഈസ്റ്റർ മുയൽ വെളിച്ചം ഷേഡുകൾ ഒരു തുണികൊണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് sewn കഴിയും.

ഒരു മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് - ഒരു തുണികൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ മുയലിന്റെ കുമിഞ്ഞു എങ്ങനെ

നമുക്കാവശ്യമുള്ള മുയലിനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ

ജോലിയുടെ നടപടിക്രമം

 1. ഈസ്റ്റർ ബണ്ണിക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, തുമ്പിക്കൈയുടെ പേപ്പർ വിശദാംശങ്ങളും തുമ്പിക്കൈയുടെ അടിത്തറയും, ചെവി, വാലി എന്നിവയും. ഈ നാലു കഷണങ്ങൾ മുറിച്ചു കടക്കുക. പേപ്പർ ഭാഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ തുണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റും. ഒരു തുണികൊണ്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക, ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും 0,5 മി.
 2. പിങ്ക് തുണികൊണ്ടുള്ള മുയലിന്റെ ശരീരത്തിലെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മുറിക്കുക.
 3. ഇപ്പോഴും പിങ്ക് തുണികൊണ്ടുള്ള ഒരു തുമ്പിക്കൈ, വാൽ, ചെവിയുടെ രണ്ടു വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ മുറിച്ചുമാറ്റും. നീല തുണികൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെവി രണ്ടു വിശദാംശങ്ങളാണുള്ളത്.
 4. മുയലിന്റെ തുമ്പിക്കൈയുടെ ഭാഗങ്ങൾ വശങ്ങളിൽ അടച്ചിട്ട് തയ്യൽ മെഷീനിൽ തനിയെയോ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാം. മുയൽ വിഗ്രഹത്തിന്റെ താഴത്തെ വശങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിട്ടില്ല.
 5. ഒരു മുയലിലേക്ക് ചെവി മുക്കുക - ഞങ്ങൾ ഒരു പിങ്ക് മുതൽ ഓരോ നീല വിശദമായ പുറംഭാഗം വരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കും. തുന്നിച്ചേർത്ത്, ഞങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റഡ് വിഭാഗങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിൽ പോയി.
 6. രണ്ടു ഭാഗത്തുനിന്നും നമുക്ക് വാൽ പൊതിഞ്ഞ്, ഒരു വശത്ത് അഴിച്ചുവിടുകയാണ്.
 7. മുയലിന്റെ ചെവി, തുമ്പിക്കൈ, വാൽ എന്നിവ പുറത്തുകടക്കുക.
 8. തുമ്പിക്കൈ, വാൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ടിന്റു നിറയ്ക്കുക.
 9. നാം മുയലിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് അടിവശം കളയുന്നു. അതു കൈകൊണ്ട് പിങ്ക് ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് sewn വേണം.
 10. ചെവിയുടെ അടിഭാഗത്ത് ദ്വാരങ്ങൾ തറച്ച് താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ചെവികൾ ശക്തമാക്കുക, അങ്ങനെ അവ കൂടുതൽ വിശാലമാവുകയാണ്.
 11. വാൽ കൂടി, ഒരു ദ്വാരം തണുത്ത.
 12. നാം മുയലിന്റെ ശരീരത്തിന് വാലുകളും ചെവികളും തുലാക്കും.
 13. പിങ്ക് തൂവ് മുയലിന്റെ മൂക്ക്, കറുപ്പ് എന്നിവ - prish'em eyes-beads.
 14. നാം ഒരു മഞ്ഞ റിബണിൽ നിന്ന് മുയൽ വില്ലും കെട്ടിയിടും.
 15. ഈസ്റ്റർ വേണ്ടി തുണി ഉപയോഗിച്ച് മുയൽ തയ്യാറാണ്. അത്തരമൊരു ചിത്രം അനുചിതവും ആഘോഷ ഉദ്യാനത്തിലും, മാന്റലിപ്പുകളിലും, വിൻഡോസിലും ആയിരിക്കും.