ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ

ഈ സംഖ്യയുടെ ചെറിയ വളർച്ചയും ദുർബലതയും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ത്രീകളെ നോക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ "വളർന്നു" ആഗ്രഹിക്കുന്നു പെൺകുട്ടികൾ ഈ പലതരം തന്ത്രങ്ങൾ വേണ്ടി പോയി. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ കല്യാണ ദിവസത്തിൽ ചിരിച്ച് നോക്കണം. ഏതുതരം വസ്ത്രധാരണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയെ യോജിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ശരിയായി 'സമർപ്പിക്കണം' എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.

ചെറിയ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ

കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണത്തിനു വസ്ത്രങ്ങൾ ഇത്തരം വൈവിധ്യമാർന്ന ശൈലികൾ ഇടയിൽ, തുണിത്തരങ്ങൾ rasstsentok, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ചെയ്യും. വളരെ കൃത്യമായി, വോളിയം രശ്മികൾ, ഫോൾഡുകൾക്ക് ഒരു കർശനമായ "അല്ല" എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. കൂടാതെ, ട്രെയിൻ കൊണ്ടുപോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തികെട്ട പാവാടയിലേക്ക് പോകരുത്. ഇതെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരിയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യ ശൈലിയിലുള്ള ചെറിയ സ്റ്റൈർട്ട് ഫിറ്റ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യം. ഒരു ചെറുതായി പൊതിഞ്ഞ അരച്ചും വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ താഴെയുമാണ് സിലൗട്ടുകളെ നീട്ടുന്നത്. മനോഹരമായ ശൈലികളുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ ശൈലി അനുയോജ്യമാണ്.

സ്ത്രീ ശൈലികളുമായുള്ള ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ചെറുതായി ഉൽപാദിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, എന്നാൽ ഇറുകിയതുമില്ല. ഹോഡികളോ ഫിലിംലൈറ്റുകളോ ഒന്നും തന്നെ അനുയോജ്യമല്ല, അവ ശരീരത്തിലെ വോള്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വളർച്ച കൂടുതൽ ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യും. ഹ്രസ്വ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വസ്ത്രധാരണം സാവകാശമോ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കണം.

ചെറിയ പെൺകുട്ടികളുടെ നീണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ മികച്ച ഓപ്ഷനല്ല. വളരെ ഉയർന്ന ഹെക്ലുകളോടൊപ്പം . ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദൈർഘ്യം മുക്കി അല്ലെങ്കിൽ കണങ്കാൽ മുകളിൽ ചെറുതായി. റോസിന്റെ മധ്യത്തിലോ ഫ്ലോറിലേക്കോ വസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ചെറുതാക്കും.

താഴ്ന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധാരാളമായി പാടില്ല. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ര്യുഷയും അവധിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഒരു "മെർമെയ്ഡ്" എന്ന സിലൗട്ടിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു വീഴ്ച പാവാടാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്നാൽ ഒരു കല്യാണവസ്ത്രം വസ്ത്രധാരണത്തിന് വളയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി-ലേയേർഡ് ponytube ഇല്ലാതെ. ചെരുപ്പ് തുണികൊണ്ടുള്ള ഒരു വക്രമായ പാവാട ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കല്യാണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ്.

ചെറിയ ഉയരം പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ: മുഴുവൻ ചിത്രവും

അനുയോജ്യമായ താഴ്ന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണ വസ്ത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടശേഷം, അത് ശരിയായി അനുബന്ധമായി നൽകണം. സംഘടനയും പെൺകുട്ടിയും മിനിയേച്ചർ ആയതിനാൽ, പിന്നെ ആഭരണങ്ങൾ നേർത്ത, ചുരുക്കവും ഗംഭീരവുമായ ആയിരിക്കണം. ഇത് രസകരം ബാധകമാണ്. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലാവിൽ സങ്കീർണ്ണമായത് അനുയോജ്യമല്ല. വാലിൽ സ്റ്റൈലിക്ക് അദ്യായം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ബീം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.