മുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശംസകൾ

ഇഷ്ടമുള്ള കഥകൾ, അസാധാരണമായ ഗെയിമുകളും ശക്തമായ കൈകളും ഏത് സമയത്തും പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണ് - ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തച്ഛന്മാരാണ്. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തുഷ്ടരാണ്, ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തയാറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അവർക്ക് ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളതയും സ്നേഹവും നിറയ്ക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഇത് അൽപം ആവശ്യമാണ് - നിങ്ങൾക്ക് സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്ന മികച്ച ഒരു സ്മാരക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പോസ്റ്റ്കാർഡ്. ഈ മാസ്റ്റര് ക്ലാസ്സിലെ എന്റെ മുത്തച്ഛന് സ്വന്തം കൈകളാല് ഒരു പോസ്റ്റ്കാര്ഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ഞാന് നിങ്ങളോട് പറയും.

മുത്തച്ഛന്റെ ജന്മദിനത്തിനായി സ്ക്രാപ്ബുക്കിങ് കാർഡ്

ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും:

പൂർത്തീകരണം:

 1. വലത് വലിപ്പത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മുറിച്ചു കടത്തി - കടലാസോ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ആദ്യപടി.
 2. നാം പശയും ഞങ്ങൾ അടിവാരം പേപ്പർ തുന്നിപ്പിക്കും.
 3. ഞങ്ങൾ അലങ്കാര ഘടകങ്ങളെ ഒരു കെ.ഇ.യിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ അമിതമായി മുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കെ.ഇ.യെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ നിറത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഷേഡുകളിൽ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ്ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാം.
 4. വിശദാംശങ്ങൾ തുളച്ചുകഴിയുന്നതിനു മുമ്പ്, ഞങ്ങൾ കമ്പോസിഷൻ രചിക്കും.
 5. താഴത്തെ പാളിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന തുടർച്ചയായുള്ള തൊട്ടികൾ.
 6. ലിഖിതം താഴേയ്തു മുതൽ പുതയിടുന്നതും തുളച്ചുകയറുന്നതുമാണ് - മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഉറപ്പാക്കാൻ പാടില്ല.
 7. ചുവടെയുള്ള വായ്ത്തലയാൽ ഞങ്ങൾ ലിഖിതങ്ങൾ തുന്നുകയും, അതിനു മുകളിലുള്ളതും, ഞരമ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ, ഞങ്ങൾ ടേപ്പ് പരിഹരിക്കും.
 8. ഇപ്പോൾ മധ്യഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും - പേപ്പറിന്റെ വെള്ളത്തിൽ നനച്ച ശേഷം നീളം നിറമുള്ള ഷേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് വരയ്ക്കുന്നു.
 9. നിറമുള്ള പെൻസിൽ കൊണ്ട് അരികുകൾ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അല്പം വ്യക്തത ചേർക്കാൻ കഴിയും.
 10. ഒരു ദാനം ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ്കാർഡിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ചേർക്കുന്നത് - സ്ക്വയറിൻറെ മധ്യഭാഗം മുറിച്ചശേഷം 1 സെ. മി നീളമുള്ള അറ്റങ്ങൾ വിടുകയാണ്.
 11. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഒന്നിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ അടിയിൽ തുളച്ചു കയറ്റും.
 12. അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ്പയിനുകൾക്ക് അല്പം പരുത്തി പ്രയോഗിച്ച് റിബണിൽ ഇത് തിരുത്തിയെഴുതുക, ലിസ്റ്റിന്റെ അറ്റങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ്.

പ്രിയപ്പെട്ട ഫോട്ടോയും ഊഷ്മള വാക്കുകളും അടങ്ങിയ അത്തരം പോസ്റ്റ്കാർഡ് ഓരോ മുത്തച്ഛനും അനുയോജ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

മരിയ നിസ്കിഷോ എന്ന മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് എഴുത്തുകാരനാണ്.