സ്തനങ്ങൾ ഏതു തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാണ്?

പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ സ്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാ വനിതകളും ഒഴിച്ചുനിർത്തുന്നത്. അത് അവരുടെ അപരിഷ്കൃതമായ പരിചയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അത് അതിന്റെ വലിപ്പവും ആകൃതിയും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ തിരുത്തിയെഴുതിയ ആന്തീവമാർഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ചില പ്ലാസ്റ്ററി ശസ്ത്രക്രിയകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി. എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് അതു പ്രധാനമാണോ?

സ്ത്രീകൾക്ക് സ്തനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

നവജാതശിശുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ - പോഷകാഹാരത്തിനും, ആശ്വാസത്തിനും, പരിചരണത്തിനും ഒരു പര്യായപദത്തിനും - ശൈശവാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീശരീരത്തിലെ ചില മനോരോഗ മനോഭാവം ചില മനോരോഗവിദഗ്ധൻമാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ആദ്യചിന്തകൾ ഉപബോധമനസ്സിൽ തന്നെ തുടരും, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നെഞ്ചോടുള്ള പവിത്രമായ മനോഭാവം ചൊരിയുന്നു, ഒരാൾ ഇത് ഒരു തരം ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അവർ അവളുടെ നാവും ചുണ്ടുകളും കൊണ്ട് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവൾ, അവളുടെ കൈയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുക, അവർക്ക് ഈ സ്ത്രീയെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർ കാണുമ്പോൾ അനായാസമായ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു.

അപ്പോൾ വലിപ്പം, അവർ, പറയും പോലെ, സുഹൃത്തുക്കൾ രുചി നിറം അല്ല. വലിയ ബ്രെസ്റ്റുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, 10% മാത്രമേ. ഒരുപക്ഷേ വീണ്ടും, ഉപബോധ മനസ്കതയുടെയും, ഗർഭധാരണരീതിയും സ്ത്രീയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, ഒരു വലിയ മുലയവും പാൽ സമൃദ്ധിയും മൂലം എല്ലാ സന്താനങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയും. പുരുഷന്മാരെ പോലെ എത്ര വലിപ്പമുള്ള ബ്രെസ്റ്റുകൾ സംസാരിക്കുന്നുവെന്നത്, അതിനോടുള്ള ഉത്തരമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഫാഷൻ, പതിവായുള്ള വീമ്പിളക്കങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്: എന്റെ പിയർ ഏറ്റവും വലിയ മുലപ്പാലാണ്, അത് തണുപ്പാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ശക്തമായ പകുതിയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഈ വിലകുറഞ്ഞ, ഇലാസ്റ്റിക്, ഭംഗിയുള്ള ആകൃതി ആയിരിക്കണമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു, പക്ഷേ വലിപ്പം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്തെങ്കിലും വാദിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. അതുകൊണ്ട്, ഒരു ചെറിയ നെഞ്ചിപ്പോളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം വ്യക്തമായി ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ നെഞ്ചിന്റേതാണെങ്കിൽ, താൻ എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നില്ല.