ഈ 18 സൌന്ദര്യത്തിന്റെ ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ, ഈബേയിൽ വാങ്ങി, പീഡനത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളെപ്പോലെയാണ്!

ഇന്ന്, സുന്ദരനാകാൻ, കാർഡിലെ നിരവധി പൂജ്യങ്ങൾ, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സർജറി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറികളിലും ഇമേജേനിർമ്മാതാക്കളിലും എല്ലാത്തരം മിറക്കിൾ-ഉപകരണങ്ങളിലും ഒരു തുക മതിയാകും.

നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം നിങ്ങളുടെ പ്രണയകഥകൾ പാടുന്നത് നന്നായി ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ "രക്ഷിക്കും" ...

ചുരുക്കത്തിൽ, രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈലാൻഡ്സിൽ (സ്കോട്ട്ലാന്റ്) എവിജ ലാവിനയിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥിയെ പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. "ബ്യൂട്ടി വാരിയേഴ്സ്" എന്ന പ്രോജക്ടിന്, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിലയിൽ ചൈനീസ് ചൈനീസ് സൌജന്യ ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു, ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ ശസ്ത്രക്രിയകളില്ലാതെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അവരെ സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും സന്നദ്ധസേവകരും സഹായിച്ചു.

സൗന്ദര്യം ഒരു ഭീകരശക്തിയാണ് എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുക, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്ത കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കട്ടെ!

1. രണ്ടാമത്തെ കഷണം എങ്ങിനെയാണ് നിങ്ങൾ ബന്ഡേജ് ചെയ്യുന്നത്?

മുഖത്തെ വിദഗ്ധർ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു അവസരം എടുത്തേക്കാം ...

3. മൂക്കിൻറെ തുണികൊണ്ടുള്ള. ചിരിക്കരുത് ...

4. മുഖത്തെ സിലിക്കൺ മാസ്ക്. ഇത് സമ്മതിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഈ വാങ്ങലിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോ?

5. മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ട് മുഖത്ത് കണ്ണനുണ്ണി ഉയർത്തുക!

6. വിഷമിക്കേണ്ട, ഇത് മൂക്കിന് വേണ്ടി ഒരു നേതാവ്!

7. വരാനിരിക്കുന്ന കണ്പോളയെ എന്താണു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്? ശരി, ഇതാ നിങ്ങളുടെ പരിഹാരം ...

8. അതാണോ മുഖത്ത് പച്ചകുത്തിയതിന്റെ അളവുകൾ അളക്കുന്ന രീതിയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട്?

9. വിഷമിക്കേണ്ട, മൂക്ക് അത്തരമൊരു നേരേ നേടുമ്പോൾ "രോഗി" നിലനിൽക്കുന്നു!

10. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അധരങ്ങൾ ഈ മയക്കുമരുന്ന്

11. മുഖത്തെ എല്ലാ ചുളിവുകളെയും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗാഡ്ജെറ്റ് ...

12. എന്നാൽ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ തവണയും ഒരേ പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കും!

13. അത്തരമൊരു മുഖംമൂടി പോലും നിങ്ങളുടെ സന്ധ്യാ ഭീഷണി നേരിടേണ്ടിവരും ...

14. നിങ്ങൾ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് പരിശോധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

15. ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പുഞ്ചിരിക്ക് "കോച്ച്". നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാം!

16. വിൽപ്പനയുടെ തോൽവി - ഒരു സുവർണ്ണ മാസ്ക്!

17. അത്തരമൊരു മുഖംമൂടികൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാകില്ല, പക്ഷേ ആരാധകർ ...

18. ഇപ്പോൾ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു ഭീകര ശക്തി!