കറുത്ത ബാലിഗ്രഹക്കൊപ്പം നേരിയ വസ്ത്രധാരണം

തീർച്ചയായും, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആശ്വാസത്തിൽ കൊച്ചു കൊച്ചുപഴം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അമിതമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. ഒരു സൗന്ദര്യസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ കാഴ്ച്ചകൾ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കും, കുറച്ച് വൈകല്യങ്ങൾ മറച്ചുവെയ്ക്കാനും ഒത്തുചേർന്ന ഒരു ഇമേജും സൃഷ്ടിക്കാനും പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒറിജിനൽ ചുംബനം ആവശ്യമാണ്.

കറുപ്പ് കറുത്ത പൂങ്കുലകൾ വിവിധ നീളം, ഷേഡുകൾ, ക്ലാസിക് കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ (കഴിയുന്നത്ര കർശനമായ ശൈലികൾ), ബാക്കിവരുന്ന വസ്ത്രം, ക്ലാസിക്കൽ ശൈലിയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ധരിക്കാനാകും.

കറുത്ത വസ്ത്രധാരണത്തിൻ കീഴിൽ ബ്ലാക്ക് ബാഗ് ഹോസ്

എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസിക്, തെളിയിക്കപ്പെട്ട കോമ്പിനേഷനുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില കേസുകളിൽ കറുത്ത കുറുകെയുള്ള ബാഹ്യഭാഗം തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. എന്നാൽ കറുത്ത വാത്സല്യനിധാരവസ്തുക്കളാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്, അലങ്കാര വസ്തുക്കളും അലങ്കാരവസ്തുക്കളുമൊക്കെയായി ലക്കോണിക് കട്ട്, മോണോഫോണിക് എന്നിവയെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നതാണ്.

കറുത്ത ടൈറ്റുകളുമായി ഒരു ലൈറ്റ് ഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കറുപ്പ് നിറമുള്ള സാധനങ്ങളുള്ള ഒരു ഹാൻഡ്ബാഗും ആഭരണവും പോലെയാണ്.

വർണ്ണാഭമായ വസ്ത്രങ്ങളും കറുത്ത ടൈറ്റുകളും

ബ്ലാക്ക് ബാഗ്ലോഹുള്ള ഒരു പിങ്ക് വസ്ത്രമാണ് തുണിയുടെ സാന്ദ്രത നൽകുന്നത്. പിങ്ക്, കറുപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ചാരനിറത്തിലുള്ള ടാർട്ടിംഗ് ടൈറ്റുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാവുകയും ഒരു നേരിയ വസ്ത്രവുമായി - ചൂട്, ശൈത്യകാലത്ത് വസ്ത്രധാരണം - മാത്രം നേർത്ത, ബീസ്.

വെളുത്ത വസ്ത്രധാരണം ധരിക്കാൻ ബ്ലാക്ക് ബാഗ്ലോഹസ് ശുപാര്ശ ചെയ്തില്ല, അതുപോലെ വെളുത്ത (നിങ്ങൾക്ക് പാല് ഉല്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടാകും). മെച്ചപ്പെട്ട നിഷ്പക്ഷ ടൈറ്റുകളാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത - ബീസ്, ചാര, നേരിയ തവിട്ട്.

ബീജ് വസ്ത്രവും കറുത്ത കലാകാശയവും മികച്ച സഖ്യശക്തികളല്ല, എന്നാൽ ചില ഡിസൈനർമാർ ഇപ്പോഴും അവയെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാദരക്ഷ മാത്രം.

കറുത്ത സുന്ദരമായ ഒരു വസ്ത്രമാണ് ഓഫീസ്, പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി ഒരു നല്ല സംയുക്തം. ഷൂകൾ കറുപ്പ്, ചാര അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.