നവജാതശിശുവിന്റെ തലച്ചോറിന്റെ സ്യൂഡോസിസ്റ്റ്

നവജാതശിശു ആരോഗ്യം മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രധാന ആശങ്കയാണ്. "തലച്ചോറിലെ സ്യൂഡോസിസ്റ്റം" എന്ന രോഗനിർണ്ണയം മിക്കപ്പോഴും കുടുംബത്തിന് ഒരു യഥാർഥ ആഘാതമായി മാറുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, കുട്ടികളിൽ മസ്തിഷ്കത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കും തരത്തിനും സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് സ്യൂഡോസിസ്റ്റുമായി രോഗനിർണ്ണയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നു പറയാം.

ഒരു കപടനാട്യക്കാരൻ എന്താണ്?

തലച്ചോറിലെ ടിഷ്യൂകളിലെ സിസ്ടിക്കിക് നിയോപ്ലാസിസ് ആണ് സസ്തനികൾ. സിഡ്നറ്റ് അണുകേന്ദ്രത്തിന്റെ തലത്തിലും ഹെസ്മിസ്ററുകളുടെ പാർശ്വനൽ വെണ്ടറികൾ ശരീര ഭാഗത്തും സെറിബ്രൽ ഹെമിസെഫറസിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ കൊമ്പുകൾക്കുള്ള പാർശ്വസിൻ കോണിലും സമീപത്തും കാണാം. മുതലാളിമാർക്കും കപടനാട്യക്കാർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ആന്തരിക എപ്പിട്ടൈലിയൽ പാളി സാന്നിധ്യമാണെന്ന് പലപ്പോഴും കേൾക്കാൻ കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ, അത്തരം വൈവിധ്യമാർഗ്ഗം ഏകപക്ഷീയമാണ്, കാരണം ഉപരിതല ലിനൈൻ മിക്കപ്പോഴും ഭ്രൂണങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. കൂടാതെ, തലച്ചോറിന്റെ സ്യൂസിസ് ആൻഡ് സ്യൂഡോസിസ്റ്റും രോഗനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണ രീതിയാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് രോഗനിർണയം. ഈ രീതി അപൂർവ്വമായി ആന്തരിക ദഹനത്തെക്കുറിച്ചും ചുമരുകളുടെ ചുമരുകളെക്കുറിച്ചും നന്നായി പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. കപട തർജ്ജമ രൂപത്തിൽ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അസാധ്യമാണ്.

അങ്ങനെ, നവജാതശിശുവിന്റെ രക്തക്കുഴലിലുള്ള പ്ലാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിലെ സ്യൂഡോസിസ്റ്റുകൾ, തലച്ചോറിലെ മറ്റ് ദ്രാവക-സിസ്റിക് നിയോപോളുകളുപയോഗിക്കുന്ന സ്യൂഡോസിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ സ്യൂഡോസിസ്റ്റുകൾ ആണ്.

കപട-കൈസ്റ്റ് വികസനം എന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ

ചട്ടം എന്ന നിലയിൽ, പിണഞ്ഞലളിത വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നവജാതശിശുവിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ (ഗർഭസ്ഥശിശുവിഭാഗം, മയക്കുമരുന്ന്) രക്തസ്രാവം, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ഹൈപോക്സിയ, രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ രക്തചംക്രമണത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് അവരുടെ വികസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം.

അമ്മയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ശാരീരിക അസുഖമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അമിതമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളോ സമ്മർദമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ഹൈപ്പോക്സിസ അപായമുണ്ടാകുന്നു.

തലച്ചോറിന്റെ സ്യൂഡോസിസ്റ്റ് പ്രവചിക്കുന്നതാണ്

മസ്തിഷ്കത്തിൽ സിസിക്കിന്റെ രൂപവത്കരണം സാന്നിദ്ധ്യം മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുടെ ഒരു സൂചകത്തിൽ അസാധാരണമായ ഒരു അടയാളമല്ല. മിക്കപ്പോഴും പ്രമേഹം മൂലം ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ പൂച്ചകൾ ഒരു ശിശുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യവർഷം.

മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഒരു സ്യൂഡോസിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൽ നിന്നും സമഗ്രമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. ഒരു വ്യക്തി പരീക്ഷ ശേഷം, ഡോക്ടർ ചികിത്സയുടെ ഒരു കോഴ്സ് (മരുന്നുകൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ), കൂടാതെ പരീക്ഷകളുടെ ആവൃത്തിയുള്ള ഏകീകരണം നിർണ്ണയിക്കും. റിയൽ സർവ്വേകൾ നവലിസം വികസനം ഗതിവിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കാനും ലഭിച്ച ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സ പ്ലാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഒരു അവസരം നൽകുന്നു.

സന്തുഷ്ടശാസ്ത്രം (തലവേദന, തലവേദന തുടങ്ങിയവ) ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നിഷേധാത്മകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സമയബന്ധിതവും പര്യാപ്തവുമായ ചികിത്സ അനുവദിക്കുന്നു.