പുതിനാ നിറങ്ങളുടെ കരയാണിത്

തുണി കളത്തിൽ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം, ചട്ടം പോലെ, വസ്ത്രവും ഉപകരണങ്ങളും ആണ്. എന്നാൽ, പ്രൊഫഷണലുകൾ ഒരു തപാൽ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും കൊണ്ടുവരണം. അതുകൊണ്ട് ജനപ്രീതി ഒരു മാനസിക പുഷ്പത്തിന്റെ നിറം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ആണി-ആർട്ട് ധാരാളം ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. എല്ലാ ശേഷം, ആദ്യം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭാവനയും രുചി മുൻഗണനകൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പുതിനാകൃതിയിൽ ഒരു മാനിക്യൂർ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ നഖങ്ങൾ ഒരു ഹ്രസ്വകാലത്തോടുകൂടിയ സ്റ്റൈലിംഗും വൃത്തിയും ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാനാകും.

പുതിനാ വർണ്ണത്തിന്റെ കൈയ്യുടെ ആശയങ്ങൾ

ഇന്ന്, സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളെ ഒരു മനോഹരമായ തുളസി മണിക് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കേണം, മാത്രമല്ല അത് ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾ അനുസൃതമായി ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും. ഇതുകൂടാതെ, ഈ നിലവാരമില്ലാത്ത ഷേഡ് നിറത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല, പലപ്പോഴും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത്തരം പ്രധാന നിമിഷങ്ങളെ ലംഘിക്കാതിരിക്കാനും റിസ്ക് നിങ്ങളുടെ കഥാപാത്രമായ പ്രശസ്തി പുറത്താക്കരുത് എന്ന്, പുതിന വാരിഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് മാനിക്യൂർ ഇപ്പോൾ മാനസികനിലയാണ് അറിയാൻ അത്യാവശ്യമാണ്.

ചെറുതായി ഫ്രന്റ് . പുതിന വാരിഷ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫ്രെഞ്ച് മാനിഞ്ചർ, സ്റ്റൈലിയിൽ ദൈനംദിന ശൈലിയും, വസ്ത്രധാരണ രീതിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അത്തരം ഒരു ആണി-ആർട്ട് അലങ്കാരപ്പണിയും കൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകരുത്. ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ പൂർത്തിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട.

മിന്റ് കളറിന്റെ ലൂണാർ മാനേജിംഗ് . നിങ്ങളുടെ നഖങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ആണെങ്കിൽ, ഒരു ലളിതമായ പുറമേ, ഒരു അസാധാരണ തണൽ പ്രധാന ഒരു എവിടെ ഒരു പെപ്പർമിന്റ് മെയ്ഷരി, ഉണ്ടാക്കേണം നല്ലതു. ലൂണാർ രൂപകൽപന അതിന്റെ യഥാർത്ഥതയും ശൈലിയും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകും. വെളുത്തതും ക്ഷീര ഷെയ്ഡുകളും ചേർത്ത് മിന്റ് കളർ പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നു. ആണിയിൽ ക്രസന്റ് നിറം ഉപയോഗിക്കാം.

പുതിനാ നിറമുള്ള വാർണിഷ് ഉപയോഗിച്ച് നഖം . ഒരു വ്യതിരിക്തമായ തുളസിനിറം ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു വിവേകപൂർണ്ണമായ സ്വഭാവസവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ അലങ്കരിക്കാം. ഈ ആശയം സ്വർണ്ണ ഫോളിയോ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാം. വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് മിന്റ് ഓബ്ബ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻറ്, അസാധാരണമായ തണൽ സുഗമമായി അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് നീല അല്ലെങ്കിൽ പച്ച നിറങ്ങൾ മാറുന്നു.