പുള്ളിപ്പുലി വൃത്തികെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടു അച്ചടിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള 35 മോഡുകൾ!

പുള്ളിപ്പുലി അച്ചടി ഒരു ശാശ്വത പ്രവണതയാണെന്നും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായി ധരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തെറ്റായ ഒരു സൂചനയല്ലെന്നും സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു. ശരിയാണ്, ഫാഷബിൾ, അശ്ലീലവും അപര്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ഈ നേർത്ത വരി ഇതുവരെ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല ...

സാധാരണയായി, 35 കാമുകന്മാരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഈ വള്ളിക്കുട്ടിയുടെ ഭ്രാന്തനെ ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഇപ്പോൾ പുള്ളിപ്പുലി നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഷിസ് ആണ്, ഇപ്പോൾ റെഡ് ബുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു!

1. ഇത് ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ ചർമ്മമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!

2. അമുർ ലെപ്പറിന് 40 ലധികം വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നതായി അറിവായിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അവർക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല, മരിക്കില്ലേ?

3. ഈ ജനം കാർണിവൽ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങാൻ എന്നു ഞങ്ങൾ കരുതി!

4. നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലെ ചിലതൊക്കെ ...

5. അതെ, അതെ, പുള്ളിപ്പുലി പുഞ്ചിരിച്ചാണ്.

6. ഓ, ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി കൂടുതൽ ചെറുതായിരിക്കുന്നു ...

7. നിങ്ങൾ പുള്ളിപ്പുലി നന്നായി അച്ചടിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ!

8. എല്ലാം, മൃഗത്തെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു ...

9. ഈ കാട്ടു പൂച്ച നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കും ...

10. പ്രേമാനികൾ വേട്ടയ്ക്കു പോയി ...

11. (ശത്രുക്കൾ) പിന്തുടർന്ന് എത്തുമ്പോൾ അവർ തളരും.

12. ബാഗുകൾ അവശേഷിക്കുന്നതല്ലേ?

13. ശരി, ആ ശക്തിയും കൃപയും അല്ലേ?

14. "സ്റ്റൈൽ" ആകാൻ എളുപ്പമാണോ?

അല്ല, നിങ്ങൾ കണ്ണിൽ ഇരട്ടിപ്പണിയരുത്!

16. കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്താണ്? എല്ലാ കച്ചവടവും വാങ്ങിക്കൂ.

17. ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കരുതു!

18. ഒരേ സമയത്ത് സ്പ്രിംഗ്, ശൈത്യകാലം, ശരത്കാല വേനൽ തയ്യാറെടുപ്പിനായി!

19. അവൾ വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ ...

20. ഒരുപക്ഷേ പുള്ളിപ്പുലി കുറുക്കനെങ്കിലും ഒരു പുള്ളിപ്പുലി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകൾക്ക് സമയമുണ്ടോ?

21. അത് വളരെ വൈകിപ്പോയാൽ ...

22. ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാഷൻ അല്ല, വേട്ടക്കാരുടെ ചില ഇര.

23. അവൻറേതിനെക്കാൾ വല്ലാതെ കഷ്ടത ഉണ്ടാകും.

24. ഒരു കാട്ടു പൂച്ച ഒരു ഇരയെ പിടികൂ ...

25. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാടുകളിൽ നിങ്ങൾ പോലും crayons പോലും പുള്ളിപ്പുലി പ്രിന്റ് ഇത്രയധികം ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ!

26. നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കാകുമോ!

27. "ശീതകാല-വേനൽക്കാലം" എന്ന മനോഹരമായ സ്റ്റൈൽ!

28. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പുള്ളിപ്പുലി തിന്നുന്ന ഒരു പുള്ളിപ്പുലി എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

29. പുള്ളിപ്പുലി അച്ചടി 6 തരം ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കി. നിങ്ങൾ?

30. തടവറയിൽ പുള്ളിപ്പുലികളുടെ പുനർനിർമ്മാണം ...

31. അപകടം സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് ഇതാണോ?

32. പുള്ളിപ്പുലി പുഞ്ചിരി!

33. ഇല്ല, പാവം ലോസിൻ ഇല്ലാതെ ...

34. അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് അല്പം അധിക തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ...

35. അതിനാൽ, അത് ഗ്രീൻപീസിലേക്ക് വിളിക്കാൻ സമയമായി!