മോഡുലാർ ഓറിയോമി - പൂച്ച

വ്യത്യസ്ത മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു യഥാർത്ഥ ഹോബി ഉണ്ടാക്കുന്നു, ചില ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകളും പ്രശസ്തമായ തീമുകളും ഒരു മുഴുവൻ ഒഴുക്ക് തുടർന്ന്. മോഡുലാർ ഓറിയമി പൂച്ചയുടെ സമ്പ്രദായ പദ്ധതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും: സാധാരണ റൗണ്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണ്. ഒരു ഫെൽപ് ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ രണ്ട് വഴികൾ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

മൊഡ്യൂളുകളിൽ നിന്ന് പൂച്ചയെ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം?

ആദ്യ പാഠത്തിൽ, പരമ്പരാഗത പദ്ധതി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. അവയ്ക്ക് വെളുത്ത നിറങ്ങളേതോ മറ്റേതെങ്കിലും നിറങ്ങളെങ്കിലുമോ ആവശ്യമാണ്. പാഠത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആർബിട്രറി വർണത്തിന്റെ പേപ്പർ ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. രജിസ്ട്രേഷന്റെ അവസാന ഘട്ടം വരെ, അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും കരകൗശല വസ്തുക്കളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാം.

 1. താഴെ പറയുന്ന വരി ചേർക്കേണ്ടതാണ്.
 2. ഈ സർക്കിളിൽ 50 കഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി, ഈ റിംഗ് ഔട്ട് ചെയ്യണം.
 3. അടുത്ത രണ്ടു വരികളും അതേ രീതിയിൽ ശേഖരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഘടനാപരമായ ക്രമത്തിൽ ഘടകം ഉണ്ട്.
 4. കൂടാതെ, ഘടനാപരമായ ഒറിജിനിയുടെ പൂച്ചകളെ ഞങ്ങൾ മൂന്നു കഷണങ്ങളായി വെളുത്ത നിറത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
 5. അഞ്ചാം വരിയിൽ, ഈ മൂന്ന് വെളുത്ത മൊഡ്യൂളുകൾക്കായി ഞങ്ങൾ ആറു കൂടുതൽ മൊഡ്യൂളുകൾ നൽകി, തുടർച്ചയായി ഓരോ വരിയിലും ഒന്ന് ചേർക്കുക.
 6. അതിനാൽ നമുക്ക് അടുത്ത 11 വരികളിലേക്ക് നീക്കാം, ഈ ഘട്ടത്തിൽ വരിയിൽ വെളുത്ത നിറത്തിന്റെ 15 ഘടകങ്ങൾ വേണം. ഈ ഘട്ടം മുതൽ, ഒരു മൊഡ്യൂൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇത് നെഞ്ചിൻറെ റൗളിംഗ് പോലെയാണ്.
 7. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, മോഡുലാർ ഓറിയമിക് കാറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ബ്രെസ്റ്റ് ആൻഡ് കളർ സീരിയസ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നു അവസാനിക്കുന്നു. തലയും തുമ്പയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, മധ്യഭാഗത്ത് മൂന്ന് വെളുത്ത മൊഡ്യൂളുകൾ ചേർക്കുക.
 8. നാം ഘടകം വരുമ്പോൾ മോഡുലാർ ഓറിയമി പൂച്ചയുടെ ഘട്ടം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ഒരു വശത്ത് നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതേ വരിയിൽ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് അടുത്ത വരി.
 9. മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ശൂന്യമാണ്.
 10. മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ വെളുത്ത നിറത്തിന്റെ മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ എടുത്ത് മുലക്കണ്ണിന് പകരം വയ്ക്കുക.
 11. അടുത്തതായി, കവിളും തലയും തന്നെ.
 12. ഒരു തല രൂപം പോലെ ക്രമേണ ഞങ്ങൾ മൊഡ്യൂളുകൾ കുറയ്ക്കും.
 13. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നിരകൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാക്കിയിരിക്കും, അവസാന വരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 41 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. അടുത്തത്, ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ചെവികൾ രൂപപ്പെടുത്തുക.
 14. ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള മൊഡ്യൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച പൂച്ചയുടെ വാൽ ശരീരത്തിനു മുകളിലുള്ള വലയങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 15. ഞങ്ങളുടെ പൂച്ചയെ അലങ്കരിക്കാൻ മാത്രമായിരിക്കും എല്ലാം തയ്യാറാകുന്നത്!

മോഡുലാർ ഓറിയാമി പൂച്ച - പ്രശസ്തമായ കിറ്റി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഒരു പദ്ധതി

ഒരു വില്ലുകളുള്ള ഒരു ജനപ്രീതിയേയുള്ളത് നിലവിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതു കുട്ടികളുടെ ഹാൻഡ്ബാഗ്, മാത്രമല്ല വളരെ പ്രായപൂർത്തിയായവയെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. കിട്ടിയ പൂച്ചക്കുട്ടി കിറ്റിന്റെ പൂച്ചയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു.

വെള്ളക്കുതിരുകളുടെ നിറം (588 കഷണങ്ങൾ), പിങ്ക് (132 കഷണങ്ങൾ), പച്ച (14 കഷണങ്ങൾ) എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. അലങ്കാരത്തിന് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും.

 1. ഞങ്ങൾ വെളുത്ത 28 വെള്ളക്കടലാസിൽ ആദ്യ നിരയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു.
 2. രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ, നിങ്ങൾ രണ്ടെട്ടു പിങ്ക് ബില്ലുകൾ ചേർക്കേണ്ടിവരും, ഭാവിയിൽ അവർ ഷോർട്ട്സ് റോളാകും.
 3. അടുത്ത ലെവലിൽ 28 വെളുത്ത മൊഡ്യൂളുകളും രണ്ടു നിറങ്ങളാണുള്ളത്. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പിങ്ക് മോഡ്യൂളുകൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
 4. ഞങ്ങൾ സ്കീമിന് അനുസൃതമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു, അത് ഇപ്പോഴും പിങ്ക് മൊഡ്യൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നു.
 5. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ പിണപ്പെടുത്തി, പിങ്ക് മോഡുലുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അടുത്ത വരി പൂർത്തിയാകുകയുള്ളൂ.
 6. അടുത്ത രണ്ടു വരികളും നിറമുള്ളതാണ്. ഗ്രീൻ മൊഡ്യൂളുകളുടെ ഏഴ് വരികളിൽ ഞങ്ങൾ കിറ്റി ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റിനായി സ്ലീവ് ചെയ്യുന്നു.
 7. ഗ്രേഡ് മോഡ്യൂളുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കഴുപ്പ്, ഹാൻഡുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു.
 8. അടുത്ത വരി മറ്റൊരു വശത്ത് വെച്ചാണ് നാം കഴുത്ത് രൂപപ്പെടുന്നത്.
 9. നാം തല രൂപം തുടരുന്നു. ഇത് ചെറുതായി വലുപ്പമുള്ളതും 35 ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്.
 10. അടുത്തതായി, കൈകൾ രട്ടും വരികളും തല രൂപം.
 11. പാറ്റേണുകളിൽ മുട്ടും കണ്ണും മുറിച്ചുമാത്രമേ ഇത് നിലകൊള്ളൂ. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങൾ കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തോന്നി.
 12. മോഡുലാർ ഒറിജിനിയ പൂച്ച കിറ്റ് തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു!

മോഡുലാർ ഓറിയോമി എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് കണക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കുലയും പാമ്പും .