സ്വന്തം കൈകളാൽ പേപ്പറിൽ നിന്ന് മുത്തുകൾ

മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു സൃഷ്ടിപരമായ പ്രക്രിയയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് കടലാസിൽ നിന്നും മുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുക.

ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ രീതി വളരെ ലളിതമാണ്, എന്നാൽ കുട്ടികളുമായി സർഗ്ഗവൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിഗത, ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസുകൾക്ക് അത് അനുയോജ്യമാണ്.

നിറമുള്ള പേപ്പർ നിന്ന് മുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്

ഇത് എടുക്കും:

 1. രണ്ട്-വശങ്ങളുള്ള പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിനുകളിൽ നിന്നുള്ള നിറമുള്ള പേജുകൾ;
 2. പെൻസിൽ;
 3. ഭരണാധികാരി
 4. കഷണങ്ങൾ;
 5. പാവാട PVA, പാചകം, ബ്രഷ് എന്നിവയുടെ പശ;
 6. സുതാര്യമായ വാർണിഷ്
 7. ചുളുക്കം സൂചികൾ അല്ലെങ്കിൽ തടി skewers;
 8. കട്ടിയുള്ള കണ്ണിലെ വലിയ സൂചന;
 9. മീൻപിടുത്ത, മത്സ്യബന്ധന വരി (റിബൺ), മുത്തുകള്, മുത്തുകള് തുടങ്ങിയവ.
 1. നിങ്ങളുടെ ആകൃതിക്ക് എത്ര രൂപവും എത്ര മദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ proposed Templates നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അധ്വാനത്തിന്റെ നീളം താടിയുടെ കനം, സ്ട്രിപ്പ് വീതി എന്നിവയാണ് - നീളവും. 30x2 സെന്റീമീറ്റർ നീളമുള്ള ശില്പങ്ങളുള്ള പേപ്പർ മുറിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്.
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ടെംപ്ലേറ്റ് ഒരു ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ വളഞ്ഞോ നീണ്ടമുളവാക്കുന്നതോ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പാഴ്വസ്തുക്കളോടൊപ്പം പാഴാകില്ല, കാരണം അവ ഒരു നീണ്ട ബൈബിളിൻറെ ത്രികോണത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു വീടിന് അടിത്തറയുടെ വീതി മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുകയുള്ളൂ.
 3. ഞങ്ങൾ ജോലിയെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു.
 4. വൈഡ് എൻഡ് മുതൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന (സ്കെവറർ) ഒരു കഷണം വയ്ക്കാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ പശ തുളയ്ക്കുക.
 5. അവസാനം പശ ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞ, പൊതിഞ്ഞ് പാലിക്കാൻ പിടിച്ചു.
 6. മുകളിലെ ചുവപ്പ് നിറമുള്ള ഡിസഗേജിൽ 6-8 മണിക്കൂർ ഉണക്കണം.
 7. വണങ്ങുന്ന രണ്ടു പാളികൾ കൂടി പൂക്കൾ മൂടുക വരണ്ട ചെയ്യട്ടെ, ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം, നിങ്ങൾ വാർണിഷ് പാളികൾ തമ്മിൽ തിളക്കം തളിക്കേണം കഴിയും.
 8. നാം മുടി കെട്ടുന്ന സൂചി (skewers) ൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യും.
 9. ലൈനിലാണ് നാം വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്ട്രിംഗ് മരങ്ങൾ, അവയെ മുത്തുപണിയിച്ച് ചേർത്തുവയ്ക്കുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ലോക്ക് അറ്റാച്ചുചെയ്യുക.

ഞങ്ങളുടെ ഔടാമ്പൽ പേപ്പറിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്!

മുത്തുകൾ, സ്ഫടികകൾ, റിബൺസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പേപ്പർ മണ്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനോഹരമായി കാണും.

കൂടാതെ, കടലാസ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മറ്റ് ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.