കുട്ടിയുടെ മുൾപ്പടർപ്പിനു വഴിവെ

ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മുയലുകളെകുറിച്ചുള്ള മുറിവ് ഒരു വലിയ രോഗലക്ഷണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ശിശുവിന്റെ ചർമ്മം അലസതയുടേയും അലസതയുടേയും ശാരീരികവും ആന്തരികവുമായ ഘടകങ്ങളാൽ എളുപ്പത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു. കാരണം, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

മുൾപ്പടർപ്പിൽ തടസ്സം - കാരണങ്ങൾ

നാം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, മിക്കപ്പോഴും മുതലാളിമാർക്കുള്ള അലർജിക്ക് കാരണമായ അലർജി പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, സമാനമായ ആവിർഭാവം ഉള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ അവഗണിക്കരുത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചിക്കൻപോക്സ് , റബ്ളാല എന്നിവയുടെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മുയലുകളിൽ രൂഷമായിരിക്കും.

ഒരു അലർജിക്കും പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും ഇടയിലുളള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രോഗനിർണ്ണയം ഒരു യോഗ്യതയുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നടത്തുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും, പകർച്ചവ്യാധികൾ, കുട്ടിക്കാലം, മരവിപ്പ്, വിഷാദരോഗം തുടങ്ങിയവ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. അവന്റെ വിശപ്പ് അപ്രത്യക്ഷമാവും 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു താപനിലയും, അവന്റെ ശരീരം പൂർണ്ണമായും "തളിച്ചു".

ഒരു കുഞ്ഞിൻറെ മുട്ടിൽ ഇടതുവശത്ത് ഒരു ഏകപക്ഷീയ അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ - നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കീടം കട്ട പിടിക്കാം. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുക, വിഷാദരോഗം സൈറ്റിനെ പരിശോധിക്കുക, യാതൊരു കാണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാശുപോലും തലയില്ല.

ഒരു കുട്ടിയുടെ മുതുകലുകളിൽ അലർജിയ്ക്കൊപ്പം

പകർച്ചവ്യാധികൾ, ഷഡ്പദങ്ങളുടെ കടൽ നീക്കിയാൽ, കുട്ടികളുടെ മുതുകിലെ മുഖക്കുരുവിന്റെ രൂപത്തിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുരളിലുണ്ടാകാത്തവ ഉൾപ്പെടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകോപിപ്പിക്കാനും മുഖക്കുരുവിന്റെയും ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം കോൺടാക്റ്റ് ഡെർമറ്റിറ്റിസ് ആണ്. കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യ സമ്പർക്കങ്ങളായ ശുചിത്വ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ - സോപ്പ്, പൊടികൾ (ഇതിൽ കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന), കമ്പി മുതലായവ.

ചിലപ്പോൾ, ഭക്ഷണ അലർജികൾ മുൾപ്പടർപ്പിനെപ്പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് മുരളിലുണ്ടെങ്കിൽ - നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോഷകാഹാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക. തേൻ, സിട്രസ്, നട്ട് തുടങ്ങിയ അലർജി ഉത്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലേ? എല്ലാത്തിനുമുപരി, അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലർജിക്ക് കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർപ്പിനു ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക.

ഒരു കുഞ്ഞിൽ മുരടിപ്പുകളിൽ കരിമ്പിന്റെ ചികിത്സ

ഒരു കുഞ്ഞിൽ അലർജിയ്ക്കുന്ന അലർജി ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം അലർജിക്ക് പുറത്താക്കലാണ്. മറ്റ് രോഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പകർച്ചവ്യാധികൾ ആണെങ്കിൽ - കുട്ടിക്ക് വിശ്രമം, ആവശ്യമെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ, ആവശ്യമെങ്കിൽ താപനില കുറയ്ക്കണമെന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മുതുകിനിൽ നിങ്ങൾ തളർന്ന് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ - ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക.

ദീനം കൊള്ളേണ്ട!