നായ്ക്കളിൽ ഫ്ളേ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്

കാൻസർ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ചൂട് വന്നാൽ, തണലാണ്. അവർ മൃഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരെ അസ്വാരസ്യം, അസൌകര്യങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രമല്ല, അലർജി പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു.

വിഷവസ്തുക്കൾ രാസവസ്തുക്കൾ വഴി ഉമിനീർ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു. ഉമിനീര് കടിയുടെ ഫലമായി ചർമ്മം കോൺടാക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നു, അങ്ങനെ അതു irritating, ഏത് dermatitis നയിക്കുന്നു.

ഫ്ളീ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ലക്ഷണങ്ങൾ

നായ്ക്കളുടെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഫ്ളൂ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്:

നായ്ക്കളിൽ ഫ്ളൂ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം?

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ വൃത്തികെട്ട നടപടികൾ മുതൽ നായകളുടെ ചെലവുകളിൽ ഫ്ളേ ഫെർമിറ്റീറ്റിസ് ചികിത്സിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക. മൃഗങ്ങൾ കുഷ്ഠരോഗികളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു അണുനാശിനിയിൽ കുളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ മരുന്നുകൾ എല്ലാ പ്രാണികളേയും പ്രാണികളേയും, അവരുടെ മുട്ടകളേയും കൊല്ലുന്നതിനാലാണ് ഇത് രണ്ടുതവണ ഇടവേളകളിൽ പല തവണ ചെയ്യേണ്ടത്.

നിങ്ങളുടെ നായയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന മുറികൾക്കും അണുവിമുക്തമാകണം. ആദ്യം, നന്നായി അത് നന്നായി ഒഴിച്ച് അത് കഴുകുക. ആഴത്തിൽ കൂടുതൽ നേർപ്പിച്ച ഖരങ്ങളെ കഴുകുക. ഇത് ബോട്ടോക്സിന് അനുയോജ്യമാണ്, 4.5 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 1 മില്ലി എന്ന അളവിൽ വെള്ളം ചേർക്കണം. നിയോ-സ്റ്റോമസൻ കുറവ് ഫലപ്രദമല്ല. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു മില്ലി എന്നതിന്റെ അനുപാതത്തിൽ ഇത് ലയിപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾ എല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്തശേഷം എല്ലാ മുറികളും വീണ്ടും വാക്വം ചെയ്യുക.

തക്കാളിക്കുവേണ്ടി പോരാടുന്ന നല്ലൊരു സഹായി അഴുകിപ്പോകും. നിന്റെ നാവു അവളെ വേട്ടയാടുന്നു; അവളുടെ തലെക്കു ദൂഷണം ഉണ്ടു.

അതു പന്നികൾ നേരെ മയക്കുമരുന്ന് നിങ്ങളുടെ നായ പരിഗണിക്കാൻ രൂപയുടെ. അത്തരം മരുന്നുകളിൽ, ചട്ടം പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, "ഫിപ്പ്ടിസ്റ്റ്" അല്ലെങ്കിൽ "ഫ്രണ്ട് ലൈന്" പോലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉടനെ വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ്.

നന്നായി, തീർച്ചയായും, ചെള്ളിനെ dermatitis ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ, അതു മൃഗവൈദന് തിരിഞ്ഞ് രൂപയുടെ. ചികിത്സാച്ചെലവുകൾ മാത്രമല്ല, ആൻറിബയോട്ടിക്സ്, ആന്റി ഹാഷാമൈമിൻസ്, മറ്റ് വിദഗ്ധ മരുന്നുകൾ എന്നിവയും പ്രത്യേക ചികിത്സാരീതി ഉണ്ടാക്കും. വളരെ കഠിനമായ കേസുകളിൽ - സ്റ്റിറോയിഡുകൾ പോലും കുത്തിവയ്പ്പുകൾ.