ശരിക്കും ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിറുത്തുന്നത് എങ്ങനെ?

ഊഷ്മള ബാൽക്കണി വെറുമൊരു ചൂട് ചതുരശ്രമീറ്റർ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. പലപ്പോഴും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ ചൂടും pulls അവൻ, ഒരു സുഖപ്രദമായ മുറിയിൽ വെറുതെ തണുത്ത ഭിത്തികൾ അധികം നൃത്തം ആണ്. എന്തായാലും സ്വന്തം കരങ്ങളോടൊപ്പം ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ഇൻസുലേറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാനാകുമെന്ന പ്രശ്നം ഇന്ന് പ്രസക്തമാവുന്നു.

ബാൽക്കണിയിലെ ചുവരുകളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിറുത്തുന്നത് എങ്ങനെ?

 1. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത്, നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബാൽക്കണിയിലെ മതിലുകൾക്ക് കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും. നാം നുരയെ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. അവ പരിഹരിക്കാനായി കൂടുകൽ പ്രതലത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഫ്രെയിം നിർമ്മിക്കും. ഷീറ്റിന്റെ കനം അനുസരിച്ച് വീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
 2. താഴത്തെ ഗൈഡുകളെ തറയിൽ കയറ്റരുത്, കാരണം നമുക്ക് മികച്ച ഷീറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ബാൽക്കണിയിൽ ഇൻസുലാർ ചെയ്യുക.
 3. ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വാതിലുകൾ പോലെ ഷീറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന താഴ്ന്ന ഗൈഡുകളാണിത്. ഹീറ്ററും അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ച ശേഷം, ഞങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ ശരിയാക്കാൻ തുടങ്ങും.
 4. ശരിയായി ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ, കൃത്യമായി ഷീറ്റുകൾ പരീക്ഷിച്ചു പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടും.
 5. നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും, ബാൽക്കണിക്ക് ഇടയിലും ചുവരിനുമിടയ്ക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വിടവുകളുണ്ട്. അവയിൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും പോലും, തണുത്ത വായു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അന്തർ അന്തർ പ്രതലങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കുക, നുരയെ കൂടെ ചെറിയ, പോലും ഇൻസുലേഷൻ ഒരു നിർബന്ധിത ഭാഗമാണ്.
 6. ഇൻസ്ട്രുചർ ഡ്രൈവാൽ പാളി ഷീറ്റ് പാടുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാളറിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു റെഡി-നിർമ്മിത ഘടന ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 7. പിന്നെ അവസാനത്തെ അലങ്കാരനിഗമനം മാത്രമാണ്.

നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും?

 1. നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബാൽക്കണിയിൽ ഗുരുത്വാകർഷണവിധേയമാക്കാൻ, നിങ്ങൾ എല്ലാ കുഴൽമൂടങ്ങളും ശരിയായി അടയ്ക്കുകയും വേണം. പിന്നെ നുരയെ പോളിയെത്തിലീൻ കെ.ഇ. കിടന്നു.
 2. അതിൽ ഞങ്ങൾ ചൂളയുടെ പണിയുക വേണ്ടി പിണം അറ്റങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ. വിറകുകൾ ഒരു മരം ബീം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ശേഷം, ഒരു മൌണ്ട് നുരയെ പുറമേ അമർത്തണം.
 3. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ധാതു കമ്പിളി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇൻസുലേഷൻ മുട്ടയിട്ടു.
 4. അതിനുശേഷം, മിനറൽ കമ്പിളിയുടെ പാളി ഒരു ഫോയിൽ കെ.ഇ. അവൾ ചൂട് വിട്ടാൽ അതിനെ അകറ്റി നിർത്തും.
 5. പ്രധാന തറയിൽ, ഞങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്ലൈവുഡ് കിടക്കുന്നു. പരുക്കൻ നിലയിലുള്ള വിളിക്കലാണ് ഇത്.
 6. അവസാനം, ഞങ്ങൾ laminate ഉപയോഗിക്കും. അതിനാലാണ് ബാല്കോണിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് മികച്ച ബോൾകോണിനെ ഇൻഫുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം, ഒരു നല്ല കെ.ഇ. ഇല്ലാതെ, ലാമിനേറ്റ് "നടക്കുക", ശീതകാലം തുടരും.
 7. ലാമിനേറ്റ് തറയിലാണ് നേരിട്ട് കെ.ഇ.യുടെ മറ്റൊരു പാളി - ഞങ്ങളുടെ നില തയാറാണ്.