ഒമാന്റെ കോട്ടകൾ

ശാശ്വത വിജയത്തോടുകൂടി ബന്ധമുള്ള സമ്പന്നവും ആകർഷകവുമായ ചരിത്രമാണ് ഒമാൻ . പോർട്ടുഗീസുകാർക്കും പേർഷ്യക്കാർക്കുമിടയിലെ ഭരണകൂടത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി വാസ്തുവിദ്യാ സ്മാരകങ്ങൾ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം.

ശാശ്വത വിജയത്തോടുകൂടി ബന്ധമുള്ള സമ്പന്നവും ആകർഷകവുമായ ചരിത്രമാണ് ഒമാൻ . പോർട്ടുഗീസുകാർക്കും പേർഷ്യക്കാർക്കുമിടയിലെ ഭരണകൂടത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി വാസ്തുവിദ്യാ സ്മാരകങ്ങൾ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം.

ഒമാൻ പ്രധാന കോട്ടകൾ

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് 500 ൽ കൂടുതൽ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ചിലതാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവ മ്യൂസിയങ്ങളാണ് , മറ്റുള്ളവർ യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായി പട്ടികയിൽപ്പെടുന്നു. എല്ലാ കോട്ടകളും വ്യത്യസ്ത വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലികളിലായാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒമാനിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കോട്ടകൾ ഇവയാണ്:

 1. സോഹർ - ഇത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ചതാണെങ്കിലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് പോർട്ടുഗീസ് പുനർനിർമ്മിച്ചു. വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു ശിലാസ്തോത്രം ഉള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ഏക കോട്ടയാണിത്. ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഈ കോട്ട നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുറ്റുമതിലിന് ചുറ്റുമായി 6 ഗോപുരങ്ങളും ഉണ്ട്. ആൽഡസിന്റെ പർവതത്തിലേക്കുള്ള താഴ്വരയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഭൂഗർഭ പാസുകൾ ഉണ്ട്, അതിന്റെ നീളം 10 കി. ഇന്ന് തദ്ദേശവാസികളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു ചിത്രശാല സിതാഡിലുള്ള പ്രദേശത്തുണ്ട്. ട്രേഡ് റൂട്ടുകൾ, നാവിക ഉപകരണങ്ങൾ, പഴയ നാണയങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഭൂപടങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
 2. റസ്റ്റക് - മുൻ കാലങ്ങളിൽ ഒമാനിന്റെ തലസ്ഥാനവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1250 ൽ പേർഷ്യക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ഈ കോട്ട പിന്നീട് പുന: സ്ഥാപിച്ചു. കെട്ടിടത്തിന്റെ അവസാന രൂപം 17 ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നേടി. അവസാന ടവറുകൾ 1744 നും 1906 നും ഇടയിലാണ് നിർമ്മിച്ചത്. നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാറക്കെട്ടുകളിൽ ഈ കോട്ട സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മുകളിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ചെറിയ ടവർ ബുർജ് അൽ-ജിൻ ആണ്. ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് അത് ഭൂതങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സമീപത്തെ ആകർഷണങ്ങൾ പൊതു കുളങ്ങളിൽ ചൂടുള്ള അരുവികൾ സൌഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 3. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ നിർമിച്ച കോട്ടയാണ് മിറാനി . മസ്കറ്റിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. കോട്ടയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ മ്യൂസിയമുണ്ട്. സുൽത്താന്റെ വ്യക്തിഗത സന്ദർശകർ മാത്രം ഇവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ മാത്രമേ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയൂ. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ സൈന്യവും വ്യാപാരി കപ്പലുകളും ഉപേക്ഷിച്ച പുരാതന ഗ്രാഫിറ്റി കാണാൻ കഴിയും.
 4. അൽ ജലലി - മിറാനിയുടെ പൂർണ്ണ പകർപ്പുള്ള ഒരു കോട്ട, ഇരട്ട ഇരട്ടകളാണ്. അതിശയകരമായ മതിലുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് അത് ഒരു സൈനിക അടിത്തറ. സിറ്റിഡയിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരേയൊരു റോഡ് പാറക്കെട്ടാണ്. ഇവിടെ പ്രവേശന കവാടവും ഒന്നായിരിക്കും. അതിനു ചുറ്റും ഒരു വലിയ പുസ്തകം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസിദ്ധമായ സന്ദർശകരുടെ പേരുകൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 5. പോർട്ടുഗീസ് ഫിലിബ്രസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പൈറേറ്റ് കോട്ടയാണ് ലിവ് . ഇന്ന്, നിർമാണം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ കെട്ടിടത്തിൻറെ മതിലുകളും കെട്ടിടങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
 6. നഹ്ൽ - ഇസ്ലാമിനു മുൻപുള്ള പർവതത്തിൽ അതേ പേരിൽ ഒരു ചെറിയ കോട്ട നിർമ്മിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതുമാണെന്ന് അവൾ കരുതുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള ഈന്തപ്പനകളുടെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഈ കോട്ട സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അൽ ബൂ സൈദ് രാജവംശത്തിന്റെയും യാർബിയുടെയും രാജാധികാരികൾ അത് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും പരുഷതയുമാണ് പണിക്കാരന്മാർ ഉപയോഗിച്ചത്. അതിനാൽ അകത്തെ ഭിത്തികൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കുറവാണ്. സിറ്റിഡത്തിന്റെ ജാലകങ്ങൾ, വാതിലുകൾ, മേൽത്തട്ട് എന്നിവ അലങ്കാരവസ്തുക്കളിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 7. ജബ്രിൻ - നിരവധി കോട്ടകളിലും ഐതിഹ്യങ്ങളിലും ഈ കോട്ട നിലനിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെണിയിൽ അദ്വിതീയ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കോട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഘടന വനിതകളുടെയും പുരുഷൻമാരുടെ മുറികളിലെയും മജ്ലിസ് (അഡ്വൈസറി ബോർഡിന്റെ ഹാൾ) വിഭാഗമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. വാതിലുകളും ജനലുകളും കൊത്തുപണികളോടെയാണ് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഇമാമിന്റെ ശവകുടീരമാണിത്.
 8. സുൽത്താൻ ബിൻ സെയ്ഫിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം 1708 ലാണ് ഇത് നിർമിക്കപ്പെട്ടത്. കോട്ടയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം 2 തികച്ചും സംരക്ഷിതമായ വാതിലുകളാണ്. ഇതിൽ ഖുറാനിൽ നിന്നുള്ള കലാപ്രദർശനങ്ങളും ലിഖിതങ്ങളും ഉണ്ട്. കോട്ടയിൽ, ആയുധങ്ങളായ ടവറുകൾ, മുൻ മുറികൾ, തടവുകാരെക്കുള്ള കോശങ്ങൾ, ഭൂഗർഭ തുരങ്കങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശകരെ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയും.
 9. ഇമാം സുൽത്താൻ ബിൻ സെയ്ഫ് ജറുബിയയുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ആണ് ഇത് നിർമിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ഗോപുരത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ഈ കെട്ടിടമാണിത്. നഗരത്തിന്റെ മനോഹാരിത പനയോല ഒനാസിസ് തുറക്കുന്നു. പുരാതന വാതിലുകളിലും പ്രശസ്തമാണ് ഈ കോട്ട. പരമ്പരാഗത ഒമാനി ശൈലിയിലാണ് ഈ കോട്ട സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
 10. രാജ്യത്തിന്റെ പഴക്കമേറിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കൊട്ടാരം. അത് പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു, ഇന്ന് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അളവുകൾ ഉണ്ട്. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബണ്ഡു-നെബുഹാൻ അഡോബിൽ നിന്നാണ് ഈ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത്. നഗരത്തിന് ചുറ്റുമായി 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്, 132 കാവൽറ്റേഴ്സ്, 15 ഗേറ്റുകൾ. പ്രധാന മൂന്നു നിലയുള്ള കൊട്ടാരത്തിൽ 55 മുറികൾ ഉണ്ട്, കെട്ടിടത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ചിത്രങ്ങളും തടി ലിഖിതങ്ങളും അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഈ സൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 11. മുസന്ദം ഉപദ്വീപിലെ വടക്കൻ ഭാഗത്താണ് ഖസാബ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോട്ടയുടെ ജാലകത്തിൽ നിന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സമാധാനവും സുന്ദരവുമായ കാഴ്ച കാണാം. ഈ പനോരമ കാണാൻ നിരവധി പേർ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. ഈ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. വെള്ളത്തിൽ എല്ലാ വ്യാപനവും നിയന്ത്രിക്കാനായി. മുകൾഭാഗം മലകൾ, മരുഭൂമികൾ, വിപണികൾ എന്നിവ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം വിജയകരമായി വിജയിച്ചു. വൻതോതിൽ കേന്ദ്ര ഗോപുരം, ഒരു കൊട്ടാരം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കോട്ട.
 12. കളിമണ്ണ് ഇഷ്ടികകളുടെ ഒരു ചെറിയ കോട്ടയാണ് ടാക . വാസ്തുശിൽപം കൊണ്ട്, കുതിരകൾക്കുള്ള കുടീരങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ഇത്. കോട്ടയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും 2 നിലകൾ ഉണ്ട്. സിറ്റിയിൽ, പഴയ തടി വാതിലുകൾ, കാവൽക്കാർ, മധ്യകാല അടുക്കളകൾ, ഭക്ഷണക്കറകൾ, ശിൽപങ്ങൾ, തടവുകാർക്കുള്ള ചെറിയ തടവുകാരെ സംരക്ഷിച്ചു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വിഭവങ്ങൾ, മദ്ധ്യകാലത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾ, ആയുധങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരം, ഭരണാധികാരികളുടെ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇനങ്ങൾ എന്നിവ കാണാം.