ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്?

ഒരു കുട്ടി വിജയകരമായ ധാരണയ്ക്ക്, ലൈംഗിക നാൾ വഴി കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരമായി ലൈംഗികബന്ധവും ലൈംഗിക ബന്ധവും ഉറപ്പിക്കണം. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഈ മേഖലയിലെ വിജയം ശരിയായ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പോസ് കൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സമാനമായ സിദ്ധാന്തം "ഭൗതിക നിയമങ്ങളുടെ" അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാം?

ഒരുപക്ഷേ അത് നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തും, പക്ഷേ മികച്ച ആശയത്തിന്റെ ഭാവനയിൽ, മിഷനറി നിലപാട് ആദ്യത്തേത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത കാരണം, സ്ഖലനം കഴിഞ്ഞ്, ബീജം യോനിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നതല്ല, ഇത് പരിശോധനയിൽ രണ്ട് സ്ട്രിപ്പുകൾ കാണുന്നതിനുള്ള അവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ ഗണത്തിൽ പെർഫോർമൻസ് ഉടൻ ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ ബീജത്തൂറുകളിലുമെല്ലാം ആണെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്വഭാവങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേരിടുന്നതായി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വിജയകരമായ ആശയവിനിമയത്തിനായി ഇത് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്. അവരെ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു ഗ്നാമികോളജിനെ ബന്ധപ്പെടണം. ഒരിക്കൽ കൂടി, സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ശാസ്ത്രീയമായ, തെളിയിക്കപ്പെട്ട പ്രായോഗിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഒരു ആൺകുട്ടിയെയോ പെൺകുട്ടിയെയോ ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള അവസരം വർദ്ധിക്കുന്ന നിലപാടുകളുണ്ട്.

ഒരു കുട്ടി ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് എത്ര നല്ല സ്ഥാനമാണുള്ളത് - ഒരു കുട്ടി:

  1. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലൈംഗികത ഏറ്റവും മികച്ച സമയം അണ്ഡാശയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലമാണ്.
  2. ആഴത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ മുഖക്കുരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഇത് ബീജസങ്കലനത്തിൻറെ മുട്ടയുടെ വേരുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
  3. വൈ-സ്പർമറ്റോസോ ഉയർന്ന താപനിലകളെ സഹിഷ്ണുതയോ, മരിക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സുവനസാമഗ്രികൾ സന്ദർശിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചൂടാകുന്നതിനു മുൻപ് അത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല.
  4. ആദരവോടെ, പുരുഷനും സ്ത്രീയും രതിമൂർച്ഛകൾ ഒത്തുചേരുകയാണെങ്കിൽ. കാര്യം യോനിയിൽ രതിമൂർച്ഛയുടെ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക രഹസ്യം ബീജസങ്കലനത്തിന്റെ ജീവിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വികസിപ്പിച്ച എന്നതാണ്.

ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ - പെൺകുട്ടി:

  1. "വേല" ആരംഭിക്കുന്നതിന് 2-3 ദിവസത്തിന് മുമ്പാണ് അണ്ഡോത്പാദനം. രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അണ്ഡോത്പാദന വേളയിലും അതിനുശേഷവും ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എക്സ്-സ്പെമറ്റോസോവയെ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കും, അതിനാൽ അവർ ഈ ദിവസം ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയും.
  2. ബീജപാത വഴി കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരാവയവങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
  3. ഈ തരത്തിലുള്ള ബീജസങ്കലനത്തിന് ആൽക്കലൈൻ ചുറ്റുപാടിൽ പൂർണ്ണമായി നിലനിൽക്കുന്നു, അതിനാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് രതിമൂർച്ചയെ പരീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ഗർഭധാരണം ചെയ്യാൻ എന്താണാവശ്യം - ശുപാർശകൾ

ഗർഭിണിയായിത്തീരാനുള്ള സാദ്ധ്യത ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും ആശയങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ സ്ഥാനങ്ങൾ പരിഗണിക്കൂ:

  1. "Dogia- ശൈലി . " സ്ത്രീ അവളുടെ വയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കൈകൾ ന് leans സ്ഥിതി, pelvis ഉയർത്തണം സമയത്ത്. ആ മനുഷ്യൻ പിന്നിലുണ്ട്. ഈ പോസ് ഒരു ആഴത്തിലുള്ള വ്യാപനം നൽകുന്നു, ഇത് ബീജസങ്കലന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു. സ്ത്രീക്ക് കുപ്പായം അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥശിശു വിച്ഛേദനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്തമം. സ്ഖലനം കഴിഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ അല്പം കാത്തിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ കിടന്ന് കിടക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
  2. മിഷനറി ബാഹുൽ . ഈ വർഗ്ഗത്തിന്റെ ക്ലാസിക്കുകൾ - സ്ത്രീ അവളുടെ പിന്നിൽ കിടക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ മുകളിലുണ്ട്. ഗർഭിണിയേക്കാൾ നല്ലത് ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഏറ്റവും ലളിതവും വ്യാപകമായതുമായ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കാനാവുന്നത് അസാധ്യമാണ്. ഇൻസുലിനും ആഴത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അസാധാരണമല്ലാത്ത എല്ലാ ദമ്പതിമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സാങ്കൽപ്പിക ഉപയോഗിക്കാം. ബീജസങ്കലത്തിനു ശേഷം ഉടൻതന്നെ ഇത് ബീജസങ്കലനം ഉയർത്താൻ ശുപാര്ശിതമാണ്.
  3. വശത്ത് പോസുചെയ്യുക . ഒരു ദിശയിൽ ഗർഭപാത്രം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ സ്ത്രീകളിൽ ഈ സ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ചും ഫലപ്രദമായിരിക്കും. സെർവിക്സ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിയമത്തിന്റെ അവസാനം, കുറച്ചു കാലം അതേ സ്ഥാനത്ത് നിലകൊള്ളാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.