ബ്രെസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്ട്രെസിസ്

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം മുലയൂട്ടൽ പ്രോസ്റ്റസുകളും പ്രത്യേക ഇൻവേറീസും പുനരധിവാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ്. അവളുടെ സ്തനങ്ങളുടെ ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ സന്തോഷകരമല്ലെങ്കിൽ, പ്രോസ്തെറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മുലയൂട്ടൽ പ്രോസ്റ്റസിസ് തരങ്ങൾ

മുലയൂട്ടൽ നീക്കം ചെയ്തശേഷം പ്രോസ്റ്റസിസ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കാം:

മുലയൂട്ടലിൻറെ എക്സോപ്ലേസിസ് ബ്രെസ്റ്റിന്റെ ബാഹ്യമായ ഇൻസെർട്ടുകളും ലൈനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു നീക്കംചെയ്യൽ ചന്തമാണ്. മിക്കപ്പോഴും സിലിക്കൺ ജെൽ നിറയും. അത്തരം ഒരു കൃത്രിമ കൈത്തണ്ട സ്പർശനം, രൂപം, നിറം ഒരു സാധാരണ സസ്തനി ഗ്രന്ഥി നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. മുറികൾ കാരണം, ശരീരഭാരം, വലുപ്പം എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു എക്സ്പോപ്രോസ്റ്റിസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നീക്കം ചെയ്ത സസ്തനി ഗ്രന്ഥിയെ അനുകരിക്കുന്ന അത്തരമൊരു പ്രോസ്തമിയാണ് ശരിയായ ശീലം സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ, ഇത് പേശി വേദനയും പുറകിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

മൃതശരീരങ്ങളുടെ എൻഡോപ്രോസ്റ്റിക്റ്റിക്സ് നീക്കം ചെയ്ത അവയവത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടിയോ സൗന്ദര്യസംബന്ധമായ കാരണങ്ങളാലോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രോസ്റ്റസിസിന്റെ വസ്തുക്കൾക്ക് അതിന്റെ സ്വന്തം ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ ഇംപ്ലാന്റുകളായി വർത്തിച്ചേക്കാം. സാധാരണ സന്ധിവേലകൾ ഒരു സാധാരണ സിലിഗോയോ ജെലിന്റെ രൂപത്തിൽ ആന്തരിക പൂരിപ്പിക്കൽ ഉള്ള ഒരു സാന്ദ്രമായ ഷെല്ലാണ്, ഇത് എക്സോപ്തെസ്സിസിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. മസ്തിഷ്ക ഗ്രന്ഥികളുടെ ഇത്തരം പ്രോസ്തെറ്റിക്സ് ഉയർന്നുവരുന്ന സൗന്ദര്യവർദ്ധകവികതയെ വിജയകരമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യും.

ബ്രെസ്റ്റ് പ്രോസ്റ്റസിസ് വേണ്ടി തടി

ആധുനിക പ്രോസ്തമികൾ സ്വാഭാവിക രൂപം ആവർത്തിക്കുകയും പ്രകൃതി നോക്കി. എന്നാൽ കൂടുതൽ ചേരുന്നതിന് ബ്രാഫ് പ്രോഫ്സിസിക്ക് ബ്രാ ആവശ്യം വരും.

ഇന്നുവരെ, ഒരു ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ദനുണ്ടാക്കിയ ഓരോ സ്ത്രീയും ഓരോ രുചിക്കുമ്പോഴും വലത് ശീലമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു ബ്രെസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകത ഒരു പ്രോഫെസിസ് ധരിച്ച് പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രത്യേക സഞ്ചിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ആണ്. ഏത് അവസരത്തിനായും ശരിയായ മാതൃക തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു: കായികം മുതൽ ബ്രെയ്സ് വരെ. ഈ അടിവസ്ത്രം ബ്രെസ്റ്റ് പ്രോസ്റ്റസുകളെ പിന്തുണക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അടിവസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ഡിസൈനർ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുലയൂട്ടൽ പ്രോസ്റ്റസിസ് ഉപയോഗിക്കാം. അത്തരം നീണ്ട തുണിശങ്ങൾ തയ്യൽ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ബോഡീസിൻറെ എക്സിപ്രോസ്റ്റിസിസിന്റെ നല്ല ഒഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നു. വിശ്വസ്തതയുടെ സാന്നിധ്യം മറച്ചുവെയ്ക്കുക, പ്രധാന ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നിറങ്ങൾ സഹായിക്കും.