സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം - എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള രോഗങ്ങൾക്കെതിരായ സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിന്, ചട്ടം പോലെ, സങ്കീർണ്ണവും. എന്നിരുന്നാലും, ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ ലളിതമായ മുൻകരുതലുകൾ സഹായിക്കുന്നു, കാരണം രോഗകാരികൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിൽ തടസ്സമാകുന്നു.

സാംക്രമികരോഗങ്ങളുടെ തരം

രോഗത്തിൽ, പകർച്ച വ്യാധികൾ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗം തരം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽനിന്ന് തുടർച്ചയായി രോഗങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു:

 1. വൈറൽ. ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഗുരുതരമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ മുൻകൂട്ടി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. അവർ ജലദോഷം കാരണമാക്കും ചിലപ്പോൾ മുഴകൾ വികസനം നയിക്കുന്നു.
 2. ബാക്ടീരിയൽ. ശരീരത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ചിലതരം ബാക്ടീരിയകൾ ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ അപകടകരമായ ജീവികളും ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്ത പ്രാദേശികവൽക്കരണത്തിന്റെയും മികച്ച കാഠിന്യത്തിന്റെയും രണ്ടാം തരം രോഗങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉദാഹരണത്തിന്, meningococcal അണുബാധ തടയാൻ അത്യാവശ്യമാണ്.
 3. ക്ലമിഡിയ. ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ബാക്ടീരിയകൾ പ്രതിരോധശേഷി ഉയർത്താൻ കഴിയും മരുന്നുകൾ. അവർ രുരോഗ ചികിത്സ, ശ്വാസകോശം, ട്രോക്കോ തുടങ്ങിയവയുടെ വീക്കം നിരത്തുന്നു.
 4. മൈകോപ്ലാസ്മാൽ. ഈ രീതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾക്ക് സെൽ മതിലുകളില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശാരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കാം.
 5. ആർട്ടിസെഷണൽ. നിരവധി രൂപങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഗുരുതരമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
 6. സ്പീക്ട്രക്ട്രിക്. ആരോഗ്യകരമായ വാമൊഴി സസ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ വളരെ മൊബൈൽ സർപ്പിളബാധയുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ, എന്നാൽ സിഫിലിസ്, ടൈഫോയ്ഡ്, ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്.
 7. മൈകോസിസ്. ഈ തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ നഗ്നതക്കാവും കാരണമാകുന്നു.
 8. പ്രോട്ടോട്ടിക്കൽ. ഏകീകൃത പരോശൈറ്റുകൾ - അയോയ്ബ, ലാംബ്ലിയ, ബാലൻറിഡിയം എന്നിവയുടെ ഫലമായി വികസിച്ചു.
 9. ഹെൽമിനിക് ഇത്തരം അണുബാധകൾ സാധാരണയായി കുടലിൽ ജീവിക്കുന്ന വേമുകൾ കാരണം കാണപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ശ്വാസകോശങ്ങളും, തലച്ചോറും, കരളും ബാധിക്കുന്നു.

പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ

അവയിൽ പലതും ഉണ്ട്. പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 1. കുത്തിവയ്പ്പ്. ശരീരത്തിലെ ആൻറിഗനിക് വസ്തുക്കൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം വ്യത്യസ്ത രോഗകാരികളിലെ പ്രതിരോധം വർദ്ധിക്കുന്നു.
 2. രോഗപ്രതിരോധം. ഇത് പകർച്ച വ്യാധികളുടെ സാർവത്രിക പ്രതിരോധമാണ്. പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈറ്റമിൻ കോംപ്ലക്സുകൾ, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ, ശുചിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങളോടുള്ള കടമകൾ എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
 3. രോഗികളുടെ ഒറ്റപ്പെടൽ.
 4. ചെമോപ്രോഫിക്ലാസിസ്. രോഗം പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും രോഗം പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കാനോ സങ്കീർണതയോ തടയാനോ വേണ്ടി പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാനും സാധിക്കും.

അണുബാധകൾ പ്രത്യേക തടസ്സം

പ്രതിരോധശേഷി കൃത്രിമ സൃഷ്ടിയാണ് രീതിയുടെ സത്ത. രോഗബാധ തടയാനുള്ള പ്രത്യക നടപടികൾ, രോഗകാരിയായ രോഗാവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയകളുടെ പുനർനിർമാണം ഉൾപ്പെടുന്നു. അവർ മൂന്നു രീതിയിൽ വരുന്നു:

 1. സജീവമാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധം ലൈവ്, എന്നാൽ ദുർബലപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച രോഗബാധയുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രതിരോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിനു നന്ദി പറയുന്നു, പ്രതിരോധം പ്രതിദ്രവ്യം നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ജീവന്റെ പ്രതിരോധം 3-4 ആഴ്ച എടുത്തേക്കാം.
 2. നിഷ്ക്രിയം. ഇത് സാധാരണ പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിൽ നടത്താറുണ്ട്, വാക്സിനേഷൻ ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിന് സമയമില്ല. ഇതിനകം തന്നെ ആൻറിബോഡികളുടെ ഒരു ജൈവത്തിൽ ആമുഖത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിനുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അവസാനിക്കുന്നു.
 3. സജീവ-നിസ്സംഗത. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടുതരം പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഒരു മിശ്രിതം. രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ, ആൻറിബോഡികളുമായി വാക്സിനേയും സെറം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമൻ വളരെക്കാലം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല, എന്നാൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും.

അണുബാധകളെ നോൺസ്പെക്റ്റിക് പ്രിവൻഷൻ

രോഗകാരികൾ പടരുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്. സാംക്രമികരോഗങ്ങളുടെ മുൻകരുതൽ പ്രതിരോധം താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

സങ്കീർണമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതും ഉൽപാദനക്ഷമതയും ഉൾപ്പെടുന്നു - ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളുടെ രോഗിയെ രോഗികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടം നടപടികൾ. ഇതിന്റെ വലിപ്പവും സമയവും അതിന്റെ രോഗം ബാധിച്ചതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. രോഗബാധിതമായ രോഗിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനു ശേഷം രോഗം പരമാവധി ഇൻകുബേഷൻ കാലാവധിക്കുശേഷം മാത്രമാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും പൊതുവായ നിയമം ആചരിക്കുക.

അണുബാധകളെ അടിയന്തിരമായി തടയുക

രോഗബാധിതരായ ആളുകൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന മെഡിക്കൽ നടപടികളുടെ സങ്കീർണമാണ് അത്തരമൊരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം. രോഗബാധിതമായ രോഗങ്ങളുടെ അടിയന്തിര പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്, ഒരു ജീവിത്തിൽ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, കൂടുതൽ വികസനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഇത് സംഭവിക്കുന്നു:

അണുബാധയെത്തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച ശേഷം മരുന്നുകൾക്ക് അതിൻെറ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേക മരുന്നുകൾക്ക് സമാന്തരമായി, രോഗികൾ സാധാരണയായി ആന്റി- ഹൈസ്റ്റമിൻസ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂമോമോഡറേറ്റർമാരെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അനൌപചാരികമായ അടിയന്തിര പ്രതിരോധം, ബ്രോഡ്-സ്പെക്ട്രം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്:

പ്രധാന പകർച്ചവ്യാധികൾ അവരുടെ തടസ്സം

ട്രാൻസ്മിഷൻ റൂട്ടുകൾ ആശ്രയിച്ച്, ഇത്തരം അണുബാധ സംഘങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സ്വീകാര്യമാണ്:

പ്രധാന പകർച്ചവ്യാധികൾ - അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണം, പ്രതിരോധം - സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നിയന്ത്രിതമാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ, പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജനസംഖ്യയ്ക്ക് വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാക്കും, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും പരിസ്ഥിതിയും നൽകും. പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുതരമായ കേസുകൾക്ക് രോഗികൾക്ക് വൈദ്യസഹായം മാത്രമല്ല, സാമൂഹികവും, തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക സഹായവും നൽകാം.

ലൈംഗിക അണുബാധ തടയൽ

പ്രിവന്റീവ് നടപടികൾ വളരെ ലളിതമാണ്. എച്ച് ഐ വി അണുബാധയുടേയും ലൈംഗികരോഗത്തിലൂടെയുമുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതാണ്:

 1. ലൈംഗികവേളയിൽ കോണ്ടം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം.
 2. തെറ്റായ ലൈംഗിക ബന്ധം ഒഴിവാക്കാനും ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ വിവേചന രഹിതമാക്കാനും ശ്രമിക്കുക.
 3. ഇരു പങ്കാളികളും ഹൃദയ സംബന്ധമായ ശുചിത്വ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം.

എച്ച് ഐ വി അണുബാധ തടയാനുള്ള അടിയന്തിര നടപടിക്രമങ്ങളും മറ്റ് ലൈംഗിക രോഗങ്ങളും ചികിൽസയ്ക്കൊപ്പം ഗർഭസ്ഥശിശുവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭനിരോധന വൈകല്യത്തെ നേരിടണം. ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ തെളിയിക്കപ്പെട്ട മാർഗങ്ങൾ:

കുടൽ അണുബാധ തടയൽ

രോഗം വരാതിരിക്കാമെങ്കിൽ രോഗങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തടയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ, രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിശിതം കുടൽ അണുബാധ തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

 1. ആഹാരഭാരത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ സമീപിക്കണം. സംശയാസ്പദമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങരുത്.
 2. ആഹാരം നന്നായി പാചകം ചെയ്യണം. ചൂട് ചികിത്സ അവഗണിക്കുന്നത് ചെയ്യരുത്.
 3. എല്ലാ ആഹാര സംഭരണനിയമങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കണം.
 4. ചൂടുള്ള വിഭവങ്ങൾ പാചകം ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, തണുപ്പിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അവയിൽ പെട്ടെന്നുതന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
 5. കഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കൈ കഴുകണം.
 6. പാചകം ചെയ്യുന്നതിനായി ശുദ്ധജലം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

എന്റോവൈറസ് അണുബാധ തടയാനുള്ളതാണ്

കുടൽ അണുബാധ തടയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് പ്രിവന്റീവ് നടപടികൾ. റോട്ടോ വൈറസ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം

 1. ശുദ്ധിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിപ്പിൻ.
 2. സാനിറ്ററി, എപ്പിഡെമിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേഷൻ അംഗീകാരം നൽകിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുളിക്കുക, പക്ഷേ ഇവിടെ വെള്ളത്തെ ചവയ്ക്കുന്നതല്ല.
 3. കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗവും കമ്പനിയുമായി സ്വന്തം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നത് അഭികാമ്യമാണ്.
 4. ഒരു അണുനാശിനി ഉപയോഗം സ്ഥിരമായി ഒരു ഈർപ്പവും ക്ലീനിംഗ് നടത്താൻ അത്യാവശ്യമാണ്.
 5. പകർച്ചവ്യാധികൾ സമയത്ത്, ജനങ്ങളുടെ വലിയ സാന്ദ്രത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണം, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പോയി.

വാഴക്കുഴൽ അണുബാധ തടയാനുള്ളതാണ്

വൈറൽ രോഗബാധ തടയാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധം വാക്സിനേഷൻ ആണ്. കൂടാതെ, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതനിലവാരം പുലർത്താനും, നിങ്ങളുടെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനും, പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്താനും, രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും പകർച്ചവ്യാധിയിലെ വലിയ ജനങ്ങളുടെ സന്ദർശന സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വ്യക്തിഗത ശുചിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

നോസോകോമിയൽ അണുബാധ തടയൽ

എല്ലാ വൈദ്യസഹായവും ശുചിത്വവും പകർച്ചവ്യാധി തേടുന്നതുമായ ആവശ്യങ്ങൾ വൈദ്യസഹായം കർശനമായി പാലിക്കണം. ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഏജന്റുകളുടെ ഉപയോഗം, ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർബന്ധിത വന്ധ്യംകരണം എന്നിവയെല്ലാം പാരനേറ്റൊറിലെ അണുബാധ തടയുന്നതാണ്. രോഗികളുമായുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലുകളും കയ്യുറകളിലും മുഖചിത്രങ്ങളിലും ചെയ്യണം. പകർച്ചവ്യാധികൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണം? ഓരോ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെയും ഡിഫ്തീരിയ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, ഇൻഫ്ലുവൻസ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ നൽകണം.