സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് മാതാപിതാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് സുപ്രധാനമാണ്

ചില കുട്ടികൾ "ആദ്യ മണിയെ" ആകാംഷയോടെ കാത്തുനിൽക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കായി അപരാധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ശരിയായ പരിശീലനം നൽകാൻ കുഞ്ഞിനെ തയ്യാറാക്കാനും ശരിയായ യോഗ്യതയുള്ള മനോരോഗികളുടെയും ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധരുടെയും ശുപാർശകൾ സഹായിക്കാനും.

കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ എപ്പോൾ കൊടുക്കണം?

6 മുതൽ 7 വയസ്സു വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അറിവ് നൽകിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള ബൌദ്ധികവും ശാരീരികവും സാമൂഹ്യവുമായ കഴിവുകൾ ശരിയായ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നു. സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര വർഷം വേണ്ടിവരുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, " ഇൻഡിഗോ " വളർത്താൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് നന്നല്ല. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ നേരത്തേതന്നെ സന്ദർശിക്കുന്നതിലും കുട്ടികളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായി വിദഗ്ധരുടെ കണ്ടെത്തൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ആദ്യ ഗ്രേറ്റർക്കുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായ പ്രായം 7-8 വർഷമാണ്.

സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ സന്നദ്ധത നിർണ്ണയിക്കുക

വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സാംസ്കാരികമായി പെരുമാറാനുള്ള കഴിവ്, എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ കാരണം അല്ല. സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ സന്നദ്ധത സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും താഴെപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്:

മിക്കപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമോ ലിസ്റ്റുകളുടെ അഭാവം അവഗണിച്ച് അധ്യാപകർക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ("ഒന്നാം ക്ലാസിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യും") ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ പൂർണ്ണ സന്നദ്ധത വിലയിരുത്തി മുകളിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുക, പ്രാഥമിക സ്ക്രീനിംഗ് പരിശോധന നടത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം ലഭിക്കുവാനും ശിശു സൈക്കോ മനോജിനെ സഹായിക്കാനും കഴിയും.

സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ ബൌദ്ധിക സന്നദ്ധത

തീവ്രമായ പരിശീലന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ശിശു മാനസികനിലയിൽ വികസിപ്പിക്കണം. ഇത് ചില ബ്രെയിൻ ഘടകങ്ങളെ മതിയായ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ സന്നദ്ധതയുടെ സൂചകങ്ങൾ അത്തരം വൈദഗ്ധ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ഭാവിയിലെ ആദ്യ-ഗ്രേഡറിൽ തന്നെ കുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ വിവരം ഉണ്ടായിരിക്കണം:

കുട്ടിക്കാലത്ത് കുട്ടിയുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം

സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ, കുട്ടികൾ പൂർണ്ണമായും പുതിയതും പുതിയതുമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ കടന്നുവന്ന് കൂട്ടായെത്തുമെന്നതിനാൽ, അവർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരെ നേരിടാനും സ്വതന്ത്രമായി സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കഴിയും. സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിപരമായ മനസ്സൊരുക്കം ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു:

കുട്ടിക്കാലം മനസിലാക്കാൻ കുട്ടിയുടെ മനസ്സൊരുക്കം ഉപദേശം നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കുട്ടികൾ കൂടുതൽ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനോ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ പിന്തുടരുക. ഇത് അച്ചടക്കം നിലനിർത്താനും, ഉത്തരവാദിത്തബോധം പുലർത്താനും, പ്രവർത്തന-ഇടപെടൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.

സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ ശാരീരിക സന്നദ്ധത

പലപ്പോഴും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം മോശം പ്രകടനം, അറിവില്ലായ്മ, അലസത എന്നിവയല്ല. ഡിസ്ലെക്സിയ കാരണം കുട്ടികൾ വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി കേസുകളുണ്ട്. പക്ഷേ, അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും ഈ രോഗത്തെ അവഗണിച്ചു. സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ സന്നദ്ധത നിർണയിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചറുകളുടെ ഒരു സെറ്റ് അനുസരിച്ചാണ്:

സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സന്നദ്ധത

അധ്യാപകർ, കോച്ചുകൾ, സഹപാഠികൾ എന്നിവയുമായുള്ള കുട്ടിയുടെ സജീവ ആശയവിനിമയമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. പഠന പ്രക്രിയ എളുപ്പത്തിലും സുഗമമായും കടന്നുപോകാൻ, സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ സന്നദ്ധതയുടെ മുൻകൂർ ഘടകങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി വിലയിരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്:

ഏതെങ്കിലും സംസാര വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു പ്രഭാഷണ വിദഗ്ദ്ധന്റെയും ഹോം പാഠങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ തിരുത്തേണ്ടത് അഭികാമ്യമാണ്. സ്കൂളിന് വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടിയുടെ മനസ്സൊരുക്കം എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളുടെയും അവയുടെ സങ്കീർണ്ണമായ സങ്കലനങ്ങളുടെയും ഒരു സാധാരണ ഉച്ചാരണം നൽകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഉറക്കെ സംസാരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കുട്ടിയെ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇത് പരിഹാസത്തിനും പീഡനത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു. സ്വയം മാനസികവും ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും വഷളാവുന്നു.

സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ സന്നദ്ധത

സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കുട്ടികളുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അനുകൂലനം ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ, ബന്ധുക്കളുമായും ബന്ധുക്കളുമായും ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. പതിവ് സോഷ്യലിസത്തിന് നന്ദി, സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ സന്നദ്ധത നിരന്തരം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏഴാം വർഷം തൃപ്തികരമായ നിരക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു:

സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ ആവേശകരമായ സന്നദ്ധത

വിജയകരമായ പഠന പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള താക്കോലാണ് പുതിയ അനുഭവവും അറിവും നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം. സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ കുട്ടികളുടെ സന്നദ്ധത വിശദീകരിച്ച ഘടകം അനുസരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യകാല ഗ്രീസ്റ്ററാകാൻ കുട്ടിയാകണം:

സ്കൂളിനുള്ള കുട്ടിയുടെ സന്നദ്ധത പരിശോധിക്കുക

നോളജ് ഡേയുടെ തലേന്ന് കുട്ടികൾ ഒരു പ്രാഥമിക അഭിമുഖത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നു. അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടാനും അവരുടെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനും കുട്ടിയുടെ സന്നദ്ധത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കണം. നിരവധി സൂചകങ്ങളെ ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നൽകുന്നു:

കുട്ടികൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ തൽപരരായിരുന്നാൽ സ്കൂളിൽ കുട്ടിയുടെ സന്നദ്ധതയുടെ അടിസ്ഥാന പരിശോധന നടത്താം. ലളിതമായ മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷ

 1. ഒരു വ്യക്തിയെ വരയ്ക്കുക. ചിത്രം വൃത്തിയും വിശദമായവും അനുപാതവും ആയിരിക്കണം.
 2. ലിഖിതം പകർത്തുക. കുട്ടിയ്ക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും, സാധാരണയായുള്ള വികസനത്തിൽ, "പകർപ്പെടുക്കാനായി" എഴുതാൻ കഴിയും.
 3. പോയിൻറുകളുടെ ഒരു ഗണം പ്രദർശിപ്പിക്കുക. സമാനമായി, ലിഖിതം, കുട്ടിയുടെ ചിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നതിനു സമാനമായിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

സാമൂഹ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ:

 1. കുട്ടികൾ കണ്ടെത്തുന്നിടത്ത്, മറ്റ് കുട്ടികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവകമായ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
 2. പ്രായപൂർത്തിയായവരും പ്രായമായവരും ആയ കുട്ടിയുടെ മനോഭാവം മനസിലാക്കുക. അവൻ ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിൽ താഴ്ന്നതാണോ? അയാൾ ഓർഡർ പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ?
 3. കുട്ടിയെ ഒരു ടീമിന്റെ ഗെയിം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക. അത്തരം വിനോദം, എങ്ങനെ സഹകരിക്കുമെന്നറിയാം, അവൻ ഏതു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നത് കാണിച്ചുതരും.

ഇന്റലിജൻസ് പരിശോധന:

 1. 0 മുതൽ 10 വരെ എണ്ണം.
 2. ചുരുക്കുക, മടക്കുക.
 3. ചിത്രത്തിലെ ഒരു ചെറുകഥ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിവരിക്കുക.
 4. ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ പേര് നൽകുക.
 5. ഖണ്ഡിക വായിക്കുക.
 6. ഒരു സ്ക്വയർ, വിറകോടുകൂടിയ ഒരു ത്രികോണം (പൊരുത്തങ്ങൾ)
 7. ചില പ്രത്യേകതകൾ (നിറം, ഉദ്ദേശ്യം, വലുപ്പം) ഉപയോഗിച്ച് ഇനങ്ങൾ തരംതിരിക്കുക.
 8. നാമവിശേഷണത്തിനുള്ള ഗുണപരമായ പദാവലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 9. നിങ്ങളുടെ പേര്, വിലാസം എന്നിവക്ക് പേര് നൽകുക.
 10. മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബത്തെയും കുറിച്ച് പറയുക.

കുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ, പ്രചോദനം, വ്യക്തിഗത സവിശേഷതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കൂളിന്റെ സന്നദ്ധതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ

കുട്ടിക്ക് വിജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെന്ന് ഗൌരവമായി വിസമ്മതിക്കുകയും ആദ്യ ഗ്രേഡറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. കുട്ടിക്ക് പ്രചോദനം ഉണ്ടാകാതിരുന്നാൽ ബൗദ്ധികവും സാമൂഹികവും മാനസികവും ആയ മനസ്സൊരുക്കങ്ങൾ സ്കൂളിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിഷേധാത്മകമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രധാനമാണ്.

കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ താൽപര്യമില്ല?

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കുഞ്ഞിന്റെ ഭീതിയും ഉത്സാഹവും പരിഗണനയിലാണ് പ്രശ്നം. ബന്ധുക്കളുടെ നിഷേധാത്മകമായ പ്രസ്താവനകൾ മൂലം പലപ്പോഴും കുട്ടിയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ചില വാക്യങ്ങൾ അബദ്ധവശാൽ ഓർമയിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു, പഠന ആശയത്തിൽ മോശമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു:

കുട്ടിയ്ക്ക് സ്കൂളിനായി തയ്യാറല്ല - എന്തു ചെയ്യണം?

പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഒന്നാം ഗ്രേഡിൽ പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമായ അറിവ്, ശാരീരിക അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വികാസത്തിന്റെ അഭാവം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ ഉടനെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നേരിടാൻ തുടങ്ങണം. നിലവിലുള്ള ഏതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും കുട്ടികളുമായി വ്യക്തിപരമായി പഠിച്ച പാഠങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. പെഡഗോഗുകളും കുട്ടികളുടെ സൂചനകളും ഉപദേശിക്കുന്നത്:

 1. ദിവസം ഒരു നിരന്തരമായ ഭരണകൂടം കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക.
 2. പലപ്പോഴും അവനെ സ്തുതിക്കുക, പരാജയത്തിന് ശിക്ഷിക്കുകയില്ല, മറ്റുള്ളവരുമായി (പ്രതികൂലമായി) താരതമ്യം ചെയ്യുകയില്ല.
 3. ദിവസേനയുള്ള പുതിയ അറിവുകൾ ദിവസവും ഒരു ഗെയിം രൂപത്തിൽ സാധിക്കും.
 4. കുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ വിവിധ സംരംഭങ്ങളിൽ, ഒരു ഹോബി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കാനായി.
 5. ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സമയം നൽകാൻ.
 6. സ്വാതന്ത്യ്രം, വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം (ന്യായമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ) നൽകുക.
 7. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തമാശയും നല്ല കഥകളും പറയുക.
 8. ആദ്യ grader ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എന്തു നേട്ടങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുക.
 9. എഴുതാനും വരക്കാനും വ്യക്തിഗത സപ്ലൈസ് വാങ്ങുക. ഒരു ചെറിയ വ്യക്തിഗത വർക്ക്സ്റ്റേഷൻ (ഡെസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്, ചെയർ) ഓർഗനൈസുചെയ്യുക.
 10. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ഇടുങ്ങിയ പ്രൊഫൈലുകൾ (സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, സ്പീച്ച് തെറാപ്പി, മറ്റുള്ളവ) കാണുക.