സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വേനൽക്കാല വസ്ത്രധാരണം

ഓരോ അമ്മയും ഓരോ യുവ രാജകുമാരിയും വസ്ത്രധാരണത്തിൽ വസ്ത്രധാരണരീതിയും, തീർച്ചയായും, എല്ലാ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം, കാരണം പെൺകുട്ടി, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വസ്ത്രം, രണ്ട് വേഷത്തിൽ പുറത്തു വരും. ഒരു ചെറിയ fashionista ഒരു അലമാരയിൽ വളരെ യഥാർത്ഥ വഴി കഴിയും വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുക - നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൈ ഒരു നേരിയ വേനൽ വസ്ത്രധാരണം തയ്യൽ.

നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് ഒരു വേനൽക്കാല വസ്ത്രധാരണം തയ്യുന്നത് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി തോന്നാം, എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചും തയ്യലുമായോ ചുരുങ്ങിയ പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും മാറും. എന്നാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രമുപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ തരാം എന്ന് മനസിലാക്കാം .

നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ ഒരു ലളിതമായ വേനൽക്കാല വസ്ത്രധാരണം

അതുകൊണ്ട്, കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 1. വസ്ത്രത്തിൽ തുണി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നിറവും വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം, എന്നാൽ ഒരു വേനൽക്കാല വസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ ലളിതമായ മാതൃക ഒരു ചെറുകിട നിറത്തിൽ വളരെ രസകരമാണ്. തുണിയുടെ ഘടനക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണം: സിന്തറ്റിക്, കുട്ടി വളരെ ചൂടായിരിക്കും, കാരണം അത് മികച്ച ഒരു കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പരുത്തി തുണി ആണ്.
 2. ഞങ്ങളുടെ വലിയ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ആറ് വലിയ വലിയ ബട്ടണുകൾ. ഇവിടെയും, നിങ്ങളുടെ ഭാവനയും വസ്ത്രധാരണത്തിൻറെ നിറമുള്ള നിറമുള്ള ബട്ടണുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് രസകരങ്ങളായ ഡ്രോയിംഗുകളുമുണ്ട്.
 3. പാറ്റേണിനുള്ള കനത്ത കടലാസ്.
 4. ജോലിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ: ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ (അതു കൂടാതെ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും) ഒരു കൂട്ടം സൂചി , കത്രിക, ത്രെഡ്, പാറ്റേണുകളുടെ ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലച്ചിൽ സോപ്പ്, ഒരു ലളിതമായ പെൻസിൽ, ഒരു ഇരുമ്പ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്.

എല്ലാം തയ്യാറാണോ? അതിനാൽ നമുക്ക് ജോലി ആരംഭിക്കാം.

വേനൽക്കാലത്ത് വേഗം എങ്ങനെ തണുക്കാൻ?

 1. നാം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ കാര്യം ഒരു വേനൽക്കാല വസ്ത്രധാരണത്തിനായി കട്ടിയുള്ള കടലാസിലുള്ള പാറ്റേണുകൾ വരയ്ക്കുന്നു. ആദ്യ പാറ്റേൺ - പകുതി പിന്നിലേക്ക്. വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യാനായി നമുക്ക് അത്തരം ഒരു വിശദാംശം വേണം.
 2. നെറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അടുത്ത പാറ്റേൺ. മൂന്നു ഭാഗങ്ങളടങ്ങുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തിന്റെ യഥാർഥ ആലേഖനം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിത്രത്തിൽ ഒരു നേർത്ത വരി ഭാവിയിലെ വേനൽക്കാല വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ നടുവിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം മൂലകങ്ങളെ നമുക്കാവശ്യമായ നാല് - രണ്ട് പുല്ല്, രണ്ട് മുഖം.
 3. അടുത്തത്, മുമ്പത്തെ പാറ്റേണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻ വശത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ഇരട്ടിയാക്കി, തുണികൊണ്ടുള്ളതാക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തുതയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. Purl ഉം മുഖവും - ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
 4. അവസാന പാറ്റേൺ സ്ലീവിന്റെ പകുതിയാണ്, അവരുടെ മുമ്പത്തെ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത് കണക്കാക്കുന്നു. സ്ലീവുകൾക്ക് രണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്.
 5. പിന്നെ, ഒരു ചക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അലക്കു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച്, പാറ്റേണിൽ നിന്ന് തുണികൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണരീതി കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ, ആവരണത്തിലുള്ള ടോളറൻസ് മറന്നുപോകാതിരിക്കൽ, പിന്നെ വെട്ടിക്കളയുക.
 6. ഇപ്പോൾ ആവരണത്തിലുള്ള ടോളറുകളും ശ്രദ്ധയോടെ സുഗമമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
 7. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേനൽക്കാല വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ ജോഡിയുള്ള മുൻഭാഗങ്ങളിലുള്ള തെറ്റായ ഭാഗത്തുനിന്ന് മുഷിഞ്ഞതായി തുടങ്ങും.
 8. ഞങ്ങൾ അതിനെ മുന്നിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.
 9. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിൻവാങ്ങി.
 10. അത് ഒരു "waistcoat" വസ്ത്രധാരണം മാറിയത്.
 11. ഇപ്പോൾ അതേ വശത്ത് വസ്ത്രത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ അവസാന ഭാഗത്തിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തെറ്റായ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ മൂടുന്നു. അത് "waistcoat" ൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം, എന്നാൽ ഇനിയും അത് തിരക്കുകൂട്ടരുത്.
 12. ബട്ടണുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മുൻ ഘടകത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
 13. അപ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക സീം ഉപയോഗിച്ച് ബട്ടണുകൾക്ക് കീഴിൽ ബട്ടണുകൾ ചേർക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മെഷീന് അത്തരമൊരു ചടങ്ങിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
 14. ഞങ്ങൾ ആറു ബട്ടൺ ഹോളുകൾ വലിക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം, പിന്നിൽ ഭാഗം "waistcoat" ലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കും.
 15. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷർട്ടിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. അതിന്റെ വായ് ചട്ടക്കൂട്ടിനും കുഴലൂത്തുക;
 16. അതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ "waistcoat" എന്ന വാക്കിനോട് ചേർത്ത്, ചെറുതായി തോളിനു ചേർക്കുന്നു.
 17. അടുത്തതായി, തെറ്റായ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അറ്റങ്ങൾ ഓവർലേ ചെയ്യുക.
 18. നാം കൈയ്യിൽ ഒരു കൈയ്യിൽ തറച്ച് ഒരു ഓവർലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്.
 19. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മിനുക്കിയ കുതിച്ചുകയറ്റത്തിനു മുകളിലൂടെ തിരിഞ്ഞ് ഒരു പിൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ശരിയാക്കും.
 20. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവിന്റെ വായ്ത്തല അറുക്കും.
 21. അടുത്തത് വസ്ത്രത്തിന്റെ പാവാടയിൽ തുണികൊണ്ടുള്ള കട്ട് അളക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളിൽ നിന്ന് ദൈർഘ്യം ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, മികച്ച ഓപ്ഷൻ മുട്ടുകൾക്കാണ്.
 22. ഭാവിയിൽ പാവാട വിസർജ്യത്തെ മുക്കിക്കളയുക, ഞങ്ങൾ ഒരു ഓവർലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു.
 23. പിന്നെ, അരക്കെട്ടിന്റെ നീളം "waistcoat" ത്തിന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ വച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അരക്കെട്ട് അരക്കെട്ട് ചേർക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഒരു ഓവർലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു.
 24. ഒരു വേനൽക്കാല വെളിച്ചത്തിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പാവാടയുടെ വക്കിലാക്കി മടക്കാം.
 25. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാവാട പാട്ടിനെ കെട്ടിച്ചമച്ചു. ഞങ്ങളുടെ വേനൽക്കാല വസ്ത്രധാരണം തയ്യാറാണ്, വിലയേറിയ അവശേഷിക്കുന്നു - ഞങ്ങൾ ബട്ടണുകൾ ചേർക്കുന്നു.

അത്രമാത്രം എളുപ്പമുള്ളതും വേഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുമൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് വസ്ത്രത്തെ തട്ടിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ വേലയുടെ ഫലം ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു.