ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ - അടയാളങ്ങൾ

സ്നേഹിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും. ഓരോ സ്ത്രീയും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരാൾ തൻറെ വികാരവിചാരങ്ങളിലൂടെ കണ്ണിൽ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരാളെ നോക്കിയാൽ, അവന്റെ സ്ത്രീയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അയാൾ മറ്റൊരാളെ നോക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പുരുഷൻ എപ്പോഴും ലൈംഗിക സംതൃപ്തമായി തുടരുന്നുവെന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. അത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന്റെ അനുക്രമമായ വികസനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഒരുപക്ഷേ, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ചും എതിർവിഭാഗത്തിൽ, ശരിയായി, കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഉദാഹരണമായി, ഈ സ്ത്രീയുടെ കൈവശം, ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഇതാണെന്ന്. ഇത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ലേഖനത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുക.

രഹസ്യ നമ്പർ 1: ഒരു സ്ത്രീയുടെ പുരുഷൻറെ താല്പര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

 1. കണ്ണുകൾ, നോക്കുക . ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ആരാധനയുടെ ലക്ഷ്യം നോക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വികസിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കൂടാതെ, ധൈര്യസൃഷ്ടിയുള്ള സുന്ദരനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളെ തലയിൽ നിന്ന് കാൽനടയായി പരിശോധിക്കും. ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ സംശയാസ്പദമായി നിങ്ങളെ ഒരു നിമിഷനേരം കൊണ്ട് കണ്ടെത്താനാകും.
 2. പുഞ്ചിരി . ജീവൻ ഒരു വിൽപത്രം കഥ മാറുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി എങ്ങനെ നിലനിർത്താൻ കഴിയും? അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈകാരിക അസ്തിത്വത്തിൽ മുങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി , തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കും.
 3. ഹെഡ് ഒരു സ്ത്രീയിൽ പുരുഷന്റെ താല്പര്യത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ഒരു വശത്തു നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കു തല ചായ്വുണ്ടാക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങളുമായി സംഭാഷണത്തിൽ പൂർണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ അടയാളം ഇതാണ്.
 4. മുടി . നിങ്ങളുടെ തലമുടി തൊട്ടാൽ അസ്വസ്ഥമായിട്ടാണോ? നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഇടത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
 5. അശ്ലീല സംഭാഷണങ്ങൾ . പുരുഷന്മാർ പറയുന്നത് മനസിലാകുന്നില്ലെന്ന്, എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വിപരീതമായി, എതിർവിഭാഗത്തിൽ ലൈംഗിക സജീവമായി പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, ഒരു സ്ത്രീക്ക് സൂചന നൽകുന്ന തമാശകൾ, അവളിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് എന്ത് ശരിക്കും ആവശ്യമുണ്ട്.
 6. ശരീര ഭാഷ . ഏറ്റവും ലൈംഗിക ആംഗ്യം താഴെ പറയുന്നവയാണ്: തന്റെ കൈകളിലെ പോക്കറ്റുകളിലും കൈവിട്ടുപോകുന്നതിലും കൈകൾ കൈക്കലാക്കുന്നു. അവന്റെ കൈകളിലും അവന്റെ ശരീരത്തിലും അവന്റെ കൈകൾ നിങ്ങളുടെ ദിശയിൽ "നോക്കി"? മനുഷ്യൻറെ ആഗ്രഹമെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുടരുന്നതിനായി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരെയും ശല്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല.
 7. രൂപഭാവം . ആദ്യദിവസം ഈ വ്യക്തിയെ പരിചയമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കായി ശ്രദ്ധിക്കുക: നല്ല രീതിയിൽ തോന്നുകയും, എല്ലാ ദിവസവും ഇത് കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയം, നിങ്ങളുമായി ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ശബ്ദത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ മാറുന്നുവോ, അതോ ടൈ കെട്ടായിരിക്കും എന്നത്.
 8. > പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഏറ്റവും ശോഭിച്ച അടയാളങ്ങളിലൊന്ന് അയാൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി, മതിൽക്കെട്ടിറങ്ങുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തുളച്ചുകയറുകയാണ്.

രഹസ്യ നമ്പർ 2: മനുഷ്യൻ ഒരുവൻ മാത്രമല്ല, സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു

 1. ലൈംഗിക താൽപര്യം . അവൻ സ്വന്തം ചുണ്ടുകളിൽ സ്പർശിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു, അവളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അവന്റെ ഹോബി , ഹോബികൾ, തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും.
 2. ഗുരുതരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ . ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, താൻ പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഗുരുതരമായ ബന്ധങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അത് ലൈംഗിക ആകർഷണമല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ്.
 3. അവൾ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് . ആൺകുട്ടികൾ എപ്പോഴും തന്റെ കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കും. അവൻ ഏറ്റവും സുഖപ്രദമായ വ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാമുകൻ സംരക്ഷകനും സുഖകരവും ആണെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, അവൻ "ലൈംഗിക" എന്ന പേരിൽ ഒരു തന്ത്രത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. സെക്സർ വിദഗ്ധർ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്, ചെവി കൂടാതെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപൂർവ്വമായ പ്രദേശം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. വന്ധ്യതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആകാശത്ത് കൈകൾ കയറിയാൽ, ഒരു സ്ത്രീയെ തട്ടുന്നതുപോലെ അവൻ നടക്കും.