ദർശനമനുസരിച്ച് സിസേറിയൻ വിഭാഗത്തിനുള്ള സൂചനകൾ

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ജനന പ്രക്രിയ ശരീരത്തിൻറെ ഗുരുതരമായ പരിശോധനയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡെലിവറിക്ക് ക്ലാസിക്കൽ വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാവുക - പ്രകൃതിദത്തമായ പാരമ്പര്യ രീതിയിലൂടെ. പ്രത്യേകിച്ച്, വികാരപ്രശ്നങ്ങളുള്ള മിക്ക അമ്മമാരേയും പലപ്പോഴും സിസെറിയൻ വിഭാഗത്തിൽ ജനനം നടത്തപ്പെടുന്നു.

പാവപ്പെട്ട കണ്ണ് കൊണ്ട് ആളുകൾ സിസേറിയനു ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്?

ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാപ്യമായ അടുപ്പം ഉള്ളതിനാൽ സാധാരണ പ്രസവിക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ്. കാര്യം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സ്ത്രീ കഠിനമായി ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഒരു കഷണം ഉണ്ട്. തത്ഫലമായി, ധമനികളിൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം, സ്ക്ലേറയിൽ (കണ്ണിലെ ഷെൽ) അടങ്ങിയ പാത്രങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കലാണ് എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് നയിക്കാം.

കൂടുതൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥകൾ മൂത്രാശയത്തിലുണ്ടാകും (റെറ്റിനയുടെ നീരുറവുകളും ക്ഷീണവുമൊക്കെയാണ് രോഗനിർണയം). തത്ഫലമായി, മോശം കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഈ സിസ്റെരൻ ഈ ക്രമക്കേട് നടത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, റെറ്റിനയുടെ ഡിറ്റിനെൻഡിൻറെ ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ട്, അത് ദർശനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്.

എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു സിസേറിയന് മോശം കാഴ്ചപ്പാടാണ് വേണ്ടത്?

വൈദ്യത്തിൽ ദർശനമനുസരിച്ച് സിസേറിയൻ വിഭാഗത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. സിസേറിയൻ വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം നിർവഹിക്കുന്ന ഡെലിവറി ഈ കണ്ണുകൾ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, (-) 7 ഡയോപ്പേഴ്സിനെക്കാളും ഭാവിയിലെ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിൽക്കുന്നതാണ് - സിസേറിയൻ വിഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇത് ഒരു സൂചനയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ വ്യക്തിഗതമായും ഒരേ സമയം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ രോഗത്തിൻറെ തീവ്രത, മാത്രമല്ല ഗർഭത്തിൻറെ സവിശേഷതകളും. ഹൈപ്പോപൊയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് ഓപ്പറേഷന് ഒരു സൂചനയല്ല.

സിസേറിയൻ വിഭാഗം ഏതു തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അത്തരം ലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ അത് ആവശ്യമാണ്:

സിസേറിയുകൾ കാഴ്ചവൈകല്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുക, ചില കണ്ണ് രോഗങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭിണികളായി ഗർഭിണിയാകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി, റെറ്റിനയിലെ അപകീർത്തികരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ണുകളുടെ വളരെ മോശമായ പാത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ രക്തത്തിൻറെ പുനർവിതരണം മൂലം, കണ്ണിലെ റെറ്റിനയിലെ രക്തപ്രവാഹം വളരെ കുറയുകയും സ്ത്രീക്ക് അസാധാരണമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും - ഉദരചാപം വർദ്ധിക്കുകയും, ചിലപ്പോൾ അന്ധത ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.