പ്രിൻസ് ജോർജ് വിനി ദ പൂനോ കമ്പനിയെ രചിച്ചു

രാജ്ഞി എലിസബത്ത് രണ്ടാമന്റെ ജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആഘോഷങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. പക്ഷേ, പ്രണയിക്കുന്നവർ കിരീടധാരണത്തിന് അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും. പ്രണയ രാജ്ഞിയുടെ വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, അത്ഭുതകരമായ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ബിക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്ക് വാനിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കരടിയുടെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ലണ്ടനിലെ ടോയ് കഥാപാത്രങ്ങൾ പോയി.

ഈ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? അതിന്റെ നായകന്മാരിൽ ഒരാൾ സിംഹാസനത്തിന് ചെറുപ്പക്കാരനായി മാറിയിരിക്കുന്നു - പ്രിൻസി ജോർജ്, പിറന്നാൾ പിറന്നാൾ പിറന്നാൾ, കേംബ്രിഡ്ജിലെ ഡൂക്കിന്റെ പുത്രൻ. കുട്ടികളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ, കുഞ്ഞിന് ജോർജ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നീല കാർഡിങ്കൻ ചിത്രത്തിൽ വരച്ചുകാട്ടുന്നു. ഈ ജാക്കറ്റില് അമ്മയും നവജാത സഹോദരിയുമായ ശര്കൂട്ടുവിനെ ആശുപത്രിയില് നിന്ന് പിതാവുമായി കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു.

വായിക്കുക

ജനങ്ങളുടെ മതവികാരങ്ങൾ!

യുവതിയുടെ സിംഹാസനം സിംഹാസനത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ ആരാധകർ അമായാ കിഡ്സ് കാർഗിനുകളെ ഡിസ്അസം ചെയ്തത്. ഒരു വർഷം മുൻപ് ഇത് 60 ഡോളർ ആയിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ മമ്മികൾ കുട്ടികളെ ജോർജ്ജിനെപ്പോലെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരൻ ജേൻ റിറോഡൻ ജോർജ് തന്റെ സാഹിത്യസൃഷ്ടികളിൽ ക്രിസ്റ്റോഫർ റോബിനെക്കാൾ ചെറുപ്പക്കാരനാകുകയും ടിഗ്ഗ്ലൂനെപ്പോലെ സന്തോഷത്തോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. പയ്യോപ്പകയിൽ നിന്ന് ഒരു സമ്മാനമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചുവന്ന പന്ത് ലഭിച്ചു. വളരെ വിനൈൽ ദ ഫൂ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ചെവി ഞെക്കി.