ബേ ഇലയുടെ ചാറു - cosmetology ആൻഡ് മെഡിസിൻ നല്ലതും ചീത്ത

വീട്ടമ്മമാർ ഒരു മസാലയിൽ താളിക്കുക ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് പാചകം, മാത്രമല്ല വൈദ്യശാസ്ത്രം, സൗന്ദര്യവർദ്ധന വയലുകളും വയലിൽ മാത്രമല്ല ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. നാം ബേ ഇലയുടെ ഒരു തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ എന്തു സവിശേഷതകൾ പഠിക്കുന്നു, വളരെ ഗുണവും ദോഷവും വിദഗ്ദ്ധർ ഗവേഷണം ചെയ്തു, ഒരു ചികിത്സാ-വിനോദ ഉദ്ദേശം പ്രയോഗിക്കാൻ എങ്ങനെ.

ബേ ഇല - നല്ലതും ചീത്തയും

ഉയർന്ന പദവിയുള്ള ലായൽ ഇല ചേർക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഭവം കൂടുതൽ ചങ്കില് മാത്രമല്ല, ഹൃദ്യസുഗന്ധമുള്ളതും മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദവുമാണ്. ഈ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനത്തിന്റെ മൂല്യവത്തായ ഗുണങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചൂട് ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നതിനാൽ, പാചകം അവസാനിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് മിനുട്ട് ഇലകൾ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. റെഡിമെയ്ഡ് വിഭവത്തിൽ നിന്ന്, താളിക്കുക തന്നെ നീക്കം ചെയ്യണം, അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായ കൈപ്പും ദൃശ്യമാകില്ല.

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാസഘടകങ്ങളുടെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഘടകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു തിളപ്പിച്ചെടുത്ത തയാറാക്കുന്നതിന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഔഷധഗുണങ്ങളിലുള്ള ഔഷധ ഗുണങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവജാലത്തിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലായനിയുടെ ഇലകളുടെ സ്വാധീനം എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

തുറ ഇലയുടെ ചാറു നല്ലതാണ്

ബേ ഇല, പുരാതന ഗ്രീസ്, റോമിന്റെ കാലം മുതൽ അറിയപ്പെട്ട ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ, അതിന്റെ മൂല്യവത്തായ ചേരുവകളുടെ ബഹുമതിക്ക്, ശരീരത്തിൽ ഒരു മള്ട്ടിസെസെറ്റ് പ്രഭാവം ചെലുത്താന് കഴിയും. അതിന്റെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കൽ സാർവത്രിക വൈദ്യമായി കണക്കാക്കുന്നു, പക്ഷേ ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഉപയോഗാനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെത്തി. ബേ ഇലയുടെ ചാറു പ്രയോജനകരമാണെന്ന് കരുതുക, അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ശമന ഉള്ള കാരണമാകാം:

ബേ ഇലകളുടെ ചാറു - ദോഷം

ബേ ഇലകളുടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഓരോ പ്രത്യേക കേസിലും വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് പോലെ, നാടോടി മരുന്നുകളുടെ ഈ മരുന്നുകൾ കർശനമായി അനുസരിച്ച് ലഭ്യമായ സൂചനകളോടൊപ്പം, പ്രത്യേകിച്ച് ആന്തരിക സ്വീകരണം കൊണ്ട് ഡോസേജുകൾ ചെയ്യണം. തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉൽപന്നങ്ങൾ വളരെക്കാലം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗശൂന്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ശരിയായി പാചകം ചെയ്താൽ ദോഷകരമാണ്.

കൂടാതെ, ലോറൽ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച പരിമിതികൾ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആന്തരിക റിസപ്ഷനിലേക്കുള്ള Contraindication ഇനി പറയുന്നവയാണ്:

ലോറൽ ചാറു ലഭിക്കുന്നതുമൂലം പ്രതികൂലമായ പ്രതികരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഫലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു:

തുറ ഇല നിന്ന് ചാറു പാചകം എങ്ങനെ?

ബേ ഇലകളുടെ ചാറു, അതിന്റെ പ്രയോജനം, ഹാനികരമാക്കൽ എന്നിവയും രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പുറമേയുള്ള ചികിത്സയും, പല പാചകക്കുറിപ്പുകൾക്കനുസരിച്ചും തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും. പുറമേ, പ്രാദേശിക പാചക, ബാഹ്യ ആപ്ലിക്കേഷനും പുറമേ ബാഹ്യ പ്രയോഗത്തിനായി പ്രത്യേകം പാത്തോലുകൾ ചികിത്സയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ലോറൽ ഇല ഒരു തിളപ്പിച്ചും എങ്ങനെ സാർവത്രിക പാചക ഉണ്ട്. ഈ പാചകങ്ങളെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം.

ആന്തരിക സ്വീകരണം വേണ്ടി തിളപ്പിച്ചും പാചകരീതി

ചേരുവകൾ:

തയ്യാറാക്കലും ഉപയോഗവും

  1. കറുവ ഇല ഒരു എണ്ന വെച്ചു വേണം.
  2. വെള്ളം ഒഴിച്ചു തീയിടുക.
  3. 5-7 മിനിറ്റ് ഒരു തിളപ്പിക്കുക പരുവിന്റെ കൊണ്ടുവരിക.
  4. ഒരു തെമ്മാടിയിലേക്ക് ഇല ഉപയോഗിച്ച് ചാറു ഒഴുകുക.
  5. നാലു മണിക്കൂർ ബുദ്ധിമുട്ട് ശേഷം.

ഔട്ട്ഡോർ തിളപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാചകരീതി

ചേരുവകൾ:

തയ്യാറാക്കലും ഉപയോഗവും

  1. വെള്ളം ഒരു ചട്ടിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തു, പകരേണമേ.
  2. ചൂടിൽ മറ്റൊരു 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക.
  3. ചൂടിൽ നിന്ന് നീക്കം കുറഞ്ഞത് അര മണിക്കൂർ വേവിക്കുക, വ.

ബേ ഇലകളുടെ ചാറു - പ്രയോഗം

അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബേ ഇല ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്:

ശരീരഭാരത്തിന് ബേ ഇല

വിശപ്പ് ഉണർത്തുന്നതിനുള്ള സ്വത്താണെങ്കിലും, ബേ ഇല സഞ്ചരിക്കുന്ന ശരീരഭാരത്തിന്റെ അമിതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കുകയും അധിക ദ്രാവകം, ലവണങ്ങൾ, സ്ളാഗുകൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുക വഴി ഈ മരുന്നിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. തുറ ഇല ഭക്ഷണങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും, പതിവ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനവും, മദ്യം, പുകയിലയുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. ഭക്ഷണം 2 മണിക്കൂർ മുൻപുള്ള ഭക്ഷണം മൂന്നു മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം എടുത്തു. ചികിത്സാ കോഴ്സിന്റെ ഒരു ആഴ്ചയാണ്.

പ്രമേഹം ഉള്ള ബേ ഇല

ഒരു വിസർജ്ജ്യമായി ഒരു തിളപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ പ്രമേഹത്തിന് ലോറൽ ഇല ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പല വിദഗ്ദ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ ചികിത്സാരീതിക്ക് മിതമായ രോഗം മാത്രമല്ല, ഒരു ഡോക്ടറുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. മയക്കുമരുന്നിന്റെ പ്രവർത്തനം, തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഭക്ഷണപാനിയുടെ കുടൽ കുടയുടെ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിന്, കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റുകൾ കൂടുതൽ ശരിയായ സ്വാംശീകരണം, പഞ്ചസാരയുടെ ആദ്യകാല പരിവർത്തനം ഇൻസുലിൻറെ കുറവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഊർജ്ജത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. 100 മില്ലിമീറ്ററോളം അളവിൽ മൂന്ന് തവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക.

പ്രമേഹരോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വഴി അതിന്റെ ബാഹ്യ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഈ രോഗനിർണ്ണയത്തിനായുള്ള രോഗികളിൽ, ചർമ്മത്തിലെ വിഷാംശം കുറയ്ക്കുന്നതുപോലും, രോഗപ്രതിരോധ പ്രക്രിയയുടെ ലംഘനം, രക്തചംക്രമണം വഷളാവുക, രോഗപ്രതിരോധം എന്നിവ കുറയുന്നു. ഈ വീക്ഷണത്തിൽ, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഏതെങ്കിലും ത്വക്കിൽ മുറിവുകൾ കൈകാര്യം ഉത്തമം, രോഗശാന്തി ഏജന്റ്സ്, ഈ കേസിൽ ലോറൽ ചാറു ഫലപ്രദമായ പ്രഭാവം ഉണ്ട്. ബാഹ്യ ഉപയോഗത്തിനായി തിളപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കേടുപാടുകൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിവയ്ക്കുകയും കേടുപാടുതീർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും വേണം.

വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ മാസക്കസൽ കരിമ്പിന്റെ ഇല

ശസ്ത്രക്രിയകൾ, മുൻകാല രോഗങ്ങൾ, അമിതമായ ശാരീരിക പ്രയത്നങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രവർത്തന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലതാമസമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവത്തിനായി തുറസ്സായ ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കാലതാമസം പത്തിൽ അധികം ദിവസങ്ങൾ പാടില്ല. പുറമേ, ശാരീരിക രക്തസ്രാവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതി കുറച്ചു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ ദിവസം ഒരു പ്രധാന ഇവന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ) പ്രതിമാസ ലാളിൽ ഇല നിന്ന് തിളപ്പിച്ചും പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ചാറു 200 മില്ലി അളവിൽ ഒരിക്കൽ എടുത്തു.

അലർജിക്ക് വേണ്ടി ബേ ഇലയുടെ ചാറു

ല്യൂഗൽ ഇലകൾ എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചർമ്മപ്രശ്നം, ചൊറിച്ചിൽ, പുറംചട്ട ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉത്തമം. ബീൻ ഇല തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ആന്തരിക ഉപയോഗത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതി സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, റിനിറ്റിസ്, വീക്കം, ചുമ എന്നിവ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിലെ അലർജിജന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ചാറു രക്തക്കുഴലുകൾ മതിലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കോശജ്വസ്തുക്കളുടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതു 50 മില്ലി മൂന്നു തവണ ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുക.

സന്ധികൾക്കായി തുറ ഇലയുടെ ചാറു

സാവധാനത്തിനായുള്ള തുറ ഇല അതിനെ സസളമായി ഉപ്പ് നിക്ഷേപം നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇത് വ്യതിചലനം, വിരസത, വേദന. അതുകൊണ്ടു, ബേ ഇലയുടെ തിളപ്പിക്കുക, അതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും പഠനവിധേയമാക്കുകയും, മസ്കുലസ്ക്ലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ രോഗങ്ങളിൽ പ്രയോഗത്തിൽ, ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന ചികിത്സയുടെ ഒരു അനുബന്ധമായി ആന്തരിക ഉപയോഗത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് 350 മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരിക്കണം, ഇത് ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ (2-4 ഗുളപ്പുകൾ) ആയി വേർതിരിക്കുക. കോഴ്സ് 3 ദിവസമാണ്, നിങ്ങൾ രണ്ടു ആഴ്ചത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോഴ്സ് ആവർത്തിക്കണം.

ബേ ഇലയുടെ മുഖത്ത് മുഖം

ലോറൽ ഇല ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണിക്കുകയും ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിനുപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചാറുവിന് ഇത്തരം ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്:

ബാഹ്യ ഉപയോഗം വേണ്ടി ലോറൽ നിന്ന് ചാറു ഒരു മുഖം രണ്ട് തവണ തുടച്ചു കഴിയും ഒരു മുഖം ലോഷൻ, ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്തമം. ചർമ്മം അമിതമായി എണ്ണമയമുള്ള ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചാറു ലേക്കുള്ള നാരങ്ങ നീര് ഏതാനും തുള്ളി ചേർക്കാൻ കഴിയും. പുറമേ, അതു ലോറൽ ചാറു നിന്ന് പാകം ഐസ് ഒരു കഷണം, രാവിലെ തൊലി തുടച്ചു ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. സുഷിരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ, നിങ്ങൾ ചൂട് തിളപ്പിച്ചും മേൽ മുഖത്ത് നീരാവി ബത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം (നടപടിക്രമത്തിന്റെ കാലാവധി 10-20 മിനിറ്റ്).

മുടിക്ക് ബേ ഇലയുടെ ചാറു

നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ മുടിക്ക് വേണ്ടി ലോറൽ ഇലകൾ ഫലപ്രദമായി കഴുകാൻ സഹായിക്കും, താരനെ അകറ്റാനും, അഴിമതി നഷ്ടപ്പെടാനും, അവരുടെ വരൾച്ചയും മണ്ടത്തരവും നഷ്ടപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. അപേക്ഷയുടെ ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗ്ഗം തലമുടി കഴുകിയ തലമുടി കഴുകിയ ശേഷം തലമുടി കഴുകിയതിനു ശേഷം എല്ലാ സമയത്തും ചെയ്യപ്പെടും. മുടി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം, അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ നർമ്മം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നാഡീവ്യൂഹം, ക്ഷീണം, തലവേദന എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകും.