മുടിയുടെ ഇൻട്രാ ഡക്ടികാർ പാപ്പിലോമ - കാൻസർ എങ്ങനെ തടയാം?

മസ്തിഷ്ക ഗ്രന്ഥിയുടെ ഇൻട്രാ ഡാക്ടുലർ പാപ്പിലോമ അർബുദം രോഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ മാരകമായിത്തീരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ രോഗം കൂടുതൽ വിശദമായി പരിഗണിക്കുക, രോഗകാരണങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, പാത്തോളജി ചികിത്സാ രീതികൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുക.

ഇൻഡറാഡർമൽ പാപ്പിലോമയുടെ കാരണങ്ങൾ

ഇൻഫ്രാറെഡ് പാപ്പിലോമയാണ് പാപ്പിലാരിയുള്ളത്, മിൽക്ക് ഡക്ക്ടിലെ ലുംനനിൽ നേരിട്ട് വികസിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, ഇവ ഇഫീഹൈലാൽ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപംകൊള്ളുന്ന പാപ്പിലാറി ഉത്പാദനങ്ങളാണ്. പത്തോളജി പ്രായപൂർത്തിയായവരിലും (പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയപ്പോൾ) പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും വികസനം. പാത്തോളജി വികസനത്തിന് പ്രധാന കാരണം ഹോർമോൺ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്. പലപ്പോഴും, ഈ പ്രതിഭാസം ഗണനോളജിക്കൽ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു:

രോഗത്തിൻറെ സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇൻട്രാ-പാപ്പില്ലോമ വൈറസ് ഘടകങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് ഡോക്ടർമാർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

അതു പ്രത്യേകിച്ച് ഫിബറോസിസ്റ്റിക് മാസ്റ്റേപ്പീ വൈറസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സസ്തനി കുഴലിലെ പാപ്പിലാറി പാപ്പിലോമ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. രോഗം കാരണം, ഈ ജലപാതകളുടെ ഒരു പ്രാദേശിക വികാസം നടക്കുന്നു. നേരിട്ട് ഗ്രന്ഡ്, പാപ്പിലാറി വളരുന്ന രോഗബാധിതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ രൂപംകൊള്ളും. രോഗപാരായത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവം പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാൻ അസാധ്യമാണ് - ഒരു മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിയിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രോറ്റിക് പാപ്പിലോമയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം രോഗബാധയുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഇൻട്രാ ഫ്ലോ പാപ്പിലോമ - ലക്ഷണങ്ങൾ

ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ പതിവ് സന്ദർശനത്തോടെ, അസുഖം അബദ്ധവശാൽ രോഗകാരണമാകുന്നു. ന്യൂപ്ലാസ്സിന്റെ പ്രാദേശികവൽക്കരണത്താൽ ഇത് വിശദീകരിക്കാം. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ അവർ സസ്തനികളുടെ ഗ്രന്ഥികളുടെ ഉപഘടകങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവർ കടുത്ത പരുക്കനാണ്, അതിനാൽ അവരെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ഇൻഫ്രാറെറോണിയൽ പാപ്പിലോമ രോഗമുളള രോഗികൾ, സ്വന്തം ലക്ഷണങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ:

  1. മുലക്കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ്. ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ, രോഗികൾക്ക് മുലക്കല്ലിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്. ഇവയുടെ നിഴൽ വൈവിധ്യമാർന്നമായിരിക്കും - സുതാര്യത്തിൽ നിന്ന് ചുവപ്പ് വരെ. വിഹിതം ശാശ്വതവും ആനുകാലികവുമാണ്. ഇത് രോഗനിർണയത്തെ പ്രയാസകരമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.
  2. നെഞ്ച് വേദന. വിരസത അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വേദന കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാം. സ്തനാർബുദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്മർദ്ദം മുലക്കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു രഹസ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്നു.
  3. ഹൃദയവും ആകൃതിയും മാറുന്നു. അണുബാധ മൂർച്ചയുള്ള വേദന പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമാകും, ചർമ്മം വീശുന്ന, ബ്ലാഷ് ആണ്. വിഹിതം മഞ്ഞനിറമായി മാറുന്നു.

ബ്രെസ്റ്റ് ഇൻട്രാ ഡക്ടികാർ പാപ്പിലോമ - ചികിത്സ

ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന സസ്തനസംവിധാനത്തിന്റെ പാപ്പിലൊമ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരാണ് ഒരു അപകോള രോഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ, ഇൻട്രാ ഫ്ലോ പോപോളോമ ശസ്ത്രക്രിയ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ എപ്പോഴും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സമാന്തരമായി, യാഥാസ്ഥിതിക ചികിത്സയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതു വിരുദ്ധ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കാരമാണ്, immunostimulating മരുന്നുകൾ നിയമനം ആകുന്നു. ഇത് വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ നല്ല ഫലം നൽകുന്നു, കാൻസർ ആവർത്തിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നു.

ഇൻട്രാ ഫ്ലോ പാപ്പിലോമ - നാടൻ പരിഹാരങ്ങളുള്ള ചികിത്സ

തെറാപ്പി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ, മുടിയിലെ ചെറിയ ഡാക്റ്റർ പാപ്പിലോമ അപ്രത്യക്ഷമാകാം. ഈ കേസിൽ, അധിക ഫണ്ടുകളായി, രോഗികളുടെ അവലോകന പ്രകാരം ഫലപ്രദമായ നാടോടി പരിഹാരങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്:

ഇൻട്രാ ഫ്ലോ പാപ്പിലോമത്തോടുകൂടിയ ചികിത്സാകാലം

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക, ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്:

  1. നാരങ്ങയുടെ അലക്കി, അര മുറിച്ചു, നല്ല grater ഒരു പീൽ കൂടെ താമ്രജാലം.
  2. ഒരു എണ്നസിലേക്ക് വീഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു ചൂടാക്കുക.
  3. ക്രമേണ ഇളക്കുക, അതു നാരങ്ങ ആപ്പിൾ നീര് ഒരു സ്ലൈസ് ചേർക്കുക.
  4. വെളുത്തുള്ളി ഗ്രാമ്പൂ നിലത്തു പാൻ ചേർക്കുന്നു.
  5. 5 മിനുട്ട് തിരിക്കുക, ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക. ദിവസവും 2 ടേബിൾസ്പൂൺ എടുക്കുക. തവികളും.

കുടലിലെ പാപ്പിലോമയോടുകൂടിയ ഭക്ഷണക്രമം

ഡോക്ടർമാർ നടത്തിയ പഠനങ്ങളെ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ അണ്ഡാസ്റ്റാറ്റിക് പാപ്പിലോമ പോലെ അത്തരം ഒരു രോഗത്തെ പോഷകാഹാര സ്വാധീനമാക്കി. ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ദിവസേന ഒരു ഗ്ലാസ്സ് സോയ് പാൽ എടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മുലക്കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് രോഗനിർണയത്തിൽ കുറയുന്നു. ഭക്ഷണത്തിലും, ഡയറ്റിഷ്യൻസും ധാരാളം മത്സ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്നതാണ്. സ്തനാർബുദത്തിലെ ഇൻററാ സെല്ലുലാർ പാപ്പിലോമ രോഗമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിർബന്ധിതം സിട്രസ് ആയിരിക്കണം. അവരുടെ ചുണ്ടുകളുടെ ഘടനയിൽ, നെഞ്ചിലെ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

നെഞ്ചിന്റെ ഇൻട്രാ-ഫ്ലോപോപ്പോമോ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്

മുലയൂട്ടലിൻറെ ഇൻട്രാലാമൈനൽ പാപ്പിലോമയെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനം സർജറൽ റിസർച്ച് എന്ന നിലയിലാണ് സർജൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഗ്ലാഡിയുലാർ ടിഷ്യു മാറ്റിയ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ. മുറിവുണ്ടാക്കൽ മേഖലയുടെ അതിരുകൾക്കരികിലാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഇൻട്രാ ഫ്ലോ പാപ്പിലോമ നീക്കം ചെയ്തതിനു ശേഷം മമ്മോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഓപ്പറേഷൻ സാധാരണ അനസ്തേഷ്യയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. ട്യൂമർ ഇരിങ്ങലിലൂടെ നേരിട്ട് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇൻട്രാ ഫ്ലോ പാപ്പിലോമയും ഗർഭവും

മുലയൂട്ടലിൻറെ ഇൻട്രാ ഡാക്ടൽ പാപ്പിലോമയും കുട്ടിയെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് രോഗനിർണയം നടത്തുക. ഈ സമയത്ത് ഹോർമോൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ മാറ്റങ്ങൾ പാപ്പിലോമ വൈറസ് സജീവമാക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പതോളജി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ കാത്തിരിക്കുക, തന്ത്രങ്ങൾ കാണുക. ഗര്ഭസ്ഥശിശുവിശദാംശത്തിനായുള്ള സസ്തനഗ്രന്ഥിയുടെ പാറ്റേൺ പാപ്പിലോമ നീക്കം ചെയ്യൽ നടക്കുന്നു: