വേനൽക്കാലത്ത് വിരുന്നുകളിൽ വെട്ടിയെടുത്ത് പുനർനിർമ്മാണം

ആദ്യത്തെ തോട്ടത്തിലെ വിളവെടുപ്പിൻറെ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി നമുക്കു പ്രയോജനകരമായ ഫലം നൽകുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, നിർഭാഗ്യവശാൽ, പ്രായം, പെൺക്കുട്ടി അവരുടെ വിളവ് ബാധിക്കുന്ന പഴയ വളരും. അതുകൊണ്ടു, പ്ലാന്റ് നിരന്തരമായ പുതുക്കി, ഹണിസക്കിൾ പച്ച വെട്ടിയെടുത്ത് ആനുകാലികമായി പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് ശുപാർശ, ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ചെയ്യണം.

ഭക്ഷ്യയോഗ്യവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമൊക്കെ വിഭജനം - വെട്ടിയെടുത്ത് പുനരുൽപാദനം

സ്വാഭാവികമായും, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിചിത്രചിന്താഗതികൾ ഉണ്ട്, ഇവ ഭക്ഷണരീതിയും അലങ്കാരവസ്തുക്കളും, അതുപോലെ പച്ചക്കറികളും ചുരുളുകളും ആയിരിക്കും. അവയെല്ലാം പല വഴികളിൽ പെരുകുന്നു - rhizome, വിത്തുകൾ, പച്ച വെട്ടിയെടുത്ത് ഹരിച്ചാണ്. ഇത് ഏറ്റവും ലളിതവും ഫലപ്രദവുമാണ്, കാരണം ഈ രീതി മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

വേനൽക്കാലത്ത് വിരുന്നിന് വെട്ടിയെടുത്ത് പ്രചാരണത്തിനായി, - ജൂൺ, അതികാലത്തു രാവിലെ ശാഖകളിൽ പല യുവ പച്ച അവയ്ക്കുപകരം 12-15 സെ.മീ മുറിച്ചു അത്യാവശ്യമാണ്. രണ്ടെണ്ണം വെട്ടിമാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, അവയുടെ മുകളിൽ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ, വൃക്കത്തകർച്ചയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഈ വഴിയിൽ ശേഖരിച്ച, ശാഖകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, വളർച്ച ഉത്തേജക പരിഹാരം സ്നാനം ഒപ്പം ഒരു ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തു ഒരു ചിത്രത്തിൽ മറച്ചു. സമാന്തരമായി നടീൽ നടത്താൻ പാകത്തിന് തയ്യാറാണ്. അതു കമ്പിളി ഡ്രെയിനേജ്, ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ് 20 സെ.മീ, തത്വം മണൽ മിശ്രിതം 10 സെ.മീ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

വെട്ടിയെടുത്ത് നടുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ണ് കുടിപ്പിച്ചു. വരികൾ തമ്മിലുള്ള - വെട്ടിയെടുത്ത് പരസ്പരം 5 സെ.മീ 10 സെ.മീ. നട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അവർ ഒരു സിനിമ മൂടി ദിവസേന 10 തവണ വെള്ളം. 15-20 ദിവസം സംഭവിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്, വേരൂന്നാൻ വരെ ജലസേചന ഈ ആവൃത്തി പരിപാലിക്കും.

തോട്ടത്തിൽ സ്പ്രിംഗ് എത്തുന്നത് വരെ, വെട്ടിയെടുത്ത് ചൂട് ശീതകാലം വേണം. വസന്തകാലത്ത് അവർ നൈട്രജൻ രാസവളങ്ങളുടെ ധാരാളമായി പോഷിപ്പിക്കുന്ന തുറന്ന നിലത്തു നട്ടു പതിവായി വേനൽക്കാലത്ത് മുഴുവൻ അവരെ moisturizing ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ശരത്കാലത്തിലാണ് അവർ അവരുടെ സ്ഥിരം സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു.