നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ വിഷ്വൽ രസത്തിന് നേടുകയും അങ്ങനെ ആൺ ഒന്നിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആക്കുന്നു!

സംതൃപ്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിന്റിൽ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എത്തിക്കാനാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കത് വിഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റായ ആദം ഹിൽമാനിന്റെ ജോലിയുമായി പരിചയമേ അല്ല!

ലോകത്തിലെ ജനം തികഞ്ഞവരും എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവ എല്ലാം തികഞ്ഞവരും ഷെൽഫുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം, ഫലം പൂർണ്ണമല്ലെങ്കിൽ, അയാൾ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല ...

ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും വ്യത്യസ്ത നിറവും ആകൃതിയും രൂപവും സ്ഥിരതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ജീവൻ എന്താണെന്നു സങ്കൽപ്പിക്കുകയാണോ? അതെ, ഇത് നരക നരകമാണ്! എന്നിരുന്നാലും, അവർക്കും അവർക്കും ക്രമത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, കലാകാരനായ ആദം ഹിൽമാൻ (ആദം ഹിൽമാൻ), എല്ലാത്തിലും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം, തന്റെ കൈകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനായാസമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, അത് "വലത്" സ്ഥലത്ത് ആയിത്തീർന്നു. പൊതുവേ, നോക്കൂ - ഇത് കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ രതിമൂർച്ഛയാണ്!

1. അതെ, നമ്മൾ, ശരി, സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവൻ മെത്തയായി സമർപ്പിക്കുന്നതുപോലെ!

2. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കാം!

3. അവൻ ഇത് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു?

4. വിദഗ്ദ്ധ വേല!

5. അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് - സർഗ്ഗാത്മകതയിലേക്ക് ഒരു പ്രേരണ മാറുക!

6. ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിക്കും.

7. അതോ ഇപ്പോഴും അതോ സങ്കോചമോ?

8. ഒന്നും പറയരുത് - ഇത് ശരിക്കും രസകരമാണ്!

9. നിർത്തുക, പൂർണതയെ തീർച്ചയായും ഒരു രോഗമല്ലേ?

10. അത് മുടിയിറക്കുന്ന ഹംപിൻസ് ശാന്തമാകുമോ?

11. പ്രത്യക്ഷമായും ആദം ഹിൽമാൻ തെറ്റുകൾക്കും അപൂർണതകൾക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല!

12. ഇത് വെറും "ഓ!"

13. അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവരെ തൊടുകയോ തുമ്മൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയില്ല.

14. നാലിനും പ്രഭാതഭക്ഷണം പൂർത്തിയായിരിക്കണം.

ഫാന്റസി ചിലതരം ...

16. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വിസമ്മതിക്കുന്നു!

17. തനിക്കു മതിയായ സഹിഷ്ണുത ഉള്ളത് എങ്ങനെ?

18. ഒരു മയക്കുമരുന്ന് നല്കുക ...

19. ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള IQ പരിശോധനയാണോ?

20. ഈ ചിതയുടെ കാഴ്ച നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ദുർബലമാക്കും!

21. ഇതാണ് ആശയം!

22. ഒരു ചിത്രമല്ല, നിറത്തിന്റെയും രൂപത്തിന്റെയും പൂർണത!

23. ഈ കലാകാരൻ കൃത്യമായി വിലകെട്ടതാണ്!

24. പറുദീസയിൽ ഒരു നിമിഷം ഒരു പൂർണനിശ്ചയം വേണ്ടി, ഞങ്ങൾ ഇതിനകം സുഖമായിരുന്നില്ല!

25. വില്ലുകൾ അത്രയും മികച്ചതാണെന്ന് ഉറപ്പാണോ?

26. എങ്കിൽ - ഞങ്ങൾ ഞെട്ടലുണ്ടായിരിക്കുന്നു!

27. ചക്കക്കുരുക്കൾ പോലും "വെടിയുണ്ട" കളിക്കാൻ അവകാശമില്ല ...

28. നമ്മൾ തൂക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ... പക്ഷെ അത് ഹാലുഷ്യേഷനുകൾക്ക് വളരെ കുറവല്ല

29. നിർത്തുക, ജോലിയിലെ സങ്കീർണത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ?

30. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വികാരസ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്.