മുയലുകളുടെ കോക്ക്ടെയിൽ

കോക്ക്ടെയിൽ തയ്യാറാക്കുവാൻ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഘനത്തിൽ പൾപ്പ് രൂപത്തിൽ പഴങ്ങളും സരസഫലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മദ്യപാനത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പാചകവും ഭാവനയും എല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു ബ്ലെൻഡറിൽ ക്രാൻബെറിയിൽ നിന്ന് കോക്ടെയ്ൽ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. ഈ ബെറി ഗുണം സ്വഭാവങ്ങൾ നന്ദി, അതിൽ നിന്ന് പാനീയങ്ങൾ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരം നിറയ്ക്കുകയും വിറ്റാമിൻ എലിക്സർ ഒരു പരിഗണിക്കാം, ഉന്മേഷം ആൻഡ് പുതിയ രുചി കൊണ്ട് ദയവായി.

പായസം കൊണ്ട് മിൽക്ക്ake

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

ഒരു കോക്ടെയ്ൽ ഉണ്ടാക്കേണം, Cranberries കഴുകി ഉണങ്ങി, ഒരു തൂവാല ഒരു സമയത്ത് വിരിച്ചു ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു മിഠായി ബെറി പാലു ലഭിക്കും വരെ ഞങ്ങൾ പഞ്ചസാര ഒഴിക്ക മിശ്രിതം പഞ്ച്, ബ്ലേൻഡർ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടു. അടുത്തത്, നല്ല പയറുള്ള പാൽ ഒഴിക്കുക, എയർ നുരപ്പിന് മുമ്പ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുക്കിയെടുക്കുക. ഉടനെ ഗ്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയ കോക്ടെയ്ൽ ഒഴിച്ചു ഉടനെ സേവിക്കും.

ഗോതമ്പ്, തൈര് എന്നിവയുടെ കോക്ക്ടെയിൽ

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

ബ്ലേൻഡറുടെ കണ്ടെയ്നർ നാം എല്ലാ മുളകുകൾ പൊടിക്കുക പിണ്ഡം തകർത്തു elderberry, കേഫർ ആൻഡ് ക്രാൻബെറി ജ്യൂസ് സിറപ്പ് ഒഴിക്ക പ്രീ-കഴുകി ഉണക്കിയ (നിങ്ങൾ ഫ്രോസൻ സരസഫലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം), സ്ഥാപിക്കുക. ഇപ്പോൾ നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മിശ്രിതത്തിൽ തളിക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ്സ് ഞങ്ങൾ തകർത്തു ഐസ് വെച്ചു, ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ കോക്ടെയ്ൽ ഒഴിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു പെയറയുടെ പുതിനയും മുഴുവൻ സരസഫലങ്ങൾ ഇലകൾ അലങ്കരിക്കുന്നു.

ഐസ് ക്രീം, ക്രീം എന്നിവയോടു കൂടിയ കൂർകേറി കോക്ക്ടെയിൽ

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

ഈ പാചകക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം ഒരു കോക്ടെയ്ൽ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് ക്രാൻബെറി ജ്യൂസ് വേണം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ജൂറിയിലൂടെ ബെറി ജ്യൂസ് ചുരണ്ടി കഴുകിയ ശേഷം ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ജ്യൂസ് ബ്ലേൻഡറുടെ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. നാം ക്രീം ഐസ്ക്രീം, ചോള പാൽ എന്നിവ ചേർത്ത് മിശ്രിയർ മിശ്രിതം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കും. മുകളിൽ നിന്ന് തണുത്തുറഞ്ഞ കോക്ടെയ്ൽ ഒഴുകുന്നു, തറച്ചു തരേണമേ, ഉടനെ തന്നെ സേവിക്കുക.

മുയൽ, കോട്ടേജ് ചീസ് എന്നിവ കോക്ക്ടെയിൽ

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

Cowberry കഴുകി, വറ്റിച്ചു ഒരു juicer കടന്നു കടന്നു. കോട്ടേജ് ചീസ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത്, അല്പം ബ്ലെൻഡർ പൂശുന്നു, വേവിച്ച പാൽപ്പൊടി ജ്യൂസ് ചേർത്ത്, പാൽ ചേർത്ത്, മുടിയുടെ മിശ്രിതം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മിശ്രിതമാക്കുക. ഉടനെ പുതിന ഇല കൂടെ അലങ്കരിക്കാനും, ഗ്ലാസ് മേൽ കോക്ക്ടെയിൽ ഒഴിച്ചു സേവിക്കും

ഓറഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഗോതമ്പ്, ഗ്രീൻ ടീ എന്നിവയുടെ കോക്ക്ടെയിൽ

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

ആദ്യം ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ആവശ്യത്തിനായി പരമ്പരാഗത ചായ, ജാസ് സ്ലേവ് ഉപയോഗിക്കാം. കവർബറി സരസഫലങ്ങൾ ബ്ലെൻഡർ ടാങ്കിൽ പഞ്ചസാരയോടെ തകർത്തു, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ചേർത്ത്, വേവിച്ച വൃത്തിയുള്ള ഗ്രീൻ ടീയിൽ ഒഴിച്ചു മുപ്പതു സെക്കൻഡിനുള്ള മിശ്രിതം തല്ലി. അതിനു ശേഷം, ഒരു ഗ്ലാസ് കയറി കോക്ക്ടെയിൽ ഒഴിച്ചു ഓറഞ്ച് സ്ലൈസ് കൂടെ അലങ്കരിക്കാൻ സേവിക്കും കഴിയും.

മദ്യപാനം cowberry കോക്ടെയ്ൽ

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

ബ്ലേൻഡറുടെ കണ്ടെയ്നറിൽ, നാരങ്ങ നീര് ചൂഷണം, ഐസ് സമചതുര ചേർക്കുക, ക്രാൻബെറി മദ്യം ആൻഡ് വോഡ്ക ഒഴിക്ക അല്പം സെക്കൻഡ് പിണ്ഡം പഞ്ച്. അതിനുശേഷം, ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കടന്നു കോക്ടെയ്ൽ ഫിൽട്ടർ, ഞങ്ങൾ സരസഫലങ്ങൾ കൂടെ Propeeps ഒരു അലങ്കരിക്കാൻ സേവിക്കും കഴിയും.