കുട്ടിയ്ക്ക് 5 മാസം - കുഞ്ഞിനു എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതു ശരിയായി എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാം?

കുട്ടി 5 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെയും അവന്റെ പരിസ്ഥിതിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കഴിവുകളുടെ ഏകീകരണവും മെച്ചപ്പെടുത്തലും, പുതിയ, കൂടുതൽ സജീവമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനമായി കണക്കാക്കാം. കുമിഞ്ഞുകൂടി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും ഒത്തുചേർന്നു തുടരാനും ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

5 മാസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടിയുടെ ഉയരം, ഭാരം

ശിശുവിന്റെ ഭൗതിക വികസനവും ആരോഗ്യവും പ്രധാന സൂചകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശരീരഭാരം, വളർച്ച, അതിനാൽ അവരുടെ സാധാരണ (ശരാശരി) മൂല്യങ്ങൾ എല്ലാ കരുതലുള്ള രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും താത്പര്യമുള്ളതാണ്. 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഭാരം പലപ്പോഴും ജനനത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പ് രണ്ടു തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് 6.1 നും 7.8 നും ഇടയിൽ പെൺകുട്ടികൾ 6.7 മുതൽ 8.4 കി. പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് 61.7-66.3 സെന്റും ആൺകുട്ടികൾക്ക് 63.7-68.1 സെന്റും ആയിരിക്കണം.

മറ്റ് ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമാണ്:

5 മാസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടിയുടെ പോഷകാഹാരം

5 മാസം കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പല രക്ഷിതാക്കളും ചിന്തിക്കുന്നു, ഈ പ്രായത്തിൽ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ശരിയായി ക്രമീകരിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രധാന വിഭവം മുലപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകമുള്ള ഒരു പാചകക്കുറിപ്പിന് മുമ്പുള്ളതുപോലെ തന്നെ, ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനകം പരിപൂര്ണ്ണ ഭക്ഷണരീതികൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. ഇത് വ്യക്തിപരമായും, ശിശുരോഗവിദഗ്ധനായ്, അമ്മയല്ല, നിശ്ചയിക്കണം, നിരവധി ഘടകങ്ങൾ നൽകണം:

ജി.ഡബ്ല്യൂഷുവിൽ 5 മാസത്തെ കുട്ടിയുടെ മെനു

ആറ് മാസം പ്രായമാകുന്നതുവരെ ആരോഗ്യവാനായ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ നൽകപ്പെടുന്നില്ല. അമ്മ സ്വന്തം പോഷകാഹാരത്തിനായി മാത്രമേ കാത്തിരിക്കുകയുള്ളൂ, അത് പൂർണ്ണമായും സമ്പന്നമായ വിറ്റാമിനുകളിലും ധാതുക്കളിലും സമ്പന്നമാക്കണം, അങ്ങനെ പാൽ കുഞ്ഞിന്റെ ജൈവ ആവശ്യങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഡോക്ടര് ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നോ, ഭൗതികമായ വികസനം കുറയുന്നുണ്ടോ, അതോ മാമയ്ക്ക് മോശപ്പെട്ട ലാക്റ്റേഷനോ ഉണ്ടോ എന്നറിയുന്നപക്ഷം 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടിയുടെ കുത്തൊഴുക്ക് ആവശ്യമാണ്.

കരിമ്പ് (അരി, ഓട്സ്, താനിങ്ങു്) അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി പാലാരി (സ്ക്വാഷ്, മത്തങ്ങ, കോളിഫ്ലവർ, ബ്രോക്കോളി) - ആദ്യ "മുതിർന്നവർക്കുള്ള" വിഭവം എന്ന നിലയിൽ, വിദഗ്ധർ ഒരു monocomponent ഉത്പന്നം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 100-150 ഗ്രാം വരെ ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഒരു ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മുലയൂട്ടുന്ന മാറ്റി പകരം, 0.5-1 ടീസ്പൂൺ കൂടെ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരു ശരീരഭാരം കുറച്ചുകൊണ്ട്, വിദഗ്ധപരിപാലനത്തിനും ഒരു മിശ്രിതം കൊണ്ട് പരസ്പരപൂരകങ്ങളായ ഭക്ഷണം നൽകാനും വിദഗ്ദ്ധന്മാർക്ക് ശുപാർശചെയ്യാൻ കഴിയും.

5 മാസം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ പോഷകാഹാരം

ഇനിപ്പറയുന്ന സൂചനകൾ സൂചിപ്പിച്ചാൽ കുഞ്ഞിന്റെ മെനു 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ നൽകണം, അത് ഭക്ഷണത്തെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു:

കൃത്രിമ വ്യക്തികൾ, ധാന്യ ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറി പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ ആദ്യ ആഹാരമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കുഞ്ഞിന് ഇടയ്ക്കിടെ മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്, വയറിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരക്കുറവ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആദ്യം കഞ്ഞി കൊണ്ടുവരാൻ കൂടുതൽ യുക്തിസഹമാണ്. 5 മാസം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് എത്രമാത്രം കഴിക്കുന്നതാണോ അത്രയും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ: ഒരു ദിവസം 5-6 തവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് 900-1000 ഗ്രാം ഭക്ഷണമാണ്. അതുപോലെ പൂരിപ്പിക്കൽ ഭക്ഷണരീതികൾ ലഭ്യമാവുന്നതോടെ അത് വെള്ളത്തിന്റെ നുറുക്കുകൾ നൽകുന്നത് ഉത്തമം - പ്രതിദിനം 50 മില്ലിളിലധികം.

5 മാസത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ഭരണകൂടം

പലപ്പോഴും 5 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് മുമ്പുള്ള അതേ ഭരണത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായ വികസനത്തിന് സുപ്രധാനമായ വിനോദപരിപാടികളാണ് ദിനചര്യയിൽ പ്രധാന പങ്ക്. ഉണർവ് കാലഘട്ടത്തിൽ, ശരാശരി, 2-2.5 മണിക്കൂർ ശക്തി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ pauses തമ്മിലുള്ള ആകുന്നു. ഭക്ഷണം - ഓരോ 3-3.5 മണിക്കൂർ. ഉണർന്ന് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ, ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതും ജിംനാസ്റ്റിക്സിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. പകൽസമയത്ത്, കഴിയുന്നത്ര സമയം ഗെയിമുകൾ, ആശയവിനിമയം, നടത്തം എന്നിവയ്ക്കാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒരു രാത്രി ഉറക്കം വരുന്നതിനു മുമ്പ് കുളിമുറിയിൽ മധുര പലഹാരങ്ങളും കുളിപ്പിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

ഈ യുഗത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഈ സമയം മോഡിനെ മോഡിന് ക്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിശ്രമിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിശാലമായ താരിഫ്, ഫീഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശിശുവിന്റെ അമ്മയുടെ biorhythm അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നുറുക്കത്തിന്റെ ശരീരശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത്. രാത്രിയിൽ ഉണർന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയം ഓരോ കുടുംബത്തിലും വ്യക്തിഗതമായിരിക്കാം.

5 മാസം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്?

പലപ്പോഴും അഞ്ചുമാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടി 14-16 മണിക്കൂറാണ് ഉറങ്ങുന്നത്, ഇതിൽ 10 എണ്ണം രാത്രിയിൽ പതിക്കുന്നു. പകൽ സമയത്ത്, കുഞ്ഞിന് 1.5-2 മണിക്കൂർ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഉറങ്ങാൻ കഴിയും. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുലയൂട്ടുന്ന പാൻഡ്രൈവർമാർക്ക് രാത്രിയിൽ പലപ്പോഴും രാത്രിയിൽ ഉണർന്ന് നെഞ്ച് പ്രയോഗിച്ച് ആറുമാസത്തോളം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ മിക്കവരും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നു.

കുട്ടിക്ക് 5 മാസം നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നില്ല

കുട്ടിയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉറക്കം, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി, ശരീരത്തിനു മാത്രമല്ല, മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ, ലഭിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിശകലനം, ഓർഡർ, ദഹനം, വളർച്ചാ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ഊർജ്ജ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു അഞ്ചുമാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടി പലപ്പോഴും രാത്രിയിൽ ഉണരുമ്പോൾ, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികസനം, നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ അവസ്ഥയെ ബാധിക്കും, അതിനാൽ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും കുട്ടിയുടെ ഉറക്കം ക്രമീകരിക്കാനും അത് ആവശ്യമാണ്. ഒരു കുട്ടിക്ക് 5 മാസം പഴക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിലെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള ട്രിഗറുകൾ:

5 മാസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടികളുടെ വികസനം

5 മാസം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ആഹ്ലാദം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായും പങ്കാളിയായിത്തീരുന്നു. അവന്റെ ചലനങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമായിത്തീരുന്നതിനാൽ ഒരു നീണ്ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല. അവന്റെ ഏറ്റവും കഴിവുറ്റ സ്ഥലം അവൻ തറയിൽ ഒരു പരവതാനി അല്ലെങ്കിൽ പുതപ്പ് ആണ്, അവന്റെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവനെ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം പഠിക്കാനും കഴിയും. കുഞ്ഞിന് 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാനാകുന്ന കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കും.

5 മാസം കൊണ്ട് കുട്ടി എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

ഒരു കുട്ടി 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു:

5 മാസം കൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാം?

കുട്ടികൾക്കുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇത്. അഞ്ചുമാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഗെയിമുകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. പുരോഗമിക്കുന്ന കാലത്ത് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അതിനാൽ സ്വന്തം പേനയോ കാലുകളോ, പല കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ എടുക്കുമ്പോൾ (അവർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ) ഒരാൾക്ക് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് 5 മാസത്തെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നവ ആവശ്യമാണ്:

 1. ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണിക്കുക, അവയെ വിളിച്ച് (വിളിപ്പാടരികെയുള്ള, മാത്രമല്ല ദൂരെയുള്ളത് മാത്രം).
 2. അവന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കൈയ്യിൽ നീളമുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഉരസലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 3. ക്രാൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, യുവാവിനുള്ളിലെ കൈകാലുകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക.
 4. "ഓൺ", "സ്വീകരിക്കുക" എന്നീ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ, അവ അനുയോജ്യമായ ആംഗ്യങ്ങളോടൊപ്പം അനുഗമിക്കുന്നു.
 5. ടോഡ്ലർ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, കളർ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിന് അവസരം നൽകുക.

കുഞ്ഞിനൊപ്പം 5 മാസം

ദിവസവും 5 മാസത്തെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് സമയം നൽകുക. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ആകർഷകമായ കളികൾ ഉപയോഗപ്രദവും പ്രയോജനകരവുമാണ്: "നാൽപ്പത്തി-കാക്ക", "ലാഡ്കൂണി", "ഞങ്ങൾ ഒരു ഓറഞ്ച് പങ്കിട്ടു" തുടങ്ങിയവ. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കുഞ്ഞിൻറെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കൽ, തൂവാലയുടെ പിന്നിൽ മുഖം മറിച്ചും ഫർണിച്ചറുകൾക്കു പിന്നിൽ മറച്ചുപിടിച്ചും കളിമണ്ണിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പും ഒളിപ്പിച്ച് കളിക്കാനായി കുഞ്ഞിനൊപ്പം കുഞ്ഞിനൊപ്പം നിങ്ങൾ "കളിയും അന്വേഷണവും" കളിക്കുക. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ ചോദിക്കണം: "ഞാൻ എവിടെയാണ്?", പിന്നെ, കാണിച്ചുകൊടുക്കുക, പറയുക: "ക്യു-ക!".

കുട്ടിയ്ക്ക് 5 മാസം പ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമില്ല, ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയിമുകളിൽ അവനോടൊപ്പം കളിക്കാം. പ്രധാന കാര്യം തുടർച്ചയായി വിരസതയുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുക, വികസ്വര അധിനിവേശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കുക: ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഡയപ്പർ മാറ്റുക, ശുചിതമായ നടപടികൾ. ആശയവിനിമയത്തിനു പുറമേ, ഈ പ്രായം, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുമായുള്ള തൊണ്ടയിലെ ബന്ധം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു, നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പലപ്പോഴും ഇത് ധരിക്കണമെന്നത് (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലിംഗിൽ), ലളിതമായ വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കുഞ്ഞിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുക.

5 മാസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ

5 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കളിപ്പാട്ടം നൽകാം എന്നത് പല മാതാപിതാക്കളും ആശങ്കാകുലരാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോട്ടോർ കഴിവുകൾ, സൗണ്ട്, വിഷ്വൽ ധാരണകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ്:

കുട്ടികൾക്ക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 5 മാസം

5 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ദിവസേനയുള്ള ജിംനാസ്റ്റിക്സ് വ്യായാമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ: ചലനങ്ങളുടെ ഏകോപനം, മസ്തിഷ്ക നാശത്തിന്റെ ക്രമീകരിക്കൽ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി സജീവമാക്കൽ. രാവിലെ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് നടത്തണം, നന്നായി വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സംഗീതം ഉപയോഗിക്കാം. വ്യായാമം ദൈർഘ്യം 15-30 മിനുട്ടാണ്. 5 മാസത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ചില വ്യായാമങ്ങൾ ഇതാ:

 1. നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ വയ്ക്കുക, കൈകൾ മുകളിലേയ്ക്കും പുറത്തേക്കോ കൊണ്ടുപോകുക, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ, കുരിശുകൾ, മൃദുവാക്കുകളുടെ വിപുലീകരണം, ത്വര ബോക്സിംഗ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവ.
 2. പുറകിലായി സ്ഥാനത്ത് കുഞ്ഞിൻറെ കാലുകൾ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുക, മേശയിൽ അടി (നിലം). കാൽപ്പാദങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാതിരിക്കുന്നതിന് പകരം കൈകാലുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വലിച്ചെടുക്കും.
 3. വ്യായാമം "സൈക്കിൾ" - കാലുകൾ നടുമ്പോൾ തുമ്പിക്കൈ തൊടുമ്പോൾ വേണം.
 4. പുറകുവശത്ത് നിന്ന് ഉദരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു (കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉത്തേജനം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം).
 5. വ്യായാമം "വിഴുങ്ങുക" - കുഞ്ഞിന്റെ തലപ്പത്തു വച്ചും തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുപ്പായത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുക.
 6. കുഞ്ഞിനെ കരയുപയോഗിച്ച് കീഴടങ്ങുക, നഖം പോലെ ചലിപ്പിക്കുക, അതു കാലുകൾ ചലിപ്പിക്കും, നൃത്തം ചെയ്യുക.