നട്ടെല്ലിന് ജിംനാസ്റ്റിക്സ്

പുറകിലെയും മുപ്പത്തുകളിലെയും ആരോഗ്യ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഭൂരിഭാഗം ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ആവശ്യകതയാണ്. ലൈംഗികതയും പ്രായവും പരിഗണിക്കാതെ ജനസംഖ്യയിൽ 80 ശതമാനത്തിലധികവും രോഗത്തിൻറെയും വൈറസ് രോഗങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു. അത് തീർച്ചയായും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ഗുണനിലവാരവും ബാധിക്കുന്നു. ജീവന്റെ ആധുനിക താളം അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നില്ല, അനേകം പേർക്ക്, താഴ്ന്ന ചലനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പേശികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉളുക്ക് ഭേദിക്കുന്നതിനുമുള്ള വ്യായാമ മുറികളുടെയും സങ്കീർണതകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു. നട്ടെല്ല് വേണ്ടി ചികിത്സാ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് വ്യായാമങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നയിച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ശ്രമിക്കാം, വിവിധ ടെക്നിക്കുകളും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് എന്താണ്.

ഒന്നാമതായി, നട്ടെല്ല് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിന് വ്യായാമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. മസ്കുലോസ്കലെലെറ്റിലെ പലരോരോരോരോ രോഗങ്ങളുമൊക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലളിതമായ വ്യായാമങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം വരുത്താനാകുമെന്നാണ് വസ്തുത. അതേസമയം, വ്യായാമത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, നട്ടെല്ല് കുറയുന്ന മിക്ക അസുഖങ്ങളും ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ട്, വേദന, നട്ടെല്ല്, വക്രത, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, രോഗനിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടതും രോഗനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജിംനാസ്റ്റിക്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. തൊറാസിക് ആൻഡ് പൊട്ടൽ നട്ടെല്ല് വേണ്ടി ചികിത്സാ വ്യായാമങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാൻ കർശനമായ ചായ്വുകൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല, ചില ലംഘനങ്ങൾ വേണ്ടി ചരിവുകൾ പൂർണ്ണമായും നിരോധനം കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ദിശയിൽ മാത്രം അനുവദനീയമാണ്. ഗർഭാശയത്തിൻറെ നട്ടെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജിംനാസ്റ്റിക്സിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഗൗരവമായി സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം, ഏതെങ്കിലും ക്ലോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നാടുകടത്തൽ ശരീരത്തിന്റെ പൊതുവായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, കാരണം സമ്മർദ്ദമോ സ്ട്രോക്കിയോ ഉണ്ടാകുന്നതുൾപ്പെടെ. പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരവും നട്ടെല്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നട്ടെല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന താഴെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിചിത ശസ്ത്രക്രിയാ കോംപ്ലക്സുകളെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ അവ ശമനത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനും വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ചൈനീസ് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് നട്ടെല്ല് വേണ്ടി ക്വിങ്ഗോങ്ങ്

ചൈനീസ് വൃദ്ധന്മാർ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തെ നട്ടെല്ലും, മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം അവഗണിക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഖൈഗോഗ് തെറാപ്പി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജീവൽ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ക്യൂവി പുനർനിർമ്മാണമാണ്, ഈ പ്രക്രിയയിൽ പ്രധാന പങ്ക് നട്ടെല്ല് ആണ്. ക്യുഗോങിന്റെ ക്യറോങിന്റെ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് നട്ടെല്ലിന് കാരണമാവുകയും, പേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പേശികളിലെ രോഗങ്ങളിലൂടെയും ഫലപ്രദമാണ്. എന്നാൽ ഒരു മാർഗദർശിയില്ലാതെ, ഉചിതമായ വ്യായാമങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും മാസ്റ്റേറ്റുചെയ്യുന്നതും വളരെ പ്രയാസകരമാണ്, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അപകടകരമാണ്. ഈ രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിർത്തുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയും ചിന്തയും മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം, കാരണം ഈ വ്യായാമം ഫലപ്രദമല്ല.

പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി ടിബറ്റൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ്

ടിബറ്റൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് "ഐ ഓഫ് റിവൈവൽ" ശരീരത്തിന്റെ പുനർജ്ജനം ലക്ഷ്യമിട്ട്, ആദ്യം ഒരു ഊർജ്ജ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ്. ഈ സങ്കീർണ്ണതയുടെ വ്യായാമങ്ങൾ സന്ധികളുടെ ചലനക്ഷമത നിലനിർത്താൻ മാത്രമല്ല, വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ലംഘനങ്ങൾക്കും ഫലപ്രദമാകുകയും, ഓസ്റ്റിയോക്ഡോൻഡ്രോസിസത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മുന്നറിയിപ്പുകളും ഉണ്ട് - നിങ്ങൾ തെറ്റായ തല വിഭജനങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഗർഭാശയത്തിലെ നട്ടെല്ല് ടിബറ്റൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് അപകടകരമാകും. ഇൻറർവേറ്റീബ്രൽ ഡിസ്കുകളുടെ കംപ്രഷൻ തടയാൻ, ചായ്വുകൾ തിരിച്ച് ചെവിക്കായം ആവശ്യമായി വരും, തല മറയ്ക്കില്ല, എന്നാൽ മുകളിലേക്ക് നീട്ടുകയും ക്രമേണ തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചമ്മി ഒരു നട്ടെല്ല് വേണ്ടി ചികിത്സാ ജിംനാസ്റ്റിക് Strelnikovoj

സ്ട്രെഗ്നിക്കോവയുടെ ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. സാങ്കേതികത വളരെ അടുത്തിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തെങ്കിലും, അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി ഒരു തലമുറയ്ക് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. കോശങ്ങളുടെയും, തണ്ടുകളുടെയും പുനരുൽപ്പാദനം, പേശികളുടെ വികസനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യായാമം നട്ടെല്ല് നിലച്ചു, മാത്രമല്ല ഓസ്റ്റിയോക്ഡോൻഡ്രോസിസിന്റെ രൂപവും തടയും. ഒരു ചികിത്സാ പ്രഭാവം നേടുന്നതിനായി, ദീർഘകാലത്തേക്ക് സ്ഥിരം പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. ജിംനാസ്റ്റിക്സിന് പ്രായോഗികവിശകലനങ്ങളില്ല, വിവിധ രോഗങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാക്കുന്നു.

നട്ടെല്ല് പേശികൾക്കായി ഐസോമെട്രിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ്

നട്ടെല്ലിൻറെ പല രോഗങ്ങൾക്കും ക്രമക്കേടുകൾക്കുമുള്ള കാരണം പേശി ബലഹീനതയാണ്, ഇത് ലോഡ് ആകുമ്പോഴോ അമിതമായി സമ്മർദ്ദത്തിനോ ഇടയാക്കും. മസിൽമെട്രിക് ടിഷ്യൂകൾക്കും സന്ധികൾക്കും തകരാറുണ്ടാകാത്ത ഐസോമെട്രിക് വ്യായാമങ്ങളോടൊപ്പം പേശികളുടെ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അതേ സമയം പേശികൾ വികസിപ്പിക്കുകയും, ശക്തവും വഴക്കമുള്ളതുമാണ്. ഗർഭാശയത്തിൻറെ നട്ടെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജിംനാസ്റ്റിക്സ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്, ഇതിൽ പ്രവർത്തനരീതികളും ലംഘനങ്ങളും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം.

നട്ടെല്ല് വേണ്ടി മാനുവൽ വ്യായാമങ്ങൾ

മാനുവൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വി. ചെൻസോവ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ രീതി, നട്ടെല്ലിന്റെ രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനുമായി രൂപകല്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ലളിതമായ വ്യായാമങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ടെക്നിക്കിന്റെ രചയിതാവിൻറെ അഭിപ്രായപ്രകാരം മാനുവൽ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് നട്ടെല്ല്, പേശികളുടെ സ്വാധീനം എന്നിവ മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ ശരീരത്തിലും നല്ല ഫലം നൽകുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുത്ത ജിംനാസ്റ്റിക്സിന്റെ വ്യായാമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, വായനക്കാരുടെ ശുപാർശകൾ പിന്തുടരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, വഴക്കവും ശക്തിയും വികസിപ്പിക്കൽ, പതിവായി പരിശീലിപ്പിക്കുക, തുടർന്ന് ഫലം കാത്തിരിക്കുക.