ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച അരൂഗങ്ങൾ

നീല പാചകത്തിന് നിരവധി രസകരമായ പാചകങ്ങളുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, നിങ്ങൾ ചുട്ടു ഉഴുന്ന് ഫാൻ രസകരമായ പാചക കണ്ടെത്തും.

അടുപ്പത്തുവെച്ചു ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചുട്ടു Eggplant

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള വുഡ്പ്ലാൻറ് എന്റെ കൈകളാണ്, അവരുടെ വാലുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റി ഞങ്ങൾ പകുതിയിൽ വെട്ടി, ഓരോ ഭാഗവും 2 സെന്റിമീറ്റർ വരെ മുറിച്ചുമാറില്ല, ഇപ്പോൾ ഓരോ പാളിയും ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുകയും നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ കൈപ്പും നീക്കംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനിടയിൽ, ഞങ്ങൾ വളയങ്ങളോടെ തക്കാളി മുറിച്ചു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പകുതിയായി വെട്ടിമുറിച്ചു. പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചീസ് മുറിക്കുക. വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വഴുതന നിന്ന് ജ്യൂസ് വഴിതിരിച്ചു, അത് ഊറ്റി, പച്ചക്കറി ഉണക്കി, തുടർന്ന് ഓരോ മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന ചീസ് തക്കാളി കഷണങ്ങൾ ഒരു കഷണം ഇട്ടു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രൂപത്തിൽ പാകം വഴുതന ആക്കി ഞങ്ങൾ മയോന്നൈസ് മുകളിൽ ഇട്ടു റോസ്റ്റ് ചുടേണം. തക്കാളി ചീസ് ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചുട്ടു 180 ഡിഗ്രി പഴവർഗ്ഗങ്ങളും 40 മിനിറ്റ് ശേഷം തയ്യാറാകും.

പഴവർഗ്ഗങ്ങളും അരിഞ്ഞ ഇറച്ചി അടുപ്പത്തുവെച്ചു ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചുട്ടു

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

കഴുകി പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഞങ്ങൾ രേഖാംശ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കേണം. ഞങ്ങൾ അവരെ ഉപ്പിട്ട തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക. വറുത്ത സ്പൂണ് ഉള്ളി കൂടെ ഫ്രൈ forcemeat. ചുട്ടുതിളക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു മിനിറ്റ് താഴ്ന്ന തക്കാളി, പീൽ കട്ടിയുള്ള 7 മില്ലീമീറ്റർ കുറിച്ച് semicircles കൂടെ പൾപ്പ് നീക്കം. ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വയ്ക്കുക, അവരുടെ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തക്കാളി കഷണങ്ങൾ വറുത്ത അരിഞ്ഞ ഇറച്ചി വെച്ചു. ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം ഞങ്ങൾ ചീസ് കൂടെ മയോന്നൈസ് ആൻഡ് മുകളിൽ ഒരു പാളി ബാധകമാണ്. മിതമായ താപനിലയിൽ അരമണിക്കൂർ വിഭവം ചുടേണം. സേവിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ഞങ്ങൾ കീറിപ്പറിഞ്ഞ പച്ചിലകൾ കീറി.

പഴവർഗ്ഗങ്ങളും bacon കൂടെ അടുപ്പത്തുവെച്ചു വറുത്ത

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എനിക്കുള്ളതും, ഉണങ്ങിയതും, ഓരോന്നിനും പാത്രങ്ങളാക്കി വെക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ പുറത്തു വരുന്നു. മുറിവുകൾ ഉപ്പിട്ടതും അരമണിക്കൂർ വരെ അവശേഷിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഉപ്പ് കഴുകി ഉണക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കൺ സ്ട്രിപ്പുകളിലേയ്ക്ക് മുറിക്കുക. നാം പകുതി വളയങ്ങളിലൂടെ തക്കാളികളെ മുറിച്ചു, കഷണങ്ങളായി ചീസ്. ബില്ലെറ്റുകളെ ഒരു അച്ചിൽ ഇട്ടു, അവരുടെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ബാക്കൺ, കുരുമുളക്, വെണ്ണ, തക്കാളി എന്നിവ ഇട്ടു. മിലൻകോ അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് മയോന്നൈസ് ചേർക്കുക, മുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മിശ്രിതം അബോർഗിനുകളാൽ പൂശുന്നു. 30 മിനിറ്റ്, അവരെ ചൂടായ അടുപ്പത്തുവെച്ചു വെച്ചു. ചീസ്, ബേക്കൺ ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചുട്ടു പഴവർഗ്ഗങ്ങളും, ഉടനെ ചൂടുള്ള സേവിച്ചു.

നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് ആസ്വദിക്കുക!