അടുപ്പത്തുവെച്ചു ചുട്ടു അരിഞ്ഞ ഇറച്ചി, കൂടെ അപുഗിൻസ്

കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കലോറി കുറഞ്ഞ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ മെനുവിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു. വലിയ അളവിൽ പച്ചക്കറി പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി പച്ചക്കറികൾ പോലെ വഴുതന, സുരക്ഷിതമായി അധിക ഭാരം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിലെ മെനു എന്നു വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

അടുപ്പത്തുവെച്ചു ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച ഇറച്ചി കൂടെ വഴുതന ഒരുക്കുന്ന ഇറച്ചി അരിഞ്ഞത് ഇറച്ചി വിഭവം ഒരു juiciness imports ഉം പച്ചക്കറി ഉപ്പുവെള്ളവും ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

അടുപ്പത്തുവെച്ചു ചുട്ടു അരിഞ്ഞ ഇറച്ചി കൂടെ വച്ചട്ടാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളും

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ പകുതി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ മാംസം എടുത്ത് ഉപ്പു തളിക്കേണം. കൈപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാനായി 20 മിനുട്ട് ഉപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പച്ചക്കറി വിടുക. അല്പം കഴിഞ്ഞ്, ഉപ്പ്, പൾപ്പ്, സവാള, ചവറ്, 5 മിനിറ്റ് കഴുകൽ എന്നിവ കഴുകുക. പച്ചവെള്ളം നന്നായി ഇളക്കി, അരിഞ്ഞ ഇറച്ചി ചേർത്ത് വഴുതന-ഉള്ളി മിശ്രിതത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞ ഇറച്ചി ചേർക്കുക. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ വഴുതന പൂശിയ തറയിൽ ഒരു ഫോയിൽ ഇട്ടു, തക്കാളി പകുതി വളയങ്ങൾ മുകളിൽ, ഒരു ആഹാരത്തിൽ മാംസം കൊണ്ട് "അച്ചിൽ" പൂരിപ്പിക്കുക വിഭവം juiciness സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഫൈല് ഷീറ്റ് മൂടി. 200 ഡിഗ്രി 40 മിനിറ്റ് അടുപ്പത്തുവെച്ചു ചുടേണം മാംസം തക്കാളിയും കൂടെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും, പിന്നീട് ഫോയിൽ ഷീറ്റ് നീക്കം പിള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ കലോറി വറ്റല് ചീസ് തളിക്കേണം.

വഴുതന "ബോട്ടുകൾ" അടുപ്പത്തുവെച്ചു ചുട്ടു അരിഞ്ഞ ഇറച്ചി, സ്റ്റഫ്

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

വഴുതന ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത്, ചുവട്ടിൽ "വാൽ" മുറിച്ചു അവസാനം വരെ മാംസം മുറിച്ചുകളയാതില്ല, പച്ചക്കറി ഒരു രേഖാംശ മുറിവുണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കേണം. വുഡ്പ്രോട്ടുകൾ 15 മിനിറ്റ് ഉപ്പിട്ടു. മതേതരത്വത്തിന്റെ മിശ്രിതം തക്കാളി, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക് എന്നിവ വെട്ടി ഏഴു മിനുട്ട് പച്ചക്കറി ചേരുവകൾ അരച്ചെടുക്കുക. അരിഞ്ഞ ഇറച്ചി ചേർത്ത ശേഷം കറുത്ത കുരുമുളക് ചേർത്ത് മിശ്രിതം 10 മിനുട്ട് നേരത്തേക്കു കൊണ്ടുവരണം. എല്ലാ ഭാഗത്തും നിന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കി, ഒരു ലാറ്റിറ്റുഡിനൽ മുറിവുണ്ടാക്കി പച്ചക്കറികൾ കഴുകി ശുചിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്, വറുത്ത ആരാണാവോ അതു താളിക്കുക. ഞങ്ങൾ 20 മിനിറ്റ് 180 ഡിഗ്രി ഒരു preheated അടുപ്പത്തുവെച്ചു പഴവർഗ്ഗങ്ങളും നീക്കുന്നു.

അരിഞ്ഞ ഇറച്ചി കൂടെ അടുപ്പത്തുവെച്ചു ചുട്ടു വഴുതന പാചകരീതി "ഫാൻ"

ആദിമ രൂപം കാരണം, ഔബുഗിൻസ്-ആരാധകർ ഉത്സവപ്പട്ടയിലും ഒരു സ്ഥലം അർഹിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വാലുമായി സാദൃശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഏതെങ്കിലും വിരുന്നിൻറെ യോഗ്യമായ അലങ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കും.

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

നേർത്ത പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഔർഗിനെസ്, വാലിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വാൽ പൂളിൽ വയ്ക്കുക, വുഡ്പ്ലാൻറ് ഫാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക. നാം കൈപ്പുള്ള നീക്കം 3-4 മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കുന്ന ഉപ്പിട്ട വെള്ളവും ബ്ലാഞ്ച് വഴുതന സ്ഥാപിക്കുക. അതേ സമയം, അരിഞ്ഞ ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് 7 മിനിറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വറുക്കുക. തക്കാളി ബ്ലാഞ്ച്, പീൽ ആൻഡ് വളയങ്ങളിൽ മുറിച്ചു. ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയ വഴുതന Lay, പച്ചക്കറികൾ തുറന്ന പ്ലേറ്റുകളും തക്കാളി കൂടെ forcemeat പാളികൾ കിടന്നു, വറ്റല് ചീസ് മൂടുക 25 മിനിറ്റ് 180 ഡിഗ്രി ചുട്ടു ഇട്ടു.

ഒരു ഫാൻ സമാനമാണ് അത് മാംസം മതേതരത്വത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അവരെ alternating, ഒരു ബേക്കിങ് ഷീറ്റിലെ പച്ചക്കറികൾ സർക്കിളുകളിൽ മുട്ടയിടുന്ന സർക്കിളുകളിൽ ഒരു അടുപ്പത്തുവെച്ചു ചുട്ടുപഴുത്ത അരിഞ്ഞ ഇറച്ചി, കൂടെ aubergines ഒരുക്കുവാൻ സാധ്യമാണ്.