സാലഡ് "രോമങ്ങൾ അങ്കി കീഴിൽ" - പാചകക്കുറിപ്പ്

നാം എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടെ "രോമങ്ങൾ അങ്കി കീഴിൽ" ഒരു സാലഡ് ഒരുക്കി എങ്ങനെ അറിയാം. എന്നാൽ ഇന്ന്, ഈ അത്ഭുതകരമായ മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനുമപ്പുറം, ഒരു രുചിയുള്ള, വിശാലവും "വൈദഗ്ധരവും" വിഭിന്നമായ "രോമങ്ങൾ" തികച്ചും ഏതുതരം മത്സ്യവും, മാംസം പോലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു! ഒരു പുതിയ രുചിയുള്ള സാലഡ് പാചകക്കുറിപ്പുകൾ നോക്കാം "രോമങ്ങൾ അങ്കി കീഴിൽ" ഞങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കാം കാണാം. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾക്കല്ല, നിങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നു.

"പിങ്ക് അങ്കിക്ക് കീഴിൽ ചിക്കൻ" സാലഡ്

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

ചിക്കൻ ഫില്ലറ്റും, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, കാരറ്റ്, മുട്ട: സാലഡ് തയാറാക്കുക, പ്രീ-പരുവിന്റെ ആയിരുന്നു.

ഒരു തയ്യാറായ സാലഡ് പാത്രത്തിൽ ഇട്ടു സ്ട്രിപ്പുകൾ അരിഞ്ഞത് ഫിൽട്ട് പൂർത്തിയാക്കി അതു podsalivaem. മയോന്നൈസ്, സൗകര്യാർത്ഥം ഒരു വൃത്തിയാക്കാൻ അതു നല്ലത് വായ്ത്തലയാൽ ഛേദിച്ചുകളയും, നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദ്വാരം വീതി ഏതു തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരിക്കാൻ ചെയ്യും. മാംസാഹാരമുള്ള ചിക്കൻ ഒഴിച്ചു മണ്ണാണ് നല്ലത്, അത് നന്നായി ഉണക്കണം. ഒരു വലിയ grater ഉപയോഗിച്ച് പുറമേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ടോപ്പ് മയോന്നൈസ് കൂടെ വെള്ളം. ഒരേ പാറ്റേണിൽ കുക്കുമ്പർ ഇടുക, അതിന്റെ അടുത്ത പാളി നിർമ്മിക്കുക. സമയം ഉടനെ മയോന്നൈസ് വിട്ടുപോകാതെ, ഞങ്ങൾ ഉടനെ നന്നായി മൂപ്പിക്കുക പ്ളം എടുത്തു കുക്കുമ്പർ അവരെ കിടന്നു തുടർന്ന് മയോന്നൈസ് കൊണ്ട് മൂടി പോലെ. അടുത്ത പാളി വറ്റല് കാരറ്റ്, മയോന്നൈസ് വയ്ച്ചു ചെയ്യും. നാം ഒരു മുട്ട കൊണ്ട് സാലഡ് പൂർത്തിയാക്കി, അതു സൌമ്യമായി തോന്നുന്നു, മൂന്നു ഒരു ചെറിയ grater ന്.

ഈ സാലഡ് വേണ്ടി, ഒരു സുതാര്യമായ ആഴമുള്ള സാലഡ് പാത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ മൂടി കോട്ട് ഏത് നിറങ്ങൾ സന്ധ്യ കാണാം.

സലാഡ് "രോമങ്ങൾക്കടിയിൽ സാൽമൺ"

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

സാൽമൺ, മനോഹരമായി വൈക്കോൽ മുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും അടിയിൽ മൂടുവാൻ ഒരു സലാഡ് ബൗൾ ഇട്ടു. മയോന്നൈസ് അല്പം വെള്ളം. ഭാവിയിൽ, എല്ലാ സമയത്തും ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് ക്രമത്തിൽ, മയോന്നൈസ് ഒരു നല്ല മെഷ് ഞങ്ങൾ മൂടിയിരിക്കുന്നു ഓരോ അടുത്ത പാളി ഓർക്കുക.

തിളപ്പിച്ച്, തൊലികളഞ്ഞ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു grater ന് തടവി, ഞങ്ങൾ അവരെ ഉടനെ നന്നായി സ്പൂണ് ഉള്ളി pritrushivaem ഏത് ചീരയും അടുത്ത പാളി, വ്യാപിച്ചു. പിന്നെ, ഇരുമുന്നണികൾക്കും ടിന്നിലടച്ച ഗ്രീൻ പീസ് വിതരണം. അടുത്തുള്ള സ്പൂണ് ഞണ്ട് വടിയുടെ പാളി. ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ സാലഡ് തിളപ്പിച്ച് എന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ grater ന് ബജ്റയും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നു. അതു ഒരു രോമങ്ങൾ അങ്കിയിൽ സാധാരണ ചുകന്ന വളരെ സമാനമായ ചെയ്യും, എന്നാൽ അത് ശ്രമിക്കുന്നവൻ, ആഹ്ലാദത്തോടെ ആശ്ചര്യപ്പെടും.

സേവിക്കുന്നതിൽ മുമ്പ്, ഞങ്ങൾ ചാപല്യം വേണ്ടി, 3-4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സാലഡ് holding ശുപാർശ.

Lazy സാലഡ് "രോമങ്ങൾ അങ്കി കീഴിൽ"

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

ഇപ്പോൾ നമുക്ക് "രോമങ്ങൾക്കടിയിൽ" ഒരു സാലഡ് തയ്യാറാക്കാം, ഏത് പ്രധാന ചേരുവ, തീർച്ചയായും, ചുകന്ന ആണ്. ഇവിടെ മാത്രം രോമങ്ങൾ അങ്കി മാത്രമല്ല, മർമ്മപ്രധാനമായ, ലേശമായി വെച്ചു.

ഇതിനകം അസ്ഥികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച ചരട്, സമചതുര മുറിച്ച് സാലഡ് മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെടും ഒരു സാലഡ് ബൗൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഭവം ചുവടെ വിതരണം. നന്നായി പെക്കിംഗ് കാബേജ് കുലുക്കി ഒരു പ്രത്യേക ആഴത്തിലുള്ള പാത്രത്തിൽ ഇട്ടു. ചെറിയ സമചതുര, ഞങ്ങൾ വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ചു കാബേജ് അവരെ സംയോജിപ്പിച്ച്. ഞങ്ങൾ ടിന്നിലടച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കുക, മയോന്നൈസ് കൂടെ കലശം പൂരിപ്പിക്കുക എല്ലാം ഇളക്കുക. ഒരു സരസഫലങ്ങൾ, ഒരു ചുകന്ന ഒരു മനോഹരമായി ഇട്ടു അതേ സ്ഥിരത കോട്ട് ലഭിച്ചു.