യോഗ വിളിക്കുന്നു

ധ്യാനം കൊണ്ട് യോഗ ആരംഭിക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രത്യേക പേര് "ധ്യാന." ധ്യാന ശുദ്ധമായ മനസ്സ്, അബോധാവസ്ഥ, ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ആകെ അഭാവം. ഏതുതരം സങ്കീർണതയിലും യോഗ പരിശീലനത്തിനു മുമ്പായി ഇത് പ്രധാന പരിശീലന ഘട്ടമാണ്. യോഗ എന്നത് ഒരു അദ്വിതീയാവസ്ഥ മാത്രമല്ല, ആത്മീയതയല്ല. യോഗികൾ പറയുന്നതുപോലെ, രണ്ടാമത്തെ ഇല്ലാതെ ആദ്യത്തേത് അസാധ്യമാണ്, പ്രേക്ഷകർ ആദ്യം ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിശ്രമിക്കുക (അത് വിശ്രമിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ല, വർഷങ്ങൾ എടുക്കും), യോഗയിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയതായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഉദാഹരണം ഷാവാസാന പോലെ.

ശവശാനയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി പറയണം. ആ ആസനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പുതുമയുള്ളവർ പറയും: "ശരി, തീർച്ചയായും ഞാൻ തീർച്ചയായും കഴിയും." ബാഹ്യമായി, പോസ് ഒന്നും തന്നെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നില്ല - നിങ്ങൾ തറയിൽ കിടന്നുറങ്ങണം. മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശിവാസന. പേര് യാദൃശ്ചികമല്ല, കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ 100% ബോധത്തിന്റെ അഭാവം നേടിയെടുക്കണം.

കൂടാതെ, യോഗയിൽ പ്രയാസകരമായ, അപകടകരമായ വിപരീതപദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടാകും, അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും, ലളിതമായ ലളിതമായ ഭാവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ നിൽക്കുന്നു. അപകടകരമായ അവസ്ഥ: ഹെഡ്സ്റ്റാൻഡ് ("ശിർവാസാസനം"), "പാലം" (സർവാംഗാസനം), മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന (പിൻക മയൂർകാസാന) നിലപാട്.

വ്യായാമങ്ങൾ

യോഗയിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ ആസനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തും. അല്ലേ, അത് ആസ്വാശയല്ല, മറിച്ച് യോഗയാണ് വിടുതൽ. എല്ലാത്തിനുമുപരി, യോഗയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പരിചയമുള്ള യോഗികൾ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ കാൽ വയ്ക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്കു നേരെ നിലകൊള്ളാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അതേ സമയം നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു സെക്കന്റിനു ശ്വാസമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ.

യോഗയും ആരോഗ്യവും നല്ലതുമാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഈ പ്രക്രച്ചയിലുള്ള യോഗ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ശരീരത്തിൻറെ ശരിയായ ശ്വസനവും ചലനായും ഞങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കും.

കുറിപ്പ്: തടസ്സമില്ലാതെ തടസ്സമാകുന്നത് നിർത്തലാക്കും. ഇവ വ്യക്തിപരമായി അല്ല, അതായത്, പരസ്പരം ഉയർന്നുവരുന്ന യോഗ വികാസത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമുച്ചയമാണ് .

  1. നേരു, കാലുകൾ ഒന്നിച്ചു ഉയർത്തുക. നാം കൈകഴുകുന്ന വായുവിനെ ഗ്രഹിച്ച് അവയെ ഉയർത്തുന്നു. ആകാശത്തിന്റെ വഴിയിൽകൂടി നോക്കുന്നതുപോലെ നമുക്കു വേറെ ഒരു വഴിയായി തീരട്ടെ. സ്ക്വാറ്റ് - ശ്വസിക്കുക, എഴുന്നേറ്റു - ആശ്വാസം. ശ്വസിക്കുക - നീട്ടി, ആശ്വാസം - സൌമ്യമായി വശത്തേക്കു കുലെക്കുന്നു. ശ്വസനം കേന്ദ്രമാണ്, ഉച്ഛ്വാസം ചായ്വുള്ളതാണ്.
  2. ആകാശത്തിലേക്ക് നാം കൈകൾ നീട്ടി - ഞങ്ങളുടെ നീട്ടിയ ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുലുക്കി നിർത്തലാക്കി.
  3. ശ്വാസം വിരിക്കുക, ശ്വസിക്കുക. ശരീരം പാതിവഴിയിൽ താഴത്തെ പിൻഭാഗത്ത് കുതിച്ചു ചാടുന്നില്ല, കാൽമുട്ടിന് പകുതി ബെൽത്തും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുനിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വാരി വരെ വാരിയെല്ലുകൾ താഴ്ത്തി, പിന്നോട്ട് പോലും. നാം ആയുധങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
  4. ശ്വസിക്കുക - ഞങ്ങൾ കൈകഴുകി, ഞങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടുകൾ നേരെയാക്കുക, ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുക - കൈത്തണ്ട, കൈ ഉയർത്തുക. ഞങ്ങൾ 8 പ്രാവശ്യം നടത്തുകയും അവസാനം ഒത്തുകളിയുടെ സ്ഥാനം ശരിയാക്കുകയും, ലോക്ക് പൂരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  5. നാം നമ്മുടെ കൈകളിലെ മുകൾത്തട്ടിൽ താഴേക്ക് താഴ്ത്തുക, ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾ നേരെയാക്കുക, ഞങ്ങളുടെ പിന്നോട്ട് കുതിക്കുക. തെങ്ങുകൾ ഷീനുകളിൽ, ശരീരം തെളിച്ചം അടിഞ്ഞ്, കാലുകൾക്ക് ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നു, വശങ്ങളിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്നു. നാം എഴുന്നേൽക്കുന്നു - വശങ്ങളിലൂടെ കൈകൾ ശ്വസിക്കുക. ഉച്ഛിഷ്ടം എന്നത് ഇന്ത്യന് അഭിവാദ്യം (വില്ല്യം) ആണ്. ശ്വസിക്കുക - കൈകഴുക, പുറത്തേക്കു കളയുക, ഇൻഹേൽ - അപ്പ്. ശ്വസിക്കുക - മുന്നോട്ട്, പുറകോട്ട്, ഉച്ഛിഷ്ടം. ബ്രീത്ത - കൈകൾ വശങ്ങളിലൂടെ, ഉളുക്ക് - സ്ക്വാട്ട്. ബ്രീത്ത് - അപ്, മുടിയുടെ വീതി, കാലുകൾക്ക് ഉത്തേജനം എന്നിവ. ഇൻഹേൽ - സെന്റർ, ആവിഹേൽ - മാറ്റിയിടുക. ബഹിർഗമിക്കുക - മുന്നോട്ട്, ചെളിവാരി - ലോക്ക്, ക്രോച്ച് കൈകൾ.
  6. കൈകൾ രണ്ടും, മടക്കിവെക്കപ്പെടുന്നു - നമ്മൾ പാദത്തിലേക്ക് അമർത്തിയിരിക്കുന്നു. നാം എഴുന്നേറ്റ്, പിന്നിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. സൈഡ്കമ്പ്യൂസിലൂടെ മുന്നോട്ട് ടോൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കൈകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സെന്ററിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. വശത്തേക്ക് - മുന്നോട്ട് സെമിക് സർക്കിൾ വഴി.
  7. നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കു മുകളിലുളള ഒരു കൈപ്പുസ്തകത്തിൽ കൈയും, താഴും, കൈയും. ഇടവിട്ടു നിന്ന് മാറി, ഇടവിട്ട് പേശികളെ നീട്ടി നീട്ടി.
  8. നാം കൈകൾ തുറക്കണം, നാം കൈകാൽ നമ്മുടെ കൈകൾ ശ്വാസംകൊള്ളുന്നു.
  9. ശ്വസിക്കുക - വശങ്ങളിൽ കൈകൾ, പുറത്തേക്കു തള്ളുക. ചിറകുകൾ പോലെ ഞങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തി.
  10. ഇൻഹേൽ - ഞങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണ്, ആയുധശേഖരത്തിന് മുന്നിൽ, ആശ്വാസം - നാം തുറന്ന കൈകളാൽ ഞങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നു. ശ്വസിക്കുക, കൈനീട്ടുക, ആശ്വാസം - ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നു. വിനാഗിരി ലീൻ, ഒരു ക്രീസ് ഉണ്ടാക്കുക. പുറംതൊലിയിലെ പിന്നിലെ കശേരുക്കൾ മുകളിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തുക, പുറംഭാഗം വഴി പുറകിൽ തോറും വളരുന്നു.