ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ടിബറ്റൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ്

പരിശീലന പരിപാടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു - പ്രൊഫഷണൽ സ്പോർട്സ്, പേശി നിർമ്മാണം, മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം, മത്സരങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും പ്രവൃത്തി സമയവും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും തേടുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യായാമങ്ങളുണ്ട് - ഇത് ഒരു ലളിത ടിബറ്റൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ആണ്.

അലസതയ്ക്കായുള്ള ടിബറ്റൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സിന്റെ ഈ സങ്കീർത്തനം എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം - ഈ കേസിൽ, അതാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ടിബറ്റൻ പരിശീലനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 5-10 മിനിറ്റാകാം, നിങ്ങളുടെ സമയമെടുക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് മെല്ലെ ചെയ്യണം.

ശരീരത്തിൽ എല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അവൻ തൻറെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയുക്തമാക്കി നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം നൽകുന്നു. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ടിബറ്റൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് അനുയോജ്യമാണ് കാരണം ഇത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കും. ഭാരം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാരം - നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നത് പ്രശ്നമല്ല, വീണ്ടെടുക്കലിനായി ലളിതമായ സങ്കീർണ്ണത ഉണ്ടാക്കുക, ശരീരവും അതിന്റെ രൂപത്തെയും ആഭ്യന്തര അവസ്ഥയെയും ക്രമീകരിക്കും.

തുടക്കത്തിൽ ടിബറ്റൻ സന്യാസികളുടെ ജിംനാസ്റ്റിക്സിലെ ഈ സങ്കീർണ്ണത, ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ നാം ഉപയോഗിക്കും, ഉയർന്ന മലകളിലും പുരോഗതിയിലുമുള്ള മനസ്സുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും പീറ്റർ കാൾഡറുടെ "ദി റിവൈവൽ ഐ" പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു ശേഷം, ലളിതവും ഫലപ്രദവുമായ വ്യായാമങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമായി ഏറെ പ്രചാരം നേടി. കാരണം, രണ്ടാമത്തെ പേര് ടിബറ്റൻ മുത്തുകൾ - "ദി ഐ ഓഫ് റിവൈവൽ ഫോർ ആ മോഡേൺ വുമണി" എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അടുത്ത ലേഖകൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലും ഈ ടിബറ്റൻ ഹോർമോൺ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. മനഃശാസ്ത്രപരമായ സന്തുലനത്തിനും സൌന്ദര്യത്തിനും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വ്യായാമങ്ങൾ

ജിമ്മിയുടെ ആരംഭം മുമ്പ്, ഇരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ശരീരം വിശ്രമിക്കുക, ഊർജ്ജ കേന്ദ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക - നബൽ പ്രദേശം, നിങ്ങളിൽ ഉള്ളിലെ പ്രധാന ജീവികളെ അനുഭവിക്കുന്നു.

മുകളിൽ ആകാശത്തേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കണം, ടൈൽബൺ ചെറുതായി ചുരുങ്ങണം, കൈകൾ ഇളകുകയും നട്ടെല്ല് നേരെയാക്കുകയും വേണം.

ഏതാനും ശ്വസനങ്ങളും ശ്വസനവും എടുത്ത്, സൂര്യൻ, സ്കൈ, വാട്ടർ ആൻഡ് എർത്ത് എന്നീ നാലു ഘടകങ്ങളോട് ഹലോ പറയുക.

മാനസികമായി നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ഊർജ്ജം തൊട്ടടുത്തുള്ള വറ്റിയിൽ നിന്ന് നട്ടെല്ല് വളരുന്നു.

വ്യായാമം വളരെ സാവധാനത്തിൽ ചെയ്യണം.

  1. നമുക്ക് നേരേ നേരമെടുക്കും, ഒരു ശ്വാസം എടുത്ത് വശങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ്. ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, എല്ലാം താഴേക്കിറങ്ങുന്നു - ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കുതിച്ചു, കൈകൾ തൂക്കിയിടുക. ഞങ്ങൾ മൂന്നു പ്രാവശ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
  2. ഞങ്ങൾ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു, ഘടികാരദിശയിൽ തിരിക്കുക. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് ആവശ്യം വന്നാൽ, ആവർത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണം വിചിത്രമായിരിക്കണം - ഞങ്ങൾ 3 ആവർത്തനങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ച് ക്രമേണ 21 തവണ പൂർത്തിയാകും.
  3. ഞങ്ങൾ തറയിൽ കിടന്നു, ശരീരം മുഴുവൻ കൈകളും, കൈകൾ നീട്ടി. ഞങ്ങൾ തല ഉയർത്തി, കാലുകൾ ലംബമായി ഉയർത്തുക. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സോക്കുകളെ വലിച്ചിട്ട് ചങ്ങലകളിലേയ്ക്ക് ചുംബിക്കുക. ഇടതു വശത്തേക്ക് പിൻഭാഗത്തെ പിൻ ചെയ്യണം. ഇൻഹേൽ - നിങ്ങളുടെ തല ഉയർത്തുക, കാലതാമസം - കാലുകൾ ഉണർത്തുക, പുറംതള്ളുക - കാലുകൾ താഴ്ത്തുക, തലയ്ക്ക്.
  4. അച്ഛാ, ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈകളോടുകൂടെ നിലത്തു വിശ്രമിക്കുക, "മേശ" യുടെ സ്ഥാനം എടുക്കുക - തലക്ക് മുകളിലേക്ക് നീട്ടി, തല പുറകോട്ടു പിറകും പുറകുവശവും തലയും നിലവുമായി സമാന്തരമായി ഇരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഐ പി യിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, പീറ്റു നടക്കുന്നു - ചങ്ങലയോട് ഞങ്ങൾ നെഞ്ചോടു അമർത്തുന്നു, കാലക്രമേണ ഞങ്ങൾ ഞരമ്പുകൾ ഉയർത്തി, ഉത്തേജനം - ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിവരുന്നു.
  5. മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്ന അവന്റെ കാലുകൾ പരന്നുകിടക്കുന്നു, താഴേക്ക് പുറകിൽ കൈകൾ കൊണ്ട് തറയിൽ അവന്റെ കൈവിരലുകൾ നിലനില്ക്കുന്നു. ശ്വസനത്തിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പുറകോട്ടു തിരിയുന്നു, ഉന്മൂലനം പോലെ നാം IE ലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു, ഞങ്ങളുടെ തല നെഞ്ചിലേക്ക് ചവിട്ടിയിരിക്കുന്നു. വിഭജനം നെഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നിൽ പിന്നെയല്ല, ഈ ആവശ്യത്തിനായി കൈ ആവശ്യമുണ്ട് - അവർ അരയിൽ വിഭ്രംശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
  6. ഞങ്ങൾ തറയിൽ കിടന്നു, കൈകൾ നേരായതും ശരീരഭാരം ശരീരത്തിലും കൈകളിലും ഇരിക്കുന്നു. മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയൽ, നഴ്സിനു താഴേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ, അതിന്റെ പരിക്കുമൂലം താഴേക്ക് പോവുകയും, പകുതിയായി ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുക, പല്ലിനു മുകളിലേക്ക് നീട്ടും ആയുധങ്ങളും കാലുകളും നീട്ടി. ഉചിതമായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ FE യിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു.
  7. വലിച്ചുനീട്ടുക - വലതു കാറ്റ് നിന്റെ തലയ്ക്ക് നേരെ, ഇടതു കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കും. ഇടതുവശത്തായി വിടുക, വലതുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക, പിന്നെ മറുവശത്ത്.
  8. ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കൈകൾ ഉയർത്തുക, സൂര്യന്റെ ഊർജ്ജം, വിരലിലുറച്ചു നിൽക്കുക, സൂര്യന്റെ ഊർജ്ജത്തെ മറികടക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ താഴ്ത്തുക, നെഞ്ചിൽ കൈകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക - നിങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൂടാക്കൂ.