പോപ്പി വിത്തുകൾ കൊണ്ട് ഉരുളക്ക് വേണ്ടി കുഴെച്ചതുമുതൽ

പോപ്പി റോൾ ആരെയും പിടിച്ചെടുത്ത് മേശയിലെ എല്ലാ വീട്ടിലെയും ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാദിഷ്ടമായ പേസ്ട്രിയാണ്. ഒരു പോപ്പി ഒരു റോൾ വേണ്ടി ഒരു കുഴെച്ചതുമുതൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള എത്ര രുചികരമായ നമ്മുടെ ലേഖനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.

കറുപ്പാണ് ഒരു റോൾ വേണ്ടി യീസ്റ്റ് കുഴെച്ചതുമുതൽ

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

കറുപ്പിനൊപ്പം ഒരു ഉരുളന് വേണ്ടി കുഴമ്പ് ഒരു ബ്രേക്ക് നിർമ്മാണത്തിൽ കുഴയ്ക്കുന്നതാണ്. വിഭവങ്ങൾ താഴെയുള്ള ഞങ്ങൾ പാൽ ഒഴിച്ചു മുട്ട തകർത്തു, ഉരുകി വെണ്ണ പരിചയപ്പെടുത്താൻ, മാവു, യീസ്റ്റ്, പഞ്ചസാര ഒഴിക്ക. ഞങ്ങൾ വേഗതയേറിയ സൈക്കിളിൽ ഉപകരണം 45 മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, കഷണങ്ങളുള്ള ഒരു റോളിൽ കൈ ഉപയോഗിച്ച് കുഴെച്ചതുമുതൽ മുട്ടയിടുക.

കറുപ്പാണ് ഒരു റോൾ വേണ്ടി കുഴെച്ചതുമുതൽ-സ്വതന്ത്ര കുഴെച്ചതുമുതൽ പാചകരീതി

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

വിനാഗിരിയിൽ മയങ്ങി സോഡ എറിഞ്ഞു, ഉരുകി വെണ്ണ, ഊഷ്മള പാൽ ഒഴിക്കുക. അടുത്തതായി ഞങ്ങൾ പഞ്ചസാര അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ കോട്ടേജ് ചീസ് വ്യാപിച്ചു പോപ്പി വിത്തുകൾ ഒരു റോൾ വേണ്ടി ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് കുഴെച്ചതുമുതൽ ആക്കുക. ഞങ്ങൾ ഒരു നേർത്ത പാളിയായി അതിനെ ഉരുട്ടി, മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ മതേതരത്വത്തിന്റെ വിരിച്ചു ഒരു ട്യൂബ് മാറുന്നു.

പോപ്പി വിത്തുകൾ ഒരു റോൾ വേണ്ടി തൈ ദോശ

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

ഒരു പ്രത്യേക പാത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ മാവു വിതെച്ചു ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പഞ്ചസാര എന്നിവ ഇട്ടുകൊള്ളാം. മൃദുവായ വെണ്ണ, ചേന കോട്ടേജ് ചീസ് എന്നിവ ചേർത്ത് അസംസ്കൃത മുട്ട തകർക്കുക. ശുദ്ധമായ കൈകളുള്ള മൃദു തരിമാവട്ടെ ഞങ്ങൾ പാളിയിലേക്ക് ഉരുട്ടിക്കളയുന്നു. മുഴുവൻ ഉപരിതലത്തിൽ, കറുത്ത നിറത്തിൽ തുല്യമായി പൂരിപ്പിച്ച് , ഇരുവശത്തുമുള്ള കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക.

ഒരു പോപ്പി കൂടെ ഒരു റോൾ വേണ്ടി kefir ന് കുഴെച്ചതുമുതൽ

ചേരുവകൾ:

തയാറാക്കുക

പാൽ ചെറുതായി ചൂടാക്കുകയും, ഉണങ്ങിയ യീസ്റ്റ് പകരും പഞ്ചസാര ഒരു ചെറിയ മാവു ഒരു നുള്ളു ഇട്ടേക്കുക. ഞങ്ങൾ നന്നായി എല്ലാം ചേർത്ത് 20 മിനിറ്റ് സ്പോഞ്ച് വിട്ടേക്കുക.

ഒരു സുഖപ്രദമായ വിഭവം, വെണ്ണ ഉരുക്കി, മുട്ട പൊട്ടി, പഞ്ചസാര, വാനിൽ, കെഫീർ ഒഴിച്ചു ത്യജിച്ചു ബീറ്റ്. സൌമ്യമായി ഇടകലർന്ന മിശ്രിതം ഇട്ടു ബാക്കിയുള്ള മാവു ചേർക്കുക. ശുദ്ധമായ കൈകളാൽ മൃദു തരിമാവിന്റെ ചേർത്ത്, എണ്ണമയമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടു 1 മണിക്കൂർ അത് വിടുക. അടുത്തതായി, ഒരു നല്ല ടേൺ, ഞങ്ങൾ ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് മൂടുകയാണ്, ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു 40 മിനിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു പോലും പാളി കടന്നു കുഴെച്ചതുമുതൽ ഉരുട്ടിക്കളയുന്നു, പൂരിപ്പിച്ച് കിടന്നു ഒരു ചുറ്റുമുള്ള റോൾ രൂപം.