നേർത്ത തൈറ്റനിയ Ustinova നേർത്ത വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെ?

പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രചയിതാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അറിയുന്നത് എപ്പോഴും രസകരമാണ്. അങ്ങനെ ഈ കഥ നടന്നത്: എല്ലാവർക്കും ടാറ്റയോണ Ustinova ഭാരം കുറഞ്ഞു എങ്ങനെ അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രഹസ്യം പാടില്ല, കൂടാതെ അവൾ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പറഞ്ഞു.

എഴുത്തുകാരനായ തത്യാന ഉസ്തനോവ എത്രമാത്രം ധനികരാണ്?

പഴയ കാലങ്ങളിൽ, Ustinova 200 കിലോ തൂക്കം, അത്തരം ഒരു സംസ്ഥാന മനുഷ്യ ആരോഗ്യം വളരെ ദോഷം എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അവളോട്. ആദ്യം എഴുത്തുകാരൻ നിരാശനല്ല, പിന്നെ, എഡ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കുറച്ചുമാത്രമേ ആഹാരം കഴിച്ചു, അവൾ 3 വർഷത്തെ 90 കിലോഗ്രാം നഷ്ടമായി. ഇപ്പോൾ അവൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തുടരുന്നു.

ടാറ്റൻറ ഉസ്തനോവയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ

എഴുത്തുകാരൻ തീർച്ചയായും ഉറപ്പുതന്നിട്ടുണ്ട് - എല്ലാ യുക്തിവാദികളും - വെറും തൈറ്റയാന Ustinova ഭക്ഷണത്തെ പ്രത്യേക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചില്ല. ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവൾ താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടു:

  1. ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെയും അളവ് പാതി മുറിക്കുക.
  2. അവൾ കൃത്യസമയത്ത് നേരിടാൻ തുടങ്ങി: ഒടുവിലത്തെ ആഹാരത്തിന് 3 മണിക്കൂർ മുൻപ് കിടന്നിരുന്നു.
  3. ഞാൻ അവരുടെ ഉപയോഗപ്രദമായ അനലോഗ് ഉപയോഗിച്ച് ദോഷകരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പകരം: braised ബീഫ് വേണ്ടി വറുത്ത പന്നിയിറച്ചി, ത്യജിച്ചു പ്രോസസ് ചീസ് വേണ്ടി സലാഡുകൾ ൽ മയോന്നൈസ്.
  4. ഉപ്പുവെള്ളവും ഉഴിച്ചലും - പൂർണ്ണമായും, പക്ഷേ ഭാഗികമായി.
  5. പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും വെളിച്ചം വിഭവങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ.
  6. Tatiana ഭാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് - എല്ലാ പ്രത്യക്ഷങ്ങളും മധുരവും മാവു തികച്ചും തിരസ്ക്കരിക്കുന്നു.

ഭക്ഷണ Tatiana ഇപ്പോൾ ഹൃദയം - പച്ചക്കറികൾ, മെലിഞ്ഞ മാംസം, കോഴി, സീഫുഡ്, മത്സ്യം, പഴങ്ങൾ . ഈ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡയറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, അത് ചെറിയ ഭക്ഷണരീതിയല്ല, സമ്പൂർണ പോഷകാഹാര രീതിയാണ്. ഈ സമീപനത്തിനൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം കിലോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ ശരീരത്തിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട്.